Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2019-04-09
Legalizacja i wzorcowanie wag
Zasięg:
krajowy

LEGALIZACJA I WZORCOWANIE

Zlecając przeprowadzenie legalizacji firmie SensorWag, która współpracuje z inspektorami Urzędu Miar mają Państwo pewność załatwienia wszelkich formalności urzędowych i przeprowadzenie prawidłowego procesu legalizacji wag. Legalizujemy wagi używane (legalizacja ponowna) oraz wagi nowe (ocena zgodności). Nasze działania skupiają się głównie na przygotowaniu wagi do legalizacji i załatwieniu wszelkich czynności urzędowych.

Wagę można dostarczyć do siedziby firmy lub zamówić legalizację na miejscu.

Przebieg legalizacji wygląda następująco:

 • odbieramy (nie dotyczy wag analitycznych) wagę która ma być przygotowana do legalizacji
 • przeprowadzamy czynności związane z konserwacją, naprawą, kalibracją
 • zgłaszamy wagę do legalizacji w Urzędzie Miar
 • na wagę zostaną naniesione stosowne plomby i cechy legalizacyjne
 • klient otrzymuję świadectwo legalizacji
 • zalegalizowaną wagę dostarczamy z powrotem do klienta
 • po upływie 24 miesięcy przypominamy klientowi o upływie okresu ważności legalizacji

Legalizujemy, wzorcujemy, kalibrujemy i sprawdzamy wagi: m.in.

samochodowe, zbiornikowe, kolejkowe, platformowe, pomostowe, analityczne, laboratoryjne, apteczne, wagi elektroniczne sklepowe

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach. Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne i elektroniczne, stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki:

 • w obrocie handlowym,
 • przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań,
 • w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych,
 • przy paczkowaniu towarów.

Do legalizacji ponownej należy zgłaszać:

 • Wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane na podstawie ustawy Prawo o miarach,
 • Wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodności na podstawie ustawy o ocenie zgodności,
 • Wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio legalizowane.

UWAGA

Do legalizacji ponownej wagi należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim miesiącu ważności ich legalizacji w celu zachowania ciągłości ważnej legalizacji. Tak samo do legalizacji ponownej należy zgłaszać wagi po naprawie lub po stwierdzeniu, że mają uszkodzone cechy legalizacyjne.

Do legalizacji ponownej nie są przyjmowane wagi, które nie zostały poddane ocenie zgodności i nie posiadają dowodu przeprowadzenia tej oceny. Dowód legalizacji wagi traci ważność wcześniej w przypadku:

 • uszkodzenia wagi,
 • uszkodzenia umieszczonych na wadze cech,
 • stwierdzenia, że błędy wagi przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

WZORCOWANIE

WZORCOWANIE to czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

SensorWag przy współpracy z akredytowanym laboratorium określa różnicę, jaką waga wskazuje po przeprowadzeniu wzorcowania.

Nasza firma wykonuje przed każdym wzorcowaniem całą obsługę techniczną identyczną jak przy legalizacji, doprowadzając każdą wagę do możliwie jak najlepszych wskazań wyników metrologicznych.

Ponadto przeprowadzamy niezbędne naprawy, regulację i konserwację. Takie podejście pozwala na uzyskanie świadectwa wzorcowania które jest zgodne z wymogami jakim powinny odpowiadać wagi.

Każde świadectwo zawiera wyniki wskazań. Usługę wzorcowania wykonujemy zawsze w obecności inspektora Urzędu Miar.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Firma

SENSORWAG

Adres: Ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr telefonu: 698769280 Skopiuj

Komunikator: live:k.gajny

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »