Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Cyfrowe czujniki pomagają uzyskiwać cement z CO2

Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło z około 315 ppm objętościowych w 1960 roku do około 395 ppm objętościowych w 2013 roku. Przewiduje się, że takie tempo wzrostu będzie się utrzymywać w przyszłości. W związku z tym, firmy technologiczne poszukują metod przekształcania CO2 w bardzie...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Zapewnienie bezpieczeństwa w reaktorze i wirówce

Bezpieczeństwo krytycznego etapu reakcji i ekstrakcji w procesie wytwarzania aktywnego farmaceutyku (API) można zapewnić, korzystając z systemu pomiarowego wyposażonego w czujnik do pomiaru tlenu w fazie gazowej. Pozwala to wyeliminować konieczność instalowania kosztownych systemów mających...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar tlenu rozpuszczonego – doskonała jakość produktu

Proces wytwarzania organicznych monomerów wymaga utrzymywania stężeń tlenu na bardzo niskim poziomie. Celem jest uniknięcie zagrożenia dla środowiska naturalnego. Firma Kemira miała kłopoty z systemem pomiarowym zawartości tlenu, czego konsekwencją były bardzo wysokie koszty konserwacji....

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar pH elektrodą bez szkła w przetwórstwie mleka

Pomiar pH w mleczarniach jest potrzebny po to, aby nadzorować przebieg procesu przetwórstwa mleka. Ze stosowaniem z elektrod szklanych wiąże się ryzyko pękania szkła, co zagraża bezpieczeństwu produktu. Zagrożenie to można skutecznie wyeliminować, korzystając z czujnika pH bez szkła i...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Trwały czujnik pH zapewnia biały cukier

Historia produkcji cukru w Indiach jest bardzo mocno związana z historią firmy EID Parry Ltd. W 1842 roku firma pobudowała pierwszą w kraju cukrownię w Nellikuppam w stanie Tamil Nadu. Firma posiada w tej chwili dziewięć cukrowni zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie całego kraju. W...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar mętności on-line poprawia skuteczność

Cyprofloksacyna jest powszechnie stosowanym antybiotykiem fluorochinolonowym drugiej generacji. Antybiotyk ten jest stosowany w leczeniu różnego rodzaju infekcji. Został on opracowany przez firmę Bayer HealthCare w 1987 roku. W tej chwili jest sprzedawany pod 300 różnymi markami na całym...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar rozpuszczonego tlenu

Utrzymanie stężenia rozpuszczonego tlenu na wymaganym poziomie podczas fermentacji pozwala osiągnąć odpowiednią jakość produktu i zwiększyć wydajność procesu. Dokładny pomiar tlenu rozpuszczonego powinien być szybki i zapewniać odtwarzalne wyniki. Chiński producent biochemikaliów poprawił nadzór...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Dokładny pomiar pH w syntezie tlenku kobaltu

Chińska firma Jinchuan Group Limited działająca w prowincji Gansu jest dużą firmą metalurgiczną specjalizującą się w produkcji materiałów z kobaltu i niklu. Tlenek kobaltu (Co3O4) jest ważnym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Jakość tlenku kobaltu ma...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Mniejsze straty w procesie produkcji piwa

Browar Molson Coors jest obecnie siódmym największym na świecie browarem pod względem wolumenu produkcji. Oprócz napojów alkoholowym Molson and Coors, browar produkuje również doskonale znane gatunki piwa. Określanie przez operatora momentu rozdziału może prowadzić do poważnych strat...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Ogólne pytania dotyczące produktów Thornton

Jaka jest różnica między powtarzalnością a dokładnością? Powtarzalność to bliskość lub spójność sekwencji pomiarów dokonanych przy stałych parametrach. Dokładność to bliskość pomiarów w stosunku do przyjętego wzorca, często wyrażana jako niedokładność lub błąd. Wysoka dokładność wymaga...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Skuteczne pomiary pH i tlenu rozpuszczonego

Amerykańska firma biotechnologiczna poszukiwała nowych systemów pomiarowych pH i tlenu rozpuszczonego. Po 12 miesiącach testowania różnych systemów pomiarowych wybrano „inteligentne" rozwiązania METTLER TOLEDO. Komórki jajnika chomika chińskiego są stosowane w procesach fermentacji ze...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Woda Ultraczysta do wysokowydajnych ogniw słonecznych

Podczas wytwarzania paneli i ogniw słonecznych na etapach czyszczenia i płukania stosowana jest woda o bardzo wysokim stopniu czystości. Nowoczesne bardzo dokładne konduktometry i instrumenty do pomiaru ogólnego węgla organicznego (OWO) monitorują w czasie rzeczywistym jakość wody ultraczystej...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Szybsze cykle pracy elektrowni

Przewodność kationowa po odgazowaniu dla szybszych cykli pracy elektrowni. Szybkie i wydajne cykle pracy elektrowni mają ogromny wpływ na efektywność wytwarzania energii, a więc również na przychody. Wraz ze wzrostem popularności odnawialnych źródeł energii elektrownie muszą być w stanie...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Zintegrowane czujniki przewodności

Zalety zintegrowanych czujników przewodności w systemach uzdatniania wody. W tym opracowaniu technicznym przedstawiamy zintegrowane czujniki przewodności jako wyjątkowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb elektrowni monitorujących zanieczyszczenie wody związkami mineralnymi. W pierwszej...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Technologia MCE w amerykańskiej elektrowni

Monitorowanie chlorków i siarczanów w elektrowni Nearman Creek. Ciągłe monitorowanie chlorków i siarczanów za pomocą technologii mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej (MCE) oznacza proaktywną kontrolę wpływu tych bardzo korozyjnych zanieczyszczeń na wodę w elektrowni. W niniejszym studium...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Jak uzyskać CO₂ o odpowiedniej czystości?

Stosowanie w browarach CO2 z odzysku jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Monitorowanie jakości tego gazu ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala uzyskać CO2 o wymaganej czystości. Inteligentny system pomiarowy pozwalił osiągnąć odpowiednią jakość piwa w jednym z dużych browarów w Wielkiej...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar tlenu rozpuszczonego podczas produkcji piwa

W browarze podczas napowietrzania brzeczki należy mierzyć stężenie tlenu rozpuszczonego, aby nie dopuścić do spadku jakości piwa. W tajskim browarze rozwiązania technologiczne utrudniały pomiary tlenu rozpuszczonego. Czujniki optyczne wyeliminowały problem. Poprawiono skuteczność napowietrzania...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar mętności poprawia jakość piwa

W procesie produkcji piwa jakość brzeczki ma wpływ na jakość produktu końcowego. Dla jednego z największych browarów w Brazylii warunkiem spełnienia międzynarodowych norm dotyczących jakości było zainstalowanie niezawodnego czujnika na etapie produkcji brzeczki. Nasz klient, firma będąca...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

System pomiarowy pH poprawia oczyszczanie ścieków

Przepisy w obszarze ochrony środowiska wymagają, aby ścieki z rafinerii były oczyszczane. Różne procesy jednostkowe generują różne rodzaje ścieków, co stanowi poważne wyzwanie dla pomiaru pH. System METTLER TOLEDO zainstalowany w amerykańskiej rafinerii pozwala prawidłowo nadzorować proces...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.

Pomiar pH/redoks

często zadawane pytania. W jaki sposób szybkość przepływu wpływa na wynik pomiaru pH? Szybkość przepływu nie ma wpływu na pH, jednakże jego wpływ może się zaznaczać w trakcie samego pomiaru pH. W typowych aplikacjach (nie dotyczy wody o wysokiej czystości) wpływ szybkości przepływu na pomiar...

Mettler - Toledo Sp. z o.o.