Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2018-07-17
Automatyzacja procesów produkcyjnych z systemem APROL R4.2.

Elastyczność. Skalowalność. Modułowość

W dobie Przemysłu 4.0 przed zakładami produkcyjnymi stoją nowe wyzwania. Zmiany zachodzące w zakresie obowiązujących norm i regulacji wymuszają dostosowanie istniejącego oraz nowego parku maszynowego, tak by zwiększyć efektywność produkcji. Mocno sformalizowane regulacje wymuszają na producentach zdefiniowanie i zaaplikowanie na wszystkich etapach produkcji działań, które pozwolą na pełną identyfikację i odtworzenie zachodzących procesów. Oprogramowanie systemowe APROL dla sterowania procesami jest nieustannie konfrontowane z nowymi wyzwaniami dotyczącymi produkcji, procesów i zastosowań automatyki przemysłowej na całym świecie. 

Process_Automation_Image_1.0_de.jpg

Oferowane zakładom rozwiązanie programowo-sprzętowe APROL, firmy B&R działa w oparciu o rozproszony system sterowania DCS. Dzięki dużej skalowalności i zaimplementowanym licznym funkcjom, może zmaksymalizować wydajność zakładu produkcyjnego.

Optymalizuj działania naprawcze monitorując sprzęt

Awarie w ważnych momentach procesów produkcyjnych mogą znacznie opóźnić całą linię produkcyjną. Dlatego istotne jest ciągłe monitorowanie zasobów produkcyjnych. Za pomocą Monitorowania Wydajności Zasobów, które oferuje system APROL, personel zyskuje bieżący dostęp do informacji o swoim sprzęcie, co przyczynia się do zminimalizowania wielu błędów produkcyjnych oraz awarii, a tym samym wpływa na optymalizację działań naprawczych. Ciągłe monitorowanie zasobów produkcyjnych przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania ruchu i skrócenia czasu przestojów przy jednoczesnej optymalizacji dostępności i zużycia maszyn i urządzeń.

Pomiary drgań zapewniają minimalizację uszkodzeń

System sterowania procesu APROL oferuje kolejną funkcjonalność – pomiar drgań, która pozwala na łatwe wykrycie uszkodzeń i zanieczyszczeń w maszynach i urządzeniach. Wyniki pomiarów drgań zostają zwizualizowane w nowej interaktywnej grafice 3D, tak by zapewnić operatorom instalacji i technikom obsługi optymalne wsparcie.

Do identyfikacji częstotliwości zakłóceń system pomiaru drgań wykorzystuje szybką transformację Fouriera (FFT) w module I/O, a wyniki wyświetla na wykresach 3D. Wyświetlanie kilku serii pomiarowych jednocześnie pozwala łatwo zidentyfikować zmiany w punktach pomiarowych.

Najważniejsze cechy:

- Prosta analiza

- Czytelne obrazowanie

- Zapobieganie kosztownym przestojom

Narzędzia systemu, takie jak widok harmoniczny czy filtrowanie bocznych pasm pozwalają również na szybkie i łatwe wykrycie częstotliwości uszkodzeń i zanieczyszczeń. Nie trudno się domyślić, że wczesne ich wykrycie pozwala zapobiec kosztownym przestojom.

Szeroki zakres redundancji sterowników 

Controller_Redundanz_1.0_de.png

Aplikacja APROL obsługuje redundancję na wszystkich poziomach, można dzięki niej skonfigurować redundancję magistrali operatorskiej, procesowej, a także serwera Runtime i sterowników.

Budowa systemów o wysokiej dostępności z wykorzystaniem redundancji sterowników jest ciekawym i opłacalnym rozwiązaniem również w przypadku małych aplikacji.

Czas przełączania mierzony w milisekundach

Przełączanie redundancji CPU mieści się w przedziale od 1 do 2 cykli zadaniowych na magistrali I/O, dlatego wykonywane jest w ciągu kilku milisekund.

W pełni automatyczne porównywanie i synchronizacja

W przypadku wymiany sterownika podczas pracy system operacyjny sterownika i aplikacja sterująca są aktualizowane automatycznie, po czym synchronizowane są dane czasu rzeczywistego.

Redundantny serwer Runtime

Oprócz danych czasu rzeczywistego, serwer Runtime zawiera systemy trendów i alarmów oraz serwer raportów. Obsługa redundancji obejmuje również wykonywanie zadań komputera sterującego. Dzięki czemu w przypadku awarii komputera z elementami sterowania procesem, następuje automatyczne przejęcie zadań przez jego redundantnego partnera (master/slave). Przerwy w zapisie danych archiwalnych występujące w przypadku awarii są automatycznie kompensowane przez system.

Monitorowanie skuteczności sterowania (CPM)

System APROL CPM działa w czasie rzeczywistym, co umożliwia wysoce dynamiczną analizę oraz zwiększenie wydajności pracy operatorów. W oparciu o standardowe dane dostępne w każdej pętli sterowania, moduł sterujący CPM automatycznie oblicza parametry, które można wykorzystać do oceny skuteczności sterowania. Następnie parametry te są podsumowywane w raporcie z analizy, który dostosowany jest do danej pętli sterowania. Szybki odczyt i identyfikację typowych awarii (np. tarcia zaworów), które wpływają ujemnie na skuteczność sterowania, umożliwiają zastosowane w raporcie wykresy.

Najważniejsze cechy

Bogate w informacje kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI)

Parametry skuteczności sterowania widoczne w każdym momencie

Łatwość dostosowania parametrów

Bezwymiarowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) umożliwiają porównanie skuteczności różnych pętli sterowania. Każdy wskaźnik zestawiony jest z różnych parametrów dostarczanych przez moduł sterowania CPM. Mogą przybierać wartości w przedziale od 0% (źle) do 100% (bardzo dobrze).

System umożliwia raportowanie w 3 wymiarach:

Raportowanie w trybie pętli: Szczegółowy raport z parametrami charakterystycznymi pętli sterowania

Raportowanie w trybie instalacji: Natychmiastowe rozpoznawanie problemów ze sterowaniem

Raportowanie w trybie ad hoc: Możliwość tworzenia własnych kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI)

Skuteczne obniżenie wskaźników alarmów

Zrównoważone podejście do zarządzania alarmami wpływa na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie. Nadmierna liczba alarmów i powiadomień może prowadzić do ograniczenia czujności operatorów. Mogą stać się nieostrożni w kwestii potwierdzania alarmów lub nawet wyłączania urządzeń sygnałowych, takich jak klaksony i dzwonki, poważnie zagrażając bezpieczeństwu zakładu. Zarządzanie alarmami powinno zatem zostać włączone do najwcześniejszych faz projektowania instalacji.

Funkcje analizy danych eksploracyjnych, które oferuje system sterowania procesem APROL są dostępne również dla danych historii alarmów. Umożliwia to identyfikację i eliminację niepotrzebnych alarmów i powiadomień.

Najważniejsze cechy:

- Efektywne zarządzanie alarmami

- Wskaźniki KPI według EEMUA 191, ANSI / ISA 18.2 i IEC 62682

- Łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową

Czytelność raportowania

System APROL umożliwia szeroki zakres raportowania. Raport statystyczny o alarmach systemu APROL dostarcza kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w celu efektywnego zarządzania alarmami zgodnie z wymaganiami EEMUA 191, ANSI / ISA 18.2 i IEC. Wynikowy raport alarmowy skutecznie identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe miedzy alarmami, aby zminimalizować wystąpienie alarmów wtórnych.

Dużym ułatwieniem dla użytkownika jest możliwość wyświetlania raportów na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu, dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu internetowego, który nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

 

Autor:
B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Dodał:
B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Czytaj także

Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »