Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-11-21
Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych
Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych składa się z:
> MAG 2000 – zaworu klapowego DN 20 ÷ DN 25 (gwintowane) DN 32 ÷ DN 100 (kołnierzowe), ciśnienie – PN 6,
> DEM/P/C-08 – detektora gazu (CH4/LPG/CO),
> CS4/8X – centrali sterującej wyposażonej standardowo w akumulator 1,2 Ah/12V lub 7 Ah/12V,
> STZ-08 – sterownika zaworu,
> SOA-08 – sygnalizatora optyczno – akustycznego.

PRZEZNACZENIE

Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych przeznaczony jest do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowniczych w instalacjach oraz do pomiaru stężeń gazów wybuchowych tj. metan, propan - butan itp. i toksycznych – tlenek węgla. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku niekontrolowanego wycieku gazu, pozwala na natychmiastowe, automatyczne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji oraz umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników oraz nadzoru. Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje użytkowników - mieszkańców o stanie zagrożenia.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

> duże, miejskie i przemysłowe kotłownie gazowe, budynki użyteczności publicznej
> domowe instalacje gazowe CO, stacje redukcyjno - pomiarowe
> hale produkcyjne wyposażone w promienniki lub nagrzewnice gazowe

CECHY UŻYTKOWE

Szybkozamykający zawór klapowy MAG-2000 jest zaworem odcinającym, pełnoprzelotowym, stalowym (nie aluminiowym). Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwarcie może nastąpić TYLKO ręcznie-świadomie!.
Otwarcie zaworu MAG-2000 TYLKO ręcznie powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru/obsługi instalacji. Świadomość powyższego wymusza konieczność lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym włączeniem gazu
Zawór MAG-2000 nie wymaga zasilania podczas normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna łącząca zawór MAG-2000 i centralę CS4/8X jest wolna od napięcia. Obecność zasilania sieciowego nie wpływa także na stan zaworu MAG po jego zamknięciu – niemożliwe jest jego przypadkowe otwarcie.

Detektor gazu typ DEM-08 (metan), DEP-08 (propan-butan), DEC-08 (tlenek węgla) zapewnia bezpieczną detekcję wszystkich rodzajów gazów wybuchowych. Oprócz kontroli stężenia gazów, dokonywany jest również pomiar temperatury w otoczeniu detektorów. Posiada obudowę IP55.
Centrala CS4/8X zasila i steruje pracą detektorów DEM/P/C-08 oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG-2000. Fakt zaistnienia stanów alarmowych jest zapamiętywany przez centralę. Informacje te magazynowane są w nieulotnej pamięci nie dającej się skasować inaczej, jak tylko poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu. Posiada również wbudowany wewnątrz akumulator zapewniający zasilanie buforowe na czas zaniku napięcia z sieci.
Sterownik zaworu STZ-08 jest to urządzenie wykonawcze (montowane pomię-dzy centralą a zaworem), które po otrzymaniu odpowiedniego rozkazu z centrali generuje impuls w celu zamknięcia zaworu MAG-2000.
Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA-08 służy do informowania sygnałem świetlnym i akustycznym o zaistniałej awarii.

Zintegrowany System Zabezpieczeń Gazowych – wykonanie go w technice mikroprocesorowej umożliwiło stworzenie innowacyjnego protokołu transmisji danych pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład systemu. Zastosowanie nowego protokołu transmisji spowodowało obniżenie kosztów instalacji, a także podniosło niezawodność systemu.
Dla centrali oraz wszystkich urządzeń peryferyjnych przyjęto jeden system połączeń: „ – D + “, w którym możliwe jest dołączanie dowolnych urządzeń systemu do jednego przewodu zasilająco – komunikacyjnego (3 x 0,5 mm2) w dowolnym miejscu do 1 km.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

FERRPOL Bracia Matuszewscy Sp. z o.o.

Adres: Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz

Nr telefonu: 0-65 545 32 16 Skopiuj

Faks: 0-65 546 26 47 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »