empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-07-24
Zarządzanie budynkiem i monitoring otoczenia produkcyjnego z oprogramowaniem zenon
Zarządzanie budynkiem i monitoring otoczenia produkcyjnego z oprogramowaniem zenon

Monitoring i kontrola parametrów środowiska produkcji farmaceutycznej są tak samo ważne jak sam proces produkcyjny. Krytyczne parametry dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) muszą być rejestrowane, a środowisko musi spełniać surowe wymagania.

Dzięki oprogramowaniu zenon jako wydajnemu Systemowi Zarządzania Środowiskowego (EMS) lub Systemowi Zarządzania Budynkiem (BMS), można z łatwością monitorować i kontrolować parametry pomieszczeń czystych lub parametry wody do iniekcji (WFI), ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, wentylacji, ognia, zasilania i systemów bezpieczeństwa tak, aby były one zgodne z przepisami i w pełni gotowe do zastosowania.


Różnorodne informacje i systemy


Zakłady produkcyjne w takich branżach jak produkcja farmaceutycznych wyrobów leczniczych w warunkach aseptycznych wymagają rozwiązań w zakresie kontroli (BMS) i monitorowania (EMS). Zawsze pojawiają się pytania dotyczące walidacji systemu. Etapy o znaczeniu krytycznym wymagają GMP zgodnie z przepisami i walidacją, więc EMS jest uwierzytelniany na podstawie projektu systemu spełniającego jego funkcjonalność, co należy udokumentować w Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS).

Dzięki Platformie Programowej zenon, modułowemu, otwartemu, skalowalnemu rozwiązaniu o dużej dostępności, potrzeba weryfikowania danych z różnych platform jest ograniczona.


Rozwiązania jakościowe

Środowisko, w którym wytwarzany jest produkt, ma bezpośredni wpływ na jego jakość. Monitoring i kontrola krytycznych warunków środowiskowych pomaga w zapewnieniu jakości i zgodności.

Wszystkie parametry istotne dla GMP, takie jak temperatura, ciśnienie i miernik cząsteczek, można łatwo monitorować, kontrolować i rejestrować. Na żądanie można łatwo tworzyć raporty dotyczące wyjątków, aby wesprzeć dział zapewnienia jakości (QA) podczas przeglądu partii lub w przypadku kontroli.


Integracja wszystkich technologii

Dzięki różnym natywnym sterownikom i protokołom przemysłowym w oprogramowaniu zenon (np. OPC UA lub BACnet) możliwe jest łatwe podłączenie złożonych systemów lub istniejących urządzeń — nawet, jeśli obecne są dodatkowo systemy pomocnicze z różnych technologii lub generacji.

Pozwala to na śledzenie całego systemu, a przy tym pomaga wykryć i zrozumieć interakcje między poszczególnymi jego częściami. Jego modułowa budowa i skalowalność wspiera istniejące konfiguracje, zwiększa funkcjonalność, zapewnia niezależność sprzętową i ostatecznie zapewnia lepsze rezultaty. Dane mogą być łatwo dzielone między różne systemy w celu dostarczenia im informacji o środowisku istotnych dla GMP, takich jak budowa linii czy kontrola partii.

Automatyczne alarmy

Zarządzanie alarmami w oprogramowaniu zenon sprawia, że odpowiedzialni za nie operatorzy są natychmiast informowani o alarmach i mogą reagować na problemy tak szybko, jak to możliwe. Zwielokrotnienie alarmów i ostrzeżeń zapewnia, że ktoś zostanie ostatecznie poinformowany o sytuacji, jeśli pierwszy respondent niższego szczebla nie usunie problemu.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zarządzaniu budynkiem, takich jak spadek różnicy ciśnień lub różnica temperatur, alarmy są bezzwłocznie generowane, wstępnie filtrowane, a wynik jest wysyłany w wiadomości e-mail lub SMS do pracownika odpowiedzialnego za pracę na danej zmianie. Widok zakładu z poziomu panelu sterowania dodatkowo zwiększa możliwość natychmiastowej reakcji i wykorzystuje analizę do korygowania błędów lub, w razie potrzeby, poprawy konfiguracji w zarządzaniu budynkiem.


Integracja pomieszczeń czystych (clean room) i innych obszarów w EMS


Każdy obszar lub indywidualny proces w firmie produkcyjnej wymaga indywidualnie opracowanych parametrów, niezależnie od tego, czy są to parametry dotyczące funkcjonalności, monitoringu, czy archiwizacji danych. Z tego powodu takie elementy, jak pomieszczenia czyste, często nie są objęte monitoringiem i zarządzaniem budynkami produkcyjnymi.

Oprogramowanie zenon umożliwia integrację wszystkich obszarów w jednym, przejrzystym, całkowicie regulowanym i kompletnym systemie. Obejmuje to ścieżkę audytu, dzienniki testowe, zapisywanie istotnych danych GMP, autoryzację użytkowników, eksport danych, raporty, redundancję i wiele innych. Rezultat: przejrzysta prezentacja i analiza danych, lepsze zrozumienie procesów i możliwość optymalizacji procedur w całej fabryce.

Monitorowanie każdego środowiska w czasie rzeczywistym realizowane przez jeden system, a dane na żywo z każdego pomieszczenia eliminują konieczność chodzenia oraz manualnego testowania i dokonywania pomiarów. Zapewniona jest również analiza pomieszczeń, efektywności i ewentualnych problemów występujących w zakładzie produkcyjnym, na przykład dotyczących instalacji HVAC.


Większa wydajność energetyczna


Zużycie energii w produkcji farmaceutycznej kryje w sobie ogromny potencjał oszczędności, który często nie jest wykorzystywany. Oprogramowanie zenon może służyć również jako System Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS).Platforma Systemowa zenon jako system zarządzania danymi energetycznymi spełnia wymagania normy ISO 50001 i analizuje zarówno dane online (w czasie rzeczywistym), jak również archiwalne, dotyczące zużycia energii w przeszłości. Zużycie energii całych budynków i urządzeń pomocniczych można porównać na przykład z danymi z produkcji i sprawdzić efektywność energetyczną procesów w całym zakładzie. W ten sposób można odkryć potencjalne oszczędności i obniżenie kosztów.


Zgodność z wymaganiami


Producenci wyrobów farmaceutycznych muszą spełniać surowe wymagania i podlegają obowiązkowi prowadzenia dokładnej dokumentacji procesów oraz obowiązkowi stałego nadzoru. Dotyczy to również pomieszczeń czystych tzw. clean room lub innych pomieszczeń, w których, przykładowo, musi panować określona temperatura, wilgotność powietrza lub takich, w których musi występować dozwolona liczba cząsteczek powietrza.

Oprogramowanie zenon umożliwia skuteczne zachowanie zgodności. Zastosowania, w których wykorzystano oprogramowanie zenon, są zgodne z międzynarodowymi przepisami, takimi jak FDA 21 część 11 i Aneks UE 11. Ponadto oprogramowanie zenon jest konfigurowalne i dlatego spełnia wymagania oprogramowania kategorii 4 GAMP 5.

Konfigurowalne systemy są bardzo solidne, zwiększają jakość procesów i zmniejszają ryzyko wystąpienia błędów, co sprawia, że walidacja i kwalifikacja systemów automatyzacyjnych zgodnie z normami jest tak prosta i efektywna, jak to tylko możliwe, a także obniża koszty i zmniejsza nakład wymaganych prac. Zgodność z zasadami integralności danych można łatwo uzyskać dzięki wbudowanym i dającym się konfigurować funkcjom, takim jak zarządzanie użytkownikami, podpis elektroniczny, ścieżka audytu, historia, raportowanie z wykrywaniem odchyleń i wiele innych.


Skontaktuj się z COPA-DATA

Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym. Aktywnie ulepszamy nasze oprogramowanie, by zachowywało ono wszelkie niezbędne elementy logiki i algorytmy. Dzięki oprogramowaniu zenon można usprawnić procesy produkcyjne w celu obniżenia kosztów, zoptymalizować przepływ pracy i spełnić wymogi przepisów. Produkcja farmaceutyczna jest złożona, ale można ją uprościć dzięki odpowiedniej technologii.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon i o tym, jak usprawni działanie Twojej linię produkcyjną. Nasi eksperci ds. technologii doradzą Ci w zakresie wielu funkcji oprogramowania zenon.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

Adres: Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków

Nr telefonu: +48 (12) 290 10 54 Skopiuj

E-mail: sales.pl@copadata.com Skopiuj
WWW: www.copadata.com

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...