Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2006-09-20

Powrót do kalendarium
Statystyka w zastosowaniach przemysłowych
Koszt szkolenia:
tel.(012) 397 18 81
Najbliższy termin:
Nie został okreslony
Statystyka w zastosowaniach przemysłowych


Przedmiot szkolenia:
Ogólna prezentacja metod statystycznych wykorzystywanych we współczesnych systemach jakości W programie szkolenia mieści się uzasadnienie potrzeby stosowania metod statystycznych, omówienie podstawowych pojęć z zakresu statystyki oraz przegląd stosowanych w praktyce metod statystycznych ( charakterystyka metody, przykłady wykorzystania, korzyści, ograniczenia ). Przedstawiony układ szkolenia powinien pozwolić Uczestnikom na lepsze rozumienie statystyki jako jednej z podstawowych metod zapewnienia jakości oraz na określenie swoich ( swojej firmy ) potrzeb w tym zakresie. Ze względu na ogólny , znaczeniowy charakter przedstawianych zagadnień, strona rachunkowa prezentowanych zagadnień ograniczona jest do niezbędnego minimum.
Na szkolenie składa się wykład ilustrowany przykładami i symulacjami komputerowymi oraz dyskusja.

Program:
Wykład:
Miejsce i znaczenie metod statystycznych we współczesnych systemach zapewnienia jakości ( ISO 9000 wyd. 2000 , ISO/TS 16949, Six Sigma ). Zmienność jako nierozerwalna cecha każdego procesu ( produkcyjnego, pomiarowego )- statystyka jako jedyny sposób opisu procesu w warunkach zmienności. Przegląd i interpretacja podstawowych pojęć z zakresu statystyki - próbka, rozkład, miary skupienia (średnia), pozycji (mediana, kwartyle) i rozrzutu (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe ), rozkład normalny. Przegląd metod statystycznych :statystyczne sterowanie procesem (SPC) , metody statystyczne w nadzorowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej (MSA) statystyczna kontrola odbiorcza ( plany odbiorcze partii według oceny alternatywnej i według właściwości liczbowych, plany odbiorcze dla produkcji ciągłej ), metody statystyczne w doskonaleniu procesów ( testy statystyczne , analiza wariancji ANOVA, planowanie eksperymentu DOE itp.), statystyka w ocenie niezawodności. Oprogramowanie metod statystyc
znych - charakterystyka rynku programów komputerowych. Uwagi o wdrażaniu metod statystycznych. Omówienie przewodnika ISO po metodach statytycznych:
ISO/TR 10017:2003(E) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 Interpretacja I komentarz do norm:
PN-ISO 3534-1:2002 Statystyka. Terminologia i symbole. Część 1: Ogólne terminy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
PN-ISO 3534-2:1994 Statystyka. Terminologia i symbole

Ćwiczenia:

Prezentacja wybranych metod. Analiza przykładów rachunkowych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich dla których metody statystyczne nie muszą być przedmiotem ich zasadniczego zawodowego działania, ale równocześnie potrzebny jest im ogólny ogląd i rozumienie tej problematyki. Do zainteresowanych szkoleniem należeć zatem mogą managerowie, technolodzy, konstruktorzy, inżynierowie jakości stosujący na co dzień inne niż statystyczne narzędzia jakości, pracownicy zainteresowani metodami statystycznymi z racji pojawienia się wymogu ich stosowania. Ze względu na podstawowe znaczenie statystyki w podejściu SIX SIGMA szkolenie adresowane jest także do członków zespołów projektowych poszukujących narzędzi do realizacji agorytmu D-M-A-I-C (definiuj-zmierz-analizuj-doskonal-sprawdź).
Od Uczestników nie jest wymagane żadne statystyczne przygotowanie

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Zapoznanie się z narzędziami statystycznymi we systemach zapewnienia jakości, identyfikacja potrzeb w tym zakresie.Forma szkolenia: otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

Prowadzący: konsultant TQMsoft

Certyfikat: Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

Zniżki: 20 %. dla 2 i każdej następnej zgłoszonej osoby.

Szczegółowy program dostępny w Biurze Obsługi Klienta:
szkolenia@tqmsoft.com.pl
tel. 012 6145370

Najbliższe terminy tego szkolenia

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Organizator

TQMsoft

Adres: ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Nr telefonu: (012) 397 18 81 Skopiuj

Faks: (012) 397 18 84 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...