Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2005-01-13
Sterownik mikroprocesorowy typu RP
Producent:
ENEL
Dzięki ogromnym możliwościom regulacyjnym sterowniki RP znajdują zastosowanie w sterowaniu wielu procesów technologicznych. Pozwalają na stabilizację ciśnienia, poziomu, przepływu, różnicy ciśnień, temperatury, stabilizację zawartości tlenu w ściekach oraz stabilizację innych wielkości fizycznych, w małych i średnich obiektach, gdzie stanowią alternatywę wobec dużo droższych sterowników swobodnie programowalnych.
W najprostszej wersji sterownik RP jest wykorzystywany do stabilizacji jednej wielkości fizycznej, najczęściej ciśnienia lub poziomu cieczy, poprzez odpowiednie sterownie pracą jednego zespołu pompowego. W najbardziej złożonej wersji sterownik może współpracować z ośmioma zespołami pompowymi.
Sterownik RP może być stosowany do sterowania pracą pomp, dmuchaw, wentylatorów, zasuw w następujących strukturach sterownia:

1. Układy pojedynczych zespołów napędowych z przemiennikiem częstotliwości.
2. Układy kaskadowe bez przemiennika.
3. Układy standardowe z jednym przemiennikiem częstotliwości (jeden napęd zasilany z przemiennika częstotliwości, pozostałe dołączane bezpośrednio do sieci).
4. Układy nadążne z jednym przemiennikiem częstotliwości (gdy wydajność pojedynczego napędu jest zbyt mała, napęd zasilany z przemiennika jest przełączany na sieć, a do przemiennika dołączany jest odpowiednio napęd o najmniejszym czasie pracy).
5. Układy z wieloma przemiennikami częstotliwości.

Sterownik RP składa się dwóch podstawowych elementów: płyty głównej z mikroprocesorem oraz płyty czołowej z klawiaturą, diodami LED i wyświetlaczem. W większych zestawach montowana jest dodatkowa płytka do rozbudowy systemu. Sterownik dysponuje nowoczesnym
32-bitowym procesorem H8/3048F z wejściami analogowymi, dużą dowolnością sterowania liniami portowymi, rozbudowanym systemem wewnętrznych zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych oraz wyposażone są w pamięć statyczną RAM i ROM, układ zegara czasu rzeczywistego i złożony system wejść i wyjść. Sterownik RP jest przystosowany do mocowania w szafach sterowniczych, rozdzielniach i pulpitach.
Płyta czołowa sterownika, którą stanowi nowoczesny panel sterujący z wyświetlaczem tekstowym LCD i LED pozwala na łatwą obsługę sterownika i monitorowanie pracy układu sterowania. W sterowniku RP-22 zamiast wyświetlacza tekstowego na płycie czołowej znajduje się ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny umożliwiający prostą wizualizację wybranych parametrów procesu technologicznego poprzez przedstawianie przebiegów czasowych wielkości mierzonych, czasów pracy napędów itp.

Oprogramowanie
W sterowniku RP zastosowano nowy regulator PI o nieliniowym wzmocnieniu i zmiennych stałych czasowych, którego struktura pozwala na uzyskanie bardzo dobrej stabilności pracy systemu przy minimalnym błędzie regulacji. Parametry regulatora są dobrane dla typowych obiektów o stosunkowo rozległej sieci odbiorców wody. Dla bardziej złożonych procesów technologicznych przewiduje się zastosowanie regulatora typu FUZZY-LOGIC (logika rozmyta).
Nowoczesne oprogramowanie sterownika RP stwarza duże możliwości w zakresie zbierania i zapamiętywania informacji o wielkościach regulowanych oraz pracy całego systemu, pozwalając na:

- zbieranie informacji o mierzonych wielkościach fizycznych, częstotliwości napięcia przemiennika i pobieranej mocy z ostatnich 15 dni
- zapamiętanie wszystkich zmian stanów pracy sterownika np. załączenie, wyłączenie poprzez blokadę technologiczną, załączenie pompy itd. z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ może zapamiętać do 1000 zdarzeń),
- pracę napędów bez przemiennika w sytuacji jego awarii lub w systemach bezprzemiennikowych,
- zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych napędów, przełączanie napędów zbyt długo pracujących - wyrównywanie czasu pracy poszczególnych napędów, przełączanie napędów o wybranych godzinach itp.,
- uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z wejścia zewnętrznego,
- bardzo łatwy pomiar całkowitej mocy pobieranej przez zestaw napędowy,
- wprowadzenie procedury diagnostycznej określającej sprawność każdego napędu,
- wprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych w formacie MODBUS lub innym uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego np. radiomodemu, modemu telefonicznego lub komputera przenośnego.

W kompleksowych systemach sterowania o komunikacji w standardzie MODBUS, sterownik RP może spełniać rolę sterownika podrzędnego, a komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi odbywa się w standardzie ASCI lub RTU. Możliwe jest także zastosowanie sterownika RP do transmisji danych w systemie GPRS.

Sterownik RP stworzono z myślą o zapewnieniu użytkownikowi niezawodnego urządzania, które pozwala na znaczne uproszczenie układu sterowania. Dzięki temu, że specjalnie dobrane parametry sterownika pozwalają na szybką konfigurację układu regulacji, zapewniona jest bardzo dobra stabilizacja określonej wielkości fizycznej.
Sterownik RP umożliwia podłączenie sygnału gotowości i pracy każdej pompy indywidualnie, dzięki czemu można sterować czasem przełączeń. Specjalizowane wejście impulsowe pozwala na podłączenie dowolnego wodomierza: POWOGAZ, METRON. Sterownik RP jest wyposażony w dwa niezależne wyjścia szeregowe : RS232 i RS485. W przypadku gdy użytkownik posiada zróżnicowane taryfy energetyczne możliwa jest zmiana wielkości zadanych w zależności od stref czasowych. Natomiast, w przypadku sterowania np. zasuwami, możliwe jest podłączenie dodatkowych elementów wejść i wyjść w postaci modułu rozszerzającego.
Sterownik RP realizuje zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp głębinowych na podstawie pomiaru mocy (zabezpieczenie zdecydowanie lepsze niż na podstawie pomiaru prądu).

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

ENEL Sp. z o.o.

Adres: Gen. J. Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice

Nr telefonu: 032 237-62-68 Skopiuj

Faks: 032 237-62-69 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Kategorie produktu

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »