empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2020-03-03
waga dozująca - ITBatch

Automatyczne dozowanie wieloskładnikowe

waga dozująca - ITBatch
Producent:
Pro-Nova Control

ITBATCH to inteligentny terminal stosowany w : chemii, farmaceutyce, przemyśle spożywczym i innych dziedzinach przemysłu.

Terminal współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi i wagami elektronicznymi wszelkiego rodzaju i budowy, również w obszarach zagrożonych wybuchem (EX).
IT9000 BATCH stosowany do:
- automatycznego dozowania wieloskładnikowego w zbiornikach, cysternach i mieszalnikach,
- ważenia recepturowego na wagach podłogowych lub zabudowanych także z dokładaniem ręcznym,
- dozowania upustowego w wagach zbiornikowych.
Zaworami i specjalnymi przepustami można dozować do 31 róznych składników w przepływie zgrubnym i dokładnym.Dozowanie sterowane jest recepturą. Receptury zawierają funkcję automatycznego lub manualnego dozowania, kontrole wagi i funkcje synchronizujące

Sterowanie dozowaniem gwarantuje utrzymanie norm ISO 9000 dzięki następującym możliwościom:
- Dokładne dozowanie wartości zadanej poprzez szybkie opracowanie danych, wysoka rozdzielczość ważenia i optymalizację trendu sterowania.
- Bezpieczeństwo działania poprzez szeroko zakrojone funkcje nadzorcze, łatwą obsługę dzięki zrozumiałym i prostym komendom na wyświetlaczu.
- Rejestrowaniu wszystkich danych dozowania w protokole cyklicznym, prowadzeniu bilansu o zużyciu surowca i wydrukowi o ewentualnej awarii.


IT9000 BATCH może zostać użyty w:
- trybie półautomatycznym jako samodzielny system dozujący z własną bazą danych surowców i receptur.
- trybie automatycznym, podłączonym do systemu sterującego procesem produkcji.
Przebieg programu i obsługa są ustalane indywidualnie według potrzeb klienta.

Przebieg programu w trybie półautomatycznym:
Aby rozpocząć cykl dozowania należy wprowadzić z klawiatury: numer receptury, liczba i numer wsadu oraz specyficzne dane odnoszące się do aplikacji. Start dozowania inicjowany jest poleceniem z klawiatury terminala. Po zakończeniu operacji drukowany jest protokół wsadu. Informacje o ewentualnych zakłóceniach w pracy ukazują się na wyświetlaczu terminala lub są drukowane na podłączonej drukarce.

Przebieg programu w trybie automatycznym:
Aby rozpocząć cykl dozowania transmitowane są poprzez interfejs:
numer receptury, ilość wsadów i komenda startu.
Podczas dozowania możliwe jest ciągłe odpytywanie statusu i aktualnej wagi poprzez interfejs.
Po zakończeniu każdego cyklu przesyłane są wszystkie dane do komputera. System automatyczny stosowany jest w przypadku połączonych ze sobą wielu terminali w zestawach wielowagowych i dozujących.

Receptury:
- Baza recepturowa zawiera max. 2000 rekordów (funkcji),np.. 200 receptur składających się z 10 pozycji każda
- Obliczanie masy wyprodukowanej dla każdej receptury
- Każda pozycja receptury może zawierać następujące funkcje:
- dozowanie automatyczne
- dozowanie ręczne
- dozowanie upustowe
- opróżnianie wagi
- kontrola zera
- kontrola tary
- zatwierdzanie wartości stałej
- wyświetlanie komend tekstowych i ich zatwierdzanie
- wskazanie czasu
- sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. podajniki mieszalniki, grzałki itp..

Surowce:
- Automatyczne dozowanie max.
31 surowców
- Dozowanie ręczne dalszych 69 surowców
- Wprowadzanie parametrów dla każdego surowca (nr nazwa surowca itp...)
- Wybór urządzenia dozującego lub wybór zbiornika (silosu)
- Automatyczne obliczanie zużycia surowca dla każdej receptury.

Przykład przebiegu dozowania z mieszalnikiem:
- kontrola zera
- dozowanie automatyczne, zgrubne z kontrolą tolerancji i optymalizacja reakcji urządzeń dozujących
- dozowanie ręczne komponentów drobnych
- mieszanie
- oczekiwanie na sygnał zakończenia
- opróżnianie
- transmisja protokołu napełnień i/lub jego wydruk

Przykład przebiegu dozowania recepturowego z podajnikiem taśmowym:
- kontrola zera
- sterowanie podajnikiem, dostarczenie pojemnika na wagę
- kontrola tary
- dozowanie automatyczne składników z kontrolą tolerancji i optymalizacją reakcji urządzeń dozujących
- sterowanie podajnikiem transportowym

Elektronika wagowa:
- Zintegrowany wzmacniacz pomiarowy umożliwiający podłączenie 4 przetwornikowych wag tensometrycznych w technice 4 i 6 przewodowej.
- Kalibracja jako waga jedno lub wielozakresowa i jedno lub wielopodziałkowa
- szybki pomiar (50 pomiarów / sek.)
- rozdzielczość legalizowana 6000d (wewnetrzna 524.000d).

Dozowanie:
- dozowanie w strumieniu zgrubnym i dokładnym z kontrolą tolerancji
- automatyczne przeliczenie wartości zadanej na ilość napełnień
- automatyczna optymalizacja napełnień
- automatyczne dozowanie wtórne w przypadku sygnalizacji tolerancji minusowej
- kontrola przepływu z sygnalizacją alarmową

- automatyczne opróżnianie wagi w przypadku gdy wielkość wsadu przekracza zakres wagi (opcja)

Obsługa:
- obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej folią
- Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych czynności w obsłudze.

Zabezpieczenia
- Dane zapamiętywane są automatycznie na wypadek zaniku napięcia
- Możliwe kontynuowanie programu w punkcie przerwania po zaniku napięcia- Power Fail Recovery
- Ochrona danych poprzez wprowadzenie hasła
- Bateryjne podtrzymanie zegaru czasu rzeczywistego

Protokoły:
- protokół napełnień
- sygnalizacja usterek
- dane, bilansy, parametry.

Dane:
- dane recepturowe z 2000 rekordami funkcyjnymi (pozycje receptury)
- dane surowca ze 100 rekordami
- dane parametrów wagowych

Łatwa integracja:
- Możliwa praca samodzielna lub zdalnie sterowana przez PLC
- Start, Stop możliwy przez zewnętrzne przyciski
- Opcjonalnie możliwe jest zintegrowanie z programem PLC


Interfejsy szeregowe:
- Do wyboru RS232, 20mA CL, RS422
lub Rs485
- Podłączenie do drukarki (opcja) EPSON lub protokołem TTY
- Przekaz danych do PC -protokół 'STX... ETX', 'TTY', 'AckNak', 'DUST3964R' .
- RS232, 20mA CL, RS422,
RS485 - ustawialny protokół i prędkość transmisji .

Interfejsy równoległe
- 16 optoizolowane Wy / We (24V)
- Opcja: zewnętrzny moduł przekaźnikowy z RS 485
- Opcja: Profibus DP lub Interbus i DeviceNet


Zasilanie:
115 (–15%) – 240 (+10%) VAC;
50/60 Hz,
Opcja: 24VDC,
Pobór mocy maksymalnie 25 VA.

Temperatura pracy:
–10°C do +40°C przy 95% nie kondensującej wilgotności powietrza.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

PRO-NOVA Control Sp. z o. o.

Łukasz Jusewicz

Nr telefonu: 507152967 Skopiuj

E-mail: l.jusewicz@pronova.pl Skopiuj
WWW: pronova.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...