Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2018-08-17

Powrót do kalendarium
Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników i producentów maszyn.

Dyrektywy i rozporządzenia, metodologia oceny maszyn, Deklaracja Zgodności i oznakowanie CE, modernizacje, układy sterowania

Koszt szkolenia:
1 nocleg 1900 PLN, 2 noclegi 2100 PLN, każda następna osoba: 1 nocleg 1700 PLN, 2 nocleg 1900 PLN
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Z końcem 2009 roku weszła w życie nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008r.), która w istotny sposób zmieniła zasadnicze wymagania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie i dystrybucji maszyn oraz system oceny zgodności i certyfikacji.
Szkolenie będzie doskonałą okazją do poznania i przedyskutowania problemów interpretacyjnych europejskich i polskich przepisów prawnych w kontekście codziennej praktyki produkcyjnej.
Cel szkolenia:

Podczas szkolenia, każdy uczestnik może w sposób praktyczny uzyskać wiedzę na temat :

zakresu wymagań Nowej Dyrektywy Maszynowej
metod oceny i dostosowania maszyn i zespołów maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych
europejskiej koncepcji bezpieczeństwa maszyn
odpowiedzialności osób w zakładach pracy za nadzorowanie i utrzymywanie należytego stanu bezpieczeństwa maszyn
prawidłowego doboru technicznych środków bezpieczeństwa
niezawodności i projektowania układów sterowania nadzorujących bezpieczeństwo

Szkolenie kierujemy do producentów, użytkowników maszyn, integratorów:

Kadry zarządzającej wszystkich szczebli, służb utrzymania ruchu (automatycy, elektrycy, mechanicy), służb BHP, konstruktorów i projektantów maszyn, technologów, mistrzów i brygadzistów produkcji, inspektorów pracy.
Program szkolenia:

I DZIEŃ
1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

Koncepcja ogólna kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn
„Maszyny nowe" - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn Nowej Dyrektywy Maszynowej NMD 2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);
Problemy interpretacyjne dyrektywy maszynowej i polskiego rozporządzenia
- Wprowadzenie do obrotu / oddanie do użytku
- Producent / upoważniony przedstawiciel / importer
- Co to jest maszyna / maszyna nieukończona?
- Urządzenia ochronne / elementy bezpieczeństwa
- Maszyny zespolone
- Modernizacje maszyn
- Znak CE / Deklaracja Zgodności
Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn
„Maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy" – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywy Narzędziowej WED 2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.);
Odpowiedzialność prawna projektantów, producentów i dostawców maszyn
Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn: pracodawców, kierownictwa i nadzoru, służb utrzymania ruchu, operatorów

2. Proces oceny ryzyka przy obsłudze maszyn

Analiza ryzyka
- Zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy
- Identyfikacja zagrożeń
- Szacowanie ryzyka
- Ewaluacja i akceptowalność ryzyka
Metody redukcji ryzyka

3. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

Rodzaje działań kontrolno - nadzorczych
Stosowane środki prawne
Obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z użyciem maszyny
Egzekwowanie wymagań minimalnych, ściganie wykroczeń
Działania promocyjno - prewencyjne realizowane przez PIP
Dyskusja

II DZIEŃ
4. Redukcja ryzyka - Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn

Konstrukcje wewnętrznie bezpieczne - układy mechaniczne, napędy, wyposażenie elektryczne
Środki ochronne - zasady doboru, instalowania i eksploatowania
- Urządzenia ochronne odgradzające – osłony i ograniczniki
- Urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe i czułe na nacisk
- Urządzenia i aspekty funkcjonalne bezpieczeństwa maszyn
Środki informowania i ostrzegania

5. Układy sterowania bezpieczeństwa

problematyka związana z prawidłowym zaprojektowaniem układów
Związek między ryzykiem, a niezawodnością układów sterowania. Wymagania niezawodnościowe układów sterowania bezpieczeństwa
przegląd podstawowych parametrów
(Kategoria - KAT wg. PN-EN 954-1; Performance Level - PL wg. PN-EN ISO 13849-1; Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa - SIL wg PN-EN 62061).
prawidłowy dobór elementów
przykłady rozwiązań elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych

6. Praktyka prowadzenia oceny ryzyka. Prezentacja i omówienie Raportu z Audytu Bezpieczeństwa
Prowadzący (w zależności od regionu) :

Mgr inż. Mariusz Głowicki - Dyrektor Operacyjny Elokon Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa w firmie ELOKON Polska Sp. z o.o. Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Zakres jego działalności to również ocena ryzyka i zgodności maszyn. Realizował projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive. Autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych. Współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej. Posiada certyfikat kompetencji UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (nr. certyfikatu: UDT-CERT/B FUNK/I/88/15).

Mgr inż. Tomasz Otrębski - Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zatrudniony w Elokon Polska na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie jako: projektant systemów sterowania i zasilania w obszarze maszynowym, specjalista ds. automatyki, specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn. Trener i wykładowca od 2003 r. Prowadzi szkolenia i warsztaty z budowy systemów sterowania oraz z systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Specjalizuje się w: doradztwie w zakresie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, budowie i programowaniu rozproszonych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, implementacji wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz narzędziowej 2009/104/WE do układów sterowania maszyn oraz budowy bezpiecznych maszyn i linii produkcyjnych wraz z automatyzacją produkcji. Obszar zainteresowań: niezawodność systemów sterowania w przemyśle 4.0, trendy rozwoju utrzymania ruchu – programy TPM, RCM.

Mgr inż. Andrzej Chrzanowski- Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Elektryczny. Zatrudniony w ELOKON na stanowisku Dyrektora Regionu. Specjalista ds. Inżynierii Bezpieczeństwa Maszyn i Procesów. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa maszyn. Od 2001 roku prowadzi szkolenia głównie z systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem maszyn i procesów. Wykładał m.in. dla: Volkswagen Poznań, Unilever Polska, Nestle Poland, Faurecia Poland, Philips Lighting Poland, NB Polska (Velux), Swedwood Poland, Rockwool Engineering, Steico, Gedia Poland.

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Organizator

ELOKON Polska Sp. z o.o.

Adres: Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa

Nr telefonu: 22 812 71 38 Skopiuj

Faks: 22 613 36 32 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl