Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2013-08-01
Warsztaty prawne ochrony środowiska, czyli jak rozumieć zapisy prawa
Numer katalogowy:
OS/25/13

Prawo emisyjne w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie Prawo wodne
- emisja, negatywne oddziaływanie na środowisko i naruszenie stanu środowiska jako determinant dopuszczalności eksploatacji instalacji i odpowiedzialności prawnej
- znaczenie programów ochrony środowiska, ramowej dyrektywy wodnej oraz utworzenia sieci Natura 2000 dla dopuszczalności i zasad korzystania ze środowiska
- zmiany w pozwoleniach na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska
- zagadnienia własnościowe a korzystanie ze środowiska i użytkowanie instalacji, delimitacja instalacji i przesłanki odmowy prawa eksploatacji instalacji
- instalacje a urządzenia wodne; obowiązki właścicieli urządzeń wodnych
- standardy emisyjne oraz standardy jakości środowiska a BAT
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, rodzaje przedsięwzięć objętych procedurą, raport o oddziaływaniu, skutki przeprowadzenia
- partycypacja publiczna w procedurach o.o.ś
Metodyka ochrony środowiska jako całości
Gospodarka substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska
Gospodarowanie odpadami - zagadnienia prawne i organizacyjne
Ogólne zasady gospodarowania odpadami
Obowiązki posiadaczy i wytwórców odpadów
Zasady prowadzenia termicznego przekształcania odpadów
Wymagania związane z prowadzeniem składowisk odpadów
Szczególne zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Obowiązki przedsiębiorców związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów,
opłaty produktowe i depozytowe
Postępowanie z szczególnymi rodzajami odpadów:
- wraki samochodowe
- złom elektryczny i elektroniczny
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, z dnia 13 kwietnia 2007 r
Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z EPRTR - Europejskiego Rejestru o Transferze i Uwalnianiu
Zanieczyszczeń w zakresie raportowania o uwalnianych zanieczyszczeniach do powietrza

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.

Adres: Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin

Nr telefonu: 81 4420496 Skopiuj

Faks: 81 4420496 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl