Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-12-03
System monitoringu węzła cieplnego
Producent:
inMatic
Rozwiązanie przeznaczone jest dla wspólnot mieszkaniowych budynków wielorodzinnych jak i również zarządców nieruchomości komercyjnych. Głównym założeniem tego rozwiązania jest stworzenie systemu zarządzania węzłem cieplnym którego koszt będzie osiągalny dla wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zarządzających nieruchomościami komercyjnymi.

Proponowany przez nas system monitoringu i sterowania węzłem cieplnym pozwala w optymalny sposób zarządzać centralnym ogrzewaniem i zasilaniem budynku w ciepłą wodę. Modułowa budowa systemu i mnogość obsługiwanych standardów i metod komunikacji pozwala w przyszłości zintegrować go z innymi systemami i osiągnąć cel w postaci w pełni zautomatyzowanego inteligentnego budynku.

Sercem systemu jest komputer – sterownik przejmujący kontrolę nad regulatorem pogodowym obecnym w każdym współczesnym węźle cieplnym. Do jego zadań należy również sterowanie zaworami i pompami, jak i odczyt liczników energii cieplnej w czasie rzeczywistym. Ręczne sterowanie regulatorem pogodowym jest skomplikowane i pozwala na odczyt stanu czujników i nastawów CO i CW jedynie w ograniczonym zakresie. System komputerowy zbiera dane z długiego okresu czasu – a w konsekwencji umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji opartych na dokładnym zapisie pracy węzła.

Dzięki wielu możliwym wariantom komunikacji system jest sterowany zdalnie – praktycznie nie istnieje ograniczenie co do lokalizacji stacji operatora. Obsługa węzła cieplnego odbywa się za pomocą komputera osobistego w biurze bez konieczności fizycznego dostępu do urządzeń. Pozwala to poświęcić więcej czasu i energii na dokładną analizę odczytów i nastaw oraz docelowo osiągnąć optymalny poziom kosztów bez uszczerbku na komforcie cieplnym w budynku.

Ogromną zaletą systemu komputerowego są praktycznie nieograniczone możliwości jego rozbudowy zarówno w kierunku zarządzania większą liczbą węzłów z jednego stanowiska, jak i integracji z instalacjami zarządzającymi innymi mediami. Rozwiązanie to jest krokiem w kierunku w pełni zautomatyzowanego inteligentnego osiedla.

Ze względu na duże zróżnicowanie i rozmaite koncepcje zastosowane w węzłach cieplnych w kraju nie możemy pozostać przy jednym, uniwersalnym rozwiązaniu. Każde wdrożenie wymaga dokładnej analizy istniejącej instalacji i dostosowania sprzętu oraz oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta. Modularna budowa systemów automatyki przemysłowej pozwala na dobranie odpowiednich kart rozszerzeń, interfejsów oraz sposobów komunikacji.

Komunikacja – szeroki wachlarz sposobów komunikacji z automatyką węzła cieplnego pozwala wybrać optymalne rozwiązanie:

bezpośrednie połączenie kablem sieci lokalnej Ethernet.
połączenie bezprzewodowe WiFi.
połączenie bezprzewodowe GSM/GPRS.
wykorzystanie istniejącego łącza internetowego.
Możliwość wykorzystania sieci GSM/GPRS pozwala na zarządzanie dużą liczbą węzłów cieplnych rozmieszczonych w dowolnych miejscach kraju. Rozwiązanie to szczególnie odpowiada potrzebom firm zarządzających wieloma nieruchomościami na dużym obszarze.

Integracja – oferowany sprzęt dzięki modułowej budowie i wielu dostępnych kartach rozszerzeń pozwala na połączenie z regulatorami pogodowymi i licznikami energii cieplnej wiodących producentów na rynku. W zależności od zastosowanego rozwiązania dostosowywane jest również oprogramowanie aby w wierny sposób odzwierciedlić parametry węzła w systemie zarządzania.

Instalacja – urządzenia wchodzące w skład systemu są przystosowane do instalacji m. in. w szafach rack 19” i rozdzielnicach z szyną DIN. Istnieje również możliwość montażu natynkowego zarówno urządzeń jak i okablowania. Nasze systemy wykonywane są kompleksowo – począwszy od wizji lokalnej i kosztorysu a skończywszy na kompletnym wdrożeniu. W swojej pracy przykładamy dużo wagi do pełnej integracji z istniejącą instalacją oraz estetyki instalacji znakomicie ułatwiającej konserwację i rozbudowę systemu.

Jedną z podstawowych zalet prezentowanego rozwiązania jest możliwość zdalnego monitorowania, sterowania i regulacji węzła cieplnego. System pozwala na dostęp na następujące sposoby:

Specjalistyczne oprogramowanie wizualizacyjne, np. InTouch, Citect, Axeda, Asix, itp.
Interfejs WWW › graficzny system monitoringu i sterowania.
Powiadomienie EMail lub SMS na telefon komórkowy.
Dedykowany serwer do scentralizowanego zarządzania wieloma węzłami.
Interfejs WWW – pozwala na dostęp do zdalnego zarządzania węzłem cieplnym z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej. Interfejs dostosowany jest do konkretnego wdrożenia. Synoptyka odzwierciedla schemat rzeczywistego węzła cieplnego na którym naniesione są temperatury i inne parametry pochodzące od czujników w instalacji. Najważniejsze możliwości interfejsu:

Przeglądanie wartości parametrów w postaci tabeli.
Odczyt i zmiana wszelkich nastaw CO i CW (krzywa grzewcza, temperatury graniczne, itp.).
Harmonogramowanie CO i CW.
Ustawienia alarmów dla powiadomień EMail/SMS.
Stany liczników energii.
Sterowanie pompami obiegowymi i cyrkulacyjnymi.
Rejestrowanie parametrów i eksport danych (Microsoft Excel).
W przypadku instalacji nietypowych lub szczególnych wymogów klienta funkcjonalność może zostać rozszerzona. Do systemów monitorowania dużej liczby węzłów oferujemy dedykowany serwer pozwalający na ich grupowanie, sumowanie odczytów, prowadzenie zaawansowanych statystyk oraz niespotykaną dotychczas wygodę, organizację pracy i zbiorcze zestawienia kosztów energii.

Wymierne korzyści:

Łatwość obsługi – interfejs WWW pozwala w bardzo prosty i intuicyjny sposób dokonywać zmian w nastawach CO i CW. Skomplikowana obsługa regulatora pogodowego często prowadzi do błędów w jego nastawach co w konsekwencji może prowadzić do dużych strat finansowych. Korzystanie z wygodnego interfejsu eliminuje również konieczność ciągłego korzystania z dokumentacji regulatora.

Mobilność – zarządzanie węzłem cieplnym może się odbywać zarówno z biura, z domu operatora lub zdalnie np. przebywając na urlopie. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa gwarantują dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Oszczędność czasu – scentralizowane zarządzanie węzłami cieplnymi z poziomu komputera w biurze pozwala na dokonanie całej pracy w ciągu kilku minut nawet przy dużej liczbie węzłów. Fizyczny dostęp wymagany jest tylko w sytuacjach awaryjnych.

Informacja – szczegółowe zestawienia parametrów, nastaw i długoterminowe statystyki pozwalają w bardzo szybki sposób ocenić rentowność inwestycji w budynku. Skuteczność wykonanej modernizacji jego izolacji lub instalacji CO może być błyskawicznie zweryfikowana.

Redukcja kosztów – błyskawiczny dostęp do wszystkich nastaw i parametrów węzła pozwala na znacznie częstsze ich obserwowanie i korekty. Odpowiedni system zarządzania w połączeniu z rejestracją danych i statystykami znakomicie wspomaga proces optymalizacji nastaw węzła cieplnego. Zgromadzone dane w postaci arkusza Microsoft Excel obrazujące pracę węzła na przestrzeni dłuższego okresu czasu pozwalają na najwłaściwsze dopracowanie krzywej grzewczej oraz temperatur granicznych. Osiągnięcie takich samych rezultatów za pomocą ręcznego sterowania regulatorem pogodowym jest praktycznie niemożliwe. Prowadzone badania oraz doświadczenia specjalistów związanych z ciepłownictwem mówią o oszczędności energii cieplnej sięgającej 20 procent.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

inMatic - Rozwiązania przyszłości dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Adres: Wilgi 83A, 04-820 Warszawa

Nr telefonu: 022 696 55 33 Skopiuj

Faks: 022 696 55 34 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl