Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15


Powrót do kalendarium
DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : INŻYNIER MENADŻEREM - DELEGOWANIE I ASERTYWNE EGZEKWOWANIE

INŻYNIER MENADŻEREM - DELEGOWANIE I ASERTYWNE EGZEKWOWANIE ZADAŃ

DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : INŻYNIER MENADŻEREM - DELEGOWANIE I ASERTYWNE EGZEKWOWANIE
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Cel kursu:

To co różni specjalistę to od menadżera, to fakt, że specjalista "wie co i jak", menadżer "wie kto wie" i potrafi skutecznie angażować innych ludzi w realizację zadań, które specjalista woli wykonać sam. Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań jest jedną z podstawowych kompetencji menadżerskich, która inżynierom pełniącym funkcje menadżerskie przysparza trudności i to nie tylko na początku ich drogi menadżerskiej, ale również po wielu latach pełnienia roli menadżera. Wśród inżynierów często spotyka się osoby o introwertycznym sposobie odbierania świata, działające logicznie i racjonalnie, dla których angażowanie innych oraz wyrażanie emocji czasem stanowi nie lada wyzwanie. Asertywność jest sposobem wyrażania siebie, w którym wyrażamy nasze myśli, uczucia, życzenia, dbając jednocześnie o poszanowanie praw drugiej strony, pozwala to delegować i egzekwować zadania z zachowaniem satysfakcjonujących relacji.

Program szkolenia:

Delegowanie zadań i odpowiedzialności
Zasady delegowania zadań
Klimat i filozofia delegowania zadań
Poziomy delegowania zadań
Dobór poziomu delegowania zadania do poziomu rozwoju kompetencji pracownika
Identyfikacja najczęściej popełnianych błędów podczas delegowania
Egzekwowanie zadań i odpowiedzialności
Monitorowanie realizacji zadań – udzielanie feedbacku
Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej
Znaczenie komunikacji asertywnej w egzekwowaniu zadań
4 kroki asertywnego egzekwowania
Asertywne radzenie sobie z odmową wykonania zadania
Asertywne radzenie sobie w sytuacji ataku personalnego
Asertywne wyznaczanie granic w relacji zawodowej
Bariery i blokady osobiste w delegowaniu i asertywności
Identyfikacja barier indywidualnych
Sposoby przełamywania barier osobistych w obszarze delegowania i asertywności
Tworzenie indywidualnego planu rozoju kompetencji w obszarze delegowania, egzekwowania i asertywności

W trakcie kursu uczestnicy:

Zidentyfikują zachowania asertywne, agresywne i uległe
Wyznaczą własne granice i nauczą się dbać o granice rozmówcy
Nauczą się wykorzystywać asertywność w budowaniu efektywnych relacji menadżer-podwładny
Poprawią współpracę z innymi
Poznają profilaktyka wypalenia zawodowego

Metody szkoleniowe:

Burza mózgów
Dyskusja moderowana
Odgrywanie ról
Praca z kamerą
Film
Akwarium
Gry zespołowe
Praca indywidualna

Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska
Osoby zarządzające zespołami
Inżynierowie
Właściciele firm

Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl

 

 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Skontaktuj się z dystrybutorem

Organizator

SEW-EURODRIVE Polska

Wioletta Cimr

Nr telefonu: (032) 32 32 615 Skopiuj

E-mail: szkolenia@sew-eurodrive.pl Skopiuj
WWW: www.sew-szkolenia.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...