Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-01-22  |  Ostatnia aktualizacja: 2019-01-23
Dr inż.arch. Adam Baryłka – wiceprezesem zarządu głównego FSNT–NOT
Ilustracja nadesłana (FSNT-NOT)
Ilustracja nadesłana (FSNT-NOT)

Dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), a także wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) został wybrany 21 stycznia br. na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Wyboru, spośród 6 kandydatów do tej funkcji, dokonali delegaci do Rady Krajowej FSNT-NOT, która obradowała w Warszawskim Domu Technika NOT. A. Baryłka zastąpi w Zarządzie Głównym FSNT-NOT zmarłego we wrześniu ubr. prof. dr inż. Józefa Suchego.

Adam Baryłka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003), Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2005) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2017). Jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, magistrem inżynierem architektem
Wykładowca akademicki prowadzi zajęcia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (infrastruktura logistyczna), prowadził zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej t Geodezji WAT (budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej) oraz Wyższej Szkole Bussinesu i Technik Komputerowych (planowanie przestrzenne). Jest także kierownikiem kilkunastu (15) prac dyplomowych z zakresu inżynierii lądowej.

Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, które 21 stycznia br. zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT. W 2018 r. został wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego SITPMB, a także, w tym samym roku Prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP, gdzie wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych Oddziału.

Jest także przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. Redaktor naczelny czasopism naukowo - technicznych : „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", „Biegły Sądowy" oraz członek Rady Naukowej i programowej czasopism naukowo - technicznych „Przegląd Techniczny", „Budownictwo i Prawo", „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna", „Modern engineerlng", „Safety & Defense" oraz „Rzeczoznawca".

Pełni również funkcję Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
FSNT-NOT
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także