Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2004-05-17
UNICAL
Wysoka klasa dokładności: 0d 0,04% odczytu
Przyrządy ręczne
Łatwa obsługa
Tanie
Funkcje: RS232, pamięć, Ramp i Step
Oprogramowanie komputerowe CalpMan 2000 tworzące dokumentację przeprowadzonych badań i kalibracji spełniającą wymagania normy ISO 9000 w odniesieniu do procesu kalibracji
Modele: UniCal V, UniCal mA, UniCal Tc, UniCal Rtd, UniCal MMX2

Ogólnie
Modele UniCal V, mA, Tc i RTD spełniają wymagania oprzyrządowania i techników jakości w zastosowaniach laboratoryjnych i na obiekcie. Zakresy pomiarowe i symulacji są najczęściej wykorzystywane do sprawdzania i kalibracji oprzyrządowania procesowego. Modele UniCal są dokładne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i łatwe w obsłudze. Do wyboru jest pięć trybów pracy: generowanie, symulacja, wskaźnik, wskaźnik na zasilanych obwodach, zasilanie pętli prądowej napięciem stałym 24V.

Protokół kalibracji
Każdy przyrząd został fabrycznie skalibrowany i certyfikowany według wzorców Eutronu. Wyposażenie laboratorium fabrycznego jest okresowo legalizowane przez IAL. Przyrządy dostarczane są z raportem kalibracji podającym wartości nominalne i rzeczywiste oraz błędy odchylenia. UniCal to narzędzie do kalibracji sprzętu procesowego i testującego, które umożliwia spełnienie wymagań normy ISO 9000 w odniesieniu do procesu kalibracji.
Kalibracja własna
Konstrukcja sprzętowa i programowa umożliwia automatyczną kalibrację przyrządu serii UniCal.
Procedura kalibracji jest chroniona kodem bezpieczeństwa.
Czynnik skalowania
Łatwe ustawienie sterowane przez menu do odczytu lub symulacji wartości sygnałów elektrycznych w jednostkach technicznych (np.: bar, CO%, itd.).
Pierwiastkowanie
Pierwiastkowanie programuje się podczas procedury ustawiania (tylko w zakresach liniowych), aby otrzymać bezpośrednie odczyty przepływu od sygnału przetwornika różnicy ciśnień. Limitami wyświetlacza są 0 i +2500.
Tryb jedostek technicznych (%)
Przyrząd konwertuje bezpośrednio sygnał napięciowy lub prądowy na wartości procentowe lub na odwrót, z następującymi relacjami liniowymi:


0 +4 +12 +20 (mA)
-25 0 50 100 (%)
0 +50 +100 (mV)
0 +0,5 +1 (V)
+1 +3 +5 (V)
0 +5 +10 (V)

Tryb symulacji
Ustawienie sterowane przez menu umożliwia generowanie jednej wartości oraz zapamiętanie trzech wartości z przywołaniem ręcznym. Można też ręcznie powtarzać przyrost (klawiszem ).
Interfejs cyfrowy
Port cyfrowy z poziomami logiki TTL jest dostępny jako standard. Kabel pośredni do standardowych poziomów RS232 jest dostępny na żądanie.

Sposób zamawiania

UniCal V - kod 3404-A-B
UniCal mA - kod 3405-A-B
UniCal Tc - kod 3908-A-B
UniCal RTD - kod 3112-A-B

Każdy przyrząd dostarczany jest z miękkim futerałem winylowym, protokołem kalibracji i instrukcją obsługi.

tabela A bateria/ładowarka
0 alkaliczna/brak
4 Ni-Cd/230VAC z wtyczką europejską

tabela B protokół kalibracji
1 certyfikat Eurotron

Akcesoria

BB530007 kabel TTL/RS232
BB530009 izolowany kabel TTL/RS232
BB260141 oprogramowanie kalibracyjne CalpMan2000

Jednocześnie dwa kalibratory UniCal mogą być dostarczone w specjalnej skrzynce z tworzywa sztucznego ABS wg poniższego kodu zamówienia:
MAV - UniCal mA + UniCal V
MATC - UniCal mA + UniCal Tc
MARTD - UniCal mA + UniCal RTD

Specyfikacja

Dokładność: patrz tabela
Wymienioną dokładność ustalono po 90 dniach dla zakresu temperatury +23°C±2°C. Typowo, roczną dokładność można obliczyć mnożąc dokładność procentową wartości odczytu przez 1,4. Wszystkie zakresy wejściowe mają dodatkowy błąd ±1 cyfra.
Tłumienie sygnału współbieżnego: >130 dB przy 50/60Hz
Tłumienie sygnału nałożonego: >60 dB przy 50/60Hz
Maksymalne obciążenie: 1000W przy 20mA tylko kalibrator UniCal mA
Interfejs szeregowy: Poziomy TTL jako standard, RS232 z opcjonalnym kablem
Wyświetlacz: wysoko kontrastowa matryca punktowa LCD
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typ AA lub akumulatorki
Czynnik skali: programowane zero i rozpiętość w granicach –10000 i +10000
Pierwiastkowanie: programowane w granicach 0 i +2500
Temperatura pracy: od –5°C do +50°C
Temperatura składowania: od –20°C do +60°C
Obudowa: tworzywo sztuczne ABS
Wymiary: 120x60x230mm
Waga: netto 0,45kg- brutto 1kg

Kalibrator UniCal Rtd
Międzynarodowa skala temperatur: IPTS68 i ITS90 przełączalne
Prąd wzbudzenia pomiaru (IN):
<400W: 0,5mA
<4000W: 0,05mA
Prąd wzbudzenia symulacji (OUT):
Do 400W: od 0,3 do 3mA
Do 4000W: od 0,03 do 0,3mA
Kompensacja kabli: 100W max
Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektronika i bezpiecznik do 60 VAC
Stabilność temperatury:
Rozpiętość: ±0,01% odczytu/°C
Zero: ±0,2mW/°C

Kalibrator UniCal Tc
Międzynarodowa skala temperatur: IPTS68 i ITS90 przełączalne
Kompensacja złącza odniesienia:
Wewnętrzna: od –5°C do 50°C
Programowana: od –50°C do 100°C
Błąd kompensacji złącza odniesienia: ±0,15°C
Dryf kompensacji złącza odniesienia: ±0,015°C/°C
Stabilność temperatury:
Rozpiętość: ±0,0025% odczytu/°C
Zero: ±0,2mV/°C
Impedancja wyjścia (SEM wyjścia): <0,5W z maksymalnym prądem 0,5mA
Impedancja wejścia: >10MW
Wpływ rezystancji źródła: 1µV na 1000W
Maksymalne napięcie wejścia: 50VDC


cały zakres rozdzielczość dokładność (% odczytu)
UniCal mA
mA 0 do 22 4 do 20 0,01mA 0,01mA ±(0,05% + 10µA) ±(0,05% + 10µA)
UniCal V
mV 0 do 100 0,1mV ±(0,1%+0,6mV) V 0 do 1 1 do 5 0 do 10 0,1mV 1mV 1mV ±(0,1%+0,6mV) ±(0,1%+0,6mV) ±(0,1%+0,6mV)
UniCal Rtd
Pt100 a=3850 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) IEC751 DIN4376
Pt100 a=3902 -200 do 650°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) US
Pt100 a=3926 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) US Lab
Pt100 a=3923 -200 do 600°C 0,1°C ±(0,04%+0,2°C) SAMA
Pt100 a=3910 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,2°C) OIML 1985
Pt100 a=3916 -200 do 600°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C) JIS JEMINA 1981
Ni100 a=617 -60 do 180°C 0,1°C ±(0,04%+0,2°C)
Ni120 a=672 0 do 150°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
Cu10 a=42 -70 do 150°C 1°C ±(0,04%+0,3°C)
Cu100 a=42 -180 do 150°C 1°C ±(0,04%+0,1°C)
Pt200 a=3850 -200 do 760°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) IEC751
Pt500 a=3850 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) IEC751
Pt1000 a=3850 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) IEC751
Pt100 a=3910 -200 do 850°C 0,1°C ±(0,04%+0,1°C) OIML 1985
W IN 0 do 300W 0 do 400W 20 do 3000W 20 do 4000W 10mW 100mW 100mW 1W ±(0,04%+27mW) ±(0,04%+27mW) ±(0,04%+270mW) ±(0,04%+270mW)
W OUT 2 do 300W 2 do 400W 20 do 3000W 20 do 4000W 10mW 100mW 100mW 1W ±(0,04%+35mW) ±(0,04%+35mW) ±(0,04%+350mW) ±(0,04%+350mW)

cały zakres zakres dokładności rozdzielczość dokładność (%odczytu)
UniCal Tc
TcJ -210 do 1200°C -130 do 1200°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcK -270 do 1370°C -60 do 1300°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcT -270 do 400°C -50 do 400°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcR 0 do 1760°C 800 do 1700°C 0,1°C ±(0,04%+0,7°C)
TcS 0 do 1760°C 800 do 1760°C 0,1°C ±(0,04%+0,8°C)
TcB 200 do 1820°C 1200 do 1820°C 0,1°C ±(0,04%+0,7°C)
TcC 0 do 2300°C 0 do 2300°C 0,1°C ±(0,04%+1°C)
TcU -200 do 400°C -50 do 400°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcL -200 do 400°C -130 do 760°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcN 0 do 1300°C 80 do 1300°C 0,1°C ±(0,04%+0,4°C)
TcE -270 do 1000°C -150 do 1000°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
TcF 0 do 1400°C 80 do 1400°C 0,1°C ±(0,04%+0,3°C)
mV 0 do 100 0 do 21
21 do 100 1µV
1µV ±(0,05%+9µV)
±(0,04%+12µV)

Oprogramowanie zarządzania kalibracją CalpMan 2000
Zakładowe procedury jakości wymagają dokumentowanie działań związanych z okresowym sprawdzaniem przyrządów pomiarowych. CalpMan 2000 to potężne, elastyczne i łatwe w obsłudze zautomatyzowane oprogramowanie kalibracyjne działające pod operacyjnym Microsoft Windows.
Stworzone procedury kalibracyjne są przesylane do kalibratorów serii Eurotron. Po wykonaniu kalibracji zapisane w pamięci kalibratora wyniki są przesylane z powrotem do opragramowania CalpMan 2000 i mogą być wydrukowane w formie raportu/świadectwa kalibracji.
Oprogramowanie CalpMan 2000 przypomina wcześniej o dacie ponownej kalibracji przyrządu.
Z klawiatury można uzyskać dostęp do informacji o:
-danych testowych i limitach błędów;
-procedurach;
-normach;
-historii i kalibracji sprzętu.
Poprzez łącze RS232 dane mogą być przesyłane do kalibratorów serii UniCal, MicroCal, MicroCal P i MicroCal T.

Multimetr-kalibrator procesu UniCal MMX2
Jeden przyrząd do wykonywania wszystkich najczęściej spotykanych testów i kalibracji systemów i sprzętu sterującego procesem. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, kompaktowy, dwukanałowy i z podwójnym wyświetlaczem LCD udostępnia 15 różnych funkcji.
Źródło/symulacja
Stałe źródło bipolarne napięcia
Stałe źródło bipolarne prądu
Symulacja prądu z użyciem zewnętrznego zasilania z pętli
Źródło częstotliwości (fala prostokątna)
-wybierana amplituda;
-zmienny cykl pracy;
-zmienna szerokość impulsu.
Programowane źródło do testowania automatycznego
-ręczne tworzenie przebiegu schodkowego;
-automatyczne generowanie sygnału schodkowego;
-automatyczne generowanie przebiegu piłokształtnego
Pomiar
Napięcie
Prąd
Wejścia DC
True RMS AC i AC+DC
Wartość minimalna, maksymalna i średnia
Cykl pracy częstotliwości i szerokość impulsu
Temperatura
Rezystancja i ciągłość obwodu
Dioda
1ms szybkie zatrzymanie wartości szczytowej
Gromadzenie danych
Opcjonalny kabel interfejsu RS232 i oprogramowanie gromadzące dane

Sposób zamawiania

UniCal MMX2 Kat. 3420-A-B

tabela A akcesoria
0 brak
1 kabel RS232 z oprogramowaniem Windows
2 adapter wyjście prądowego dla wysokiej impedancji 1000W

tabela B certyfikat kalibracji
0 brak
1 protokół Eurotron

Specyfikacja

żródło (wyjście) zakresy max. rozdzielczość dokładność (% wyjścia + cyfry)
napięcie stałe ±1,5V ±15V 100µV 1mV ±(0,03%+0,3mV) ±(0,03%+3mV)
prąd stały ±25mA 1µA ±(0,03%+5µA) (maksymalne obciążenie 500W 1000W z opcjonalnym adapterem)
fala prostokątna 28 częstotliwości 0,01Hz ±(0,005%+0,01Hz)
(0,5;1;2;5;10;15;25;30;40;50;60;75;80;120;240;300;400;480;600;800;1200;1600;2400;4800Hz)
cykl pracy 0,39% do 99,60% 0,390625% ±(0,01%+0,02%)
szerokość impulsu 1/częstotliwość zakres/256 ±(0,01%+0,3ms)
amplituda 5V,±5V,12V,±12V 0,1V ±(2%+0,2V)

pomiar (wejście) zakresy max. rozdzielczość dokładność (%odczytu+cyfry)
napięcie stałe 40mV 400mV, 4V, 40V 300V 1µV 10µV 10mV ±(0,08% + 5 cyfr) ±(0,06% + 3 cyfry)
napięcie przemienne (45Hz-20kHz) 40, 400mV ,4, 40, 300V 1µV ±(0,07% + 5 cyfr)@50/60Hz
prąd stały 40mA, 400mA 1µA ±(0,2% + 3 cyfry)
prąd przemienny (45Hz-2kHz) 40mA, 400mA 1µA ±(1% + 5 cyfr)
napięcie AC+DC 40, 400mV, 4, 40, 300V 1µV ±(0,8% + 10 cyfr)@50/60Hz
prąd AC+DC 40mA, 400mA 1µA ±(1,2% + 10 cyfr)
1ms Peak Hold 40, 400mV, 4, 40, 300V 1µV ±(2% + 43 cyfry)
(wychwyt Glitcha) 40mA, 400mA 1µ ±(2% + 43 cyfry)
rezystancja 400W, 4, 40, 400kW, 4MW 40MW 0,01W 1kW ±(0,2% + 3 cyfry) ±(1% + 5 cyfr)
temperatura (typ K) -40° do 1372° 1/0,1°C ±(0,3% + 3°C)
częstotliwość 100Hz, 1, 10, 100, 200kHz 0,001Hz ±(0,2% + 1 cyfra)
cykl pracy 0,1-99,9% ±(0,3% na kHz + 0,3%) f.s.
szerokość impulsu 0,2-1999,9ms ±(0,2% + 3 cyfry)
test diody 1,65mA@<3,3V
test ciągłości brzęczyk <10W na 400W zakresie
wymiary/waga 37x90x192mm/0,94kg

Specyfikacja może zostać zmieniona bez uprzedzenia

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Introl Sp. z o.o.

kalibratory

Nr telefonu: (32) 7890080 Skopiuj

E-mail: kalibratory@introl.pl Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »