empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2024-05-14

Powrót do kalendarium
Szkolenie z bezpieczeństwa gazowego

z użyciem detektorów gazów i stacji kalibrujących

Szkolenie z bezpieczeństwa gazowego
Czas trwania:
kilka godzin
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Czy przeszedłeś już szkolenie bezpieczeństwa gazowego?

Akademia Bezpieczeństwa SafeTech to kompleksowy i spójny system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu detekcji gazów w profilaktyce przeciwwybuchowej, stworzony przez doświadczonych specjalistów i praktyków – amerykańskiego lidera Honeywell w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Zobacz wiecej na:

https://safetech.net.pl/szkolenia/

 

Dlaczego trzeba się szkolić?
Według instrukcji obsługi urządzenia, ze względów bezpieczeństwa detektor mogą obsługiwać i serwisować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) stanowi:
§ 9. 1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od nakazów prawa specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w procesy produkcji i kontroli świadczą głośne katastrofy i wypadki z minionych lat w Polsce i na świecie.

Kto powinien się szkolić?
Szkolenia oferowane przez Akademię Bezpieczeństwa SafeTech skierowane są do personelu wielu szczebli i specjalności:
• użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
• projektantów,
• pracowników firm wdrażających systemy,
• dostawców urządzeń,
• menedżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń Akademii Bezpieczeństwa SafeTech?
• SafeTech posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie doboru, kompletacji urządzeń, serwisu i dokumentacji. Referencją kompetencji firmy jest wiele obiektów na terenie Polski zrealizowanych z wykorzystaniem dostaw z zakresu techniki przeciwwybuchowej, iskrobezpiecznej i technologii bezpieczeństwa.
• SafeTech od kilkunastu lat wykonuje audyty i ekspertyzy.
• Akademia Bezpieczeństwa SafeTech organizuje szkolenia w zagadnieniach bezpieczeństwa wybuchowego już od 2003 roku, które ukończyło wiele osób. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę krajową i europejską przez uznanych specjalistów – praktyków i uzyskują bardzo wysokie oceny uczestników.
• Uczestnicy szkoleń Akademii Bezpieczeństwa SafeTech otrzymują certyfikat odbycia szkolenia.
• Szkolenia objęte są certyfikacją jakości w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego oraz certyfikacją Honeywell.
Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, interpretacji wskazań oraz konserwacji bieżącej przyrządów pomiarowych gazów niebezpiecznych (w przemyśle lądowym, morskim w przestrzeniach otwartych i zamkniętych) i wydanie zaświadczenia uprawniającego do użytkowania.

 

Kogo już przeszkoliliśmy?
W ramach Akademii Bezpieczeństwa SafeTech wyszkoliliśmy wiele zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gazowe. Szkolenia zostały udzielone do sprzedanych przyrządów prod. Honeywell oraz Dräger, między innymi dla:

• Grupa LOTOS S.A.
• LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Serwis, LOTOS Petrobaltic, Lotos Kolej
• PKN Orlen, Orlen Serwis, Petrotel sp. z o.o.,
• Orlen KolTrans sp. z o.o.
• OLPP Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.
• Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
• Ochotnicze Straże Pożarne
• Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
• Port Lotniczy Szczecin Goleniów sp. z o.o.
• Portowa Straż Pożarna Florian
• KB Pomorze sp. z o.o.
• Akademia Marynarki Wojennej
• Firmy wodociągowo- kanalizacyjne
• Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku
• Przemysł energetyczny
• Stocznie remontowe
• Unibaltic – tankowce, chemikaliowce
• Eko-Tech sp. z o.o.
• Polpharma S.A.
• SGS i inne firmy z branży fumigacyjnej
• Zbiko Konstrukcje Serwis sp. z o.o.
• Cargill Polska sp. z o.o.
• Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.
• MOSTOSTAL Montaco sp. z o.o.
• Urząd Morski w Gdyni
• Ciech Soda Polska S.A.
• DNV-GL (Oslo)
• Rina Group
• Zakład Unieszkodliwiania Owadów we Wrocławiu
• Dosshe Sp. z o.o.
• Wärtsila Polska Sp. z o.o.
• Avio Polska Sp. z o.o.
• Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
• Grupa Powen-Wafapomp SA

Aby umówić inny termin szkolenia prosimy kontaktować się z naszym biurem +48 58 781 78 55 lub
info@safetech.net.pl

Do zobaczenia!
Zespół SafeTech

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Skontaktuj się z dystrybutorem

Organizator

SafeTech Marian Hoppe Sp.j.

Adres: Reja 38, 81-198 Suchy Dwór

Nr telefonu: +48587817855 Skopiuj

Nr telefonu: +48586657993 Skopiuj

E-mail: info@safetech.net.pl Skopiuj
WWW: www.safetech.net.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...