empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-11-28
Czy zrobotyzowana automatyzacja procesów to przyszłość przemysłu?

Zrobotyzowana automatyzacja procesów przemysłowych, która dynamicznie rozwija się od połowy XX wieku, szybko zmienia krajobraz współczesnej produkcji, otwierając obiecujące perspektywy dla przemysłu na całym świecie. Wraz z postępem technologicznym coraz więcej producentów – od gigantów branżowych po małe i średnie przedsiębiorstwa – zaczyna dostrzegać jej wartość. Pomimo rozpowszechniających się obaw dotyczących kosztów, dostępności oraz ewentualnego wpływu na rynek pracy, technologia rozwiewa wątpliwości odnośnie adaptacji jej w przemyśle.

Koszt i skalowalność robotów przemysłowych

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami znaczących zmian w zakresie cen i dostępności robotów przemysłowych. Spadek cen, będący efektem masowej produkcji i wzmożonej konkurencji, umożliwił mniejszym przedsiębiorstwom inwestowanie w rozwiązania z dziedziny robotyki. Robotyka nie jest już domeną wyłącznie dużych korporacji o globalnym zasięgu. Teraz także firmy z ograniczonym budżetem mogą czerpać korzyści z robotyzacji, która zapewnia wyższą jakość i większą elastyczność przy niższych kosztach operacyjnych. Roboty przemysłowe, wyposażone obecnie w zaawansowane technologie nie tylko zwiększają wydajność, ale również ułatwiają integrację z obecnymi systemami produkcyjnymi. Dzięki unormowanym standardom bezpieczeństwa, które stały się standardem w branży, przedsiębiorstwa mogą obniżyć ryzyko wypadków oraz związane z tym koszty. Ponadto wprowadzenie bardziej intuicyjnych interfejsów i łatwiejszych w implementacji programów obniża próg wejścia dla firm niedysponujących specjalistyczną wiedzą techniczną.

 

 

Obraz2.jpg

Skalowalność jest kolejnym fundamentalnym atutem nowoczesnych systemów zrobotyzowanych. Roboty można stosować w różnorodnych środowiskach produkcyjnych — od dużych po małe serie. Inwestycje w robotykę mogą zatem rozwijać się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, dostosowując się do ewoluujących potrzeb i zapotrzebowania rynku. Małe firmy mogą zacząć od pojedynczych automatów do automatyzacji najbardziej pracochłonnych lub rutynowych zadań, a z czasem, w miarę rozwijania działalności, mogą dołączać kolejne roboty, zwiększając stopień automatyzacji i efektywności.

Ponadto, roboty o modułowej konstrukcji, będące mobilnymi platformami, można łatwo przestawiać i ponownie konfigurować, co pozwala na ich zastosowanie w różnych celach w ramach jednego zakładu produkcyjnego. Taka elastyczność umożliwia przedsiębiorstwom szybką adaptację do zmian w produkcji i na rynku, co jest kluczowe dla firm, które muszą być elastyczne i szybko reagować na nowe trendy i warunki rynkowe.

Zwiększona wydajność produkcyjna

Zwiększona produkcja, będąca bezpośrednim efektem rozwoju skalowalności i elastyczności robotów przemysłowych, staje się istotnym argumentem przemawiającym za tym, że zrobotyzowana automatyzacja procesów może być przyszłością przemysłu. Roboty przemysłowe, zaprojektowane do nieustannej pracy, umożliwiają prowadzenie procesów produkcyjnych 24 godziny na dobę, co zasadniczo wzmacnia potencjał produkcyjny firm. Operowanie maszyn poza regularnymi zmianami, w tym nocami, weekendami i okresami świątecznymi, prowadzi do wyraźnego wzrostu efektywności.

Obraz3.jpg

Roboty, które nie wymagają przerw i są odporne na zmęczenie, realizują powtarzalne zadania z konsekwentną precyzją, co zwiększa nie tylko ilość produkowanych dóbr, ale również ich jakość — co jest kluczowe dla reputacji marki i satysfakcji klientów.

Dodatkowo wykorzystanie robotów przemysłowych minimalizuje przestoje w produkcji, które są kosztowne ze względu na utratę produkcji i opóźnienia w dostawach. Redukcja przestojów i wzrost produkcji przyczyniają się do szybszego zwrotu z inwestycji w robotykę. Maszyny te produkują większą ilość dóbr w krótszym czasie, co obniża koszt jednostkowy produkcji i może prowadzić do zwiększenia zysków. Oszczędności te firmy mogą przeznaczyć na obniżenie cen dla konsumentów lub ponowne inwestycje w innowacje i rozwój działalności.

W świetle tych zalet zrobotyzowana automatyzacja jawi się jako kluczowy komponent w strategiach produkcyjnych firm aspirujących do maksymalizacji efektywności i zysków, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Przyjazność dla dynamicznie rozwijających się firm

W obecnej erze, gdzie elastyczność i skalowalność są decydującymi czynnikami sukcesu, nowoczesne roboty przemysłowe okazują się coraz bardziej dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijających się firm. Ta zmiana, od technologii, która była wcześniej dostępna głównie dla dużych zakładów produkcyjnych, do rozwiązań idealnie odpowiadających wymaganiom mniejszych przedsiębiorstw, jest efektem ciągłych innowacji technologicznych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które często charakteryzują się ograniczonymi seriami produkcyjnymi, znajdują w robotach przemysłowych niezwykle elastyczne narzędzia zdolne do szybkiego przystosowania się do ewoluujących zadań i wymagań produkcji. Mobilne roboty, które można łatwo przenosić pomiędzy różnymi obszarami pracy, pozwalają na efektywne zarządzanie przestrzenią produkcyjną i zasobami. Tymczasem coboty, czyli roboty współpracujące, otwierają przedsiębiorstwom nowe perspektywy interakcji między automatami a pracownikami.

Te postępy w robotyce umożliwiają nawet firmom o skromniejszych zasobach na wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Przyjazność technologii zrobotyzowanej dla rosnących biznesów nie ogranicza się tylko do ich dostępności, ale także do możliwości rozwijania się firmy w harmonii z aktualnymi trendami rynkowymi i oczekiwaniami klientów. To prowadzi do następnego kluczowego elementu automatyzacji – łatwości w programowaniu robotów, co jest fundamentalne dla zwinnej adaptacji do zmiennych potrzeb produkcji.

Tworzenie nowych miejsc pracy

W kontekście debaty na temat przyszłości przemysłu w świetle zrobotyzowanej automatyzacji procesów należy podkreślić, że wprowadzenie tej technologii niekoniecznie oznacza redukcję miejsc pracy. Wręcz przeciwnie, może ono prowadzić do powstawania nowych stanowisk. Roboty, chociaż zaprojektowane do samodzielnej pracy, wymagają ludzkiego nadzoru, co otwiera drzwi do zatrudnienia dla specjalistów takich jak inżynierowie, programiści i technicy utrzymania.

Obraz4.jpg

Automatyzacja pozwala na przekształcanie i rozwijanie produkcji w kraju, co może skutkować otwieraniem nowych zakładów przemysłowych i zwiększaniem liczby miejsc pracy. Dodatkowo pracownicy otrzymują szansę na przekwalifikowanie się, by obsługiwać i zarządzać zaawansowanymi systemami opartymi na robotach, podnosząc tym samym wartość swoich kwalifikacji zawodowych. W ten sposób zrobotyzowana automatyzacja może być postrzegana jako katalizator ewolucji rynku pracy, otwierający nowe ścieżki kariery i możliwości rozwoju zawodowego, co jest istotne w rozważaniach na temat przyszłości przemysłu. Ta ewolucja prowadzi nas do kolejnego ważnego aspektu: poprawy bezpieczeństwa i jakości życia pracowników.

Bezpieczeństwo i jakość życia pracowników

Rozważając, czy zrobotyzowana automatyzacja procesów jest przyszłością przemysłu, nie można pominąć jej wpływu na bezpieczeństwo i jakość życia pracowników. Przez przejęcie obowiązków związanych z niebezpiecznymi, monotonnymi i fizycznie wymagającymi zadaniami, roboty przemysłowe znacznie obniżają ryzyko wypadków, urazów oraz zawodowych schorzeń. Pracownicy są odsunięci od niekorzystnych środowisk pracy, co chroni ich zdrowie i pozwala na skupienie się na bardziej satysfakcjonujących zadaniach, takich jak rozwiązywanie problemów, strategiczne planowanie czy działania kreatywne.

Automatyzacja rutynowych zadań nie tylko zapewnia pracownikom możliwość zajmowania się bardziej angażującymi i rozwijającymi zadaniami, ale także sprzyja ich dobremu samopoczuciu, co z kolei może przekładać się na wyższą efektywność i produktywność. Zrobotyzowana automatyzacja przyczynia się również do zwiększenia wydajności produkcji poprzez minimalizację błędów ludzkich, co prowadzi do bardziej stabilnych procesów i lepszej jakości końcowych produktów.

Automatyzacja i robotyzacja dzięki rozwiązaniom Grupy RENEX

W kontekście pytania, czy zrobotyzowana automatyzacja procesów to przyszłość przemysłu, warto zwrócić uwagę na wkład firm takich jak Grupa RENEX, która z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży elektronicznej, przyczynia się do rozwoju innowacji w zakresie automatyzacji i robotyzacji. Uznanie na rynku zdobyła dzięki swojemu produktowi – serii robotów REECO, które usprawniają żmudne i powtarzalne procesy produkcyjne w branży elektroniki, oferując efektywne i precyzyjne rozwiązania.

Obraz5.jpg

Roboty REECO, jako w pełni zautomatyzowane, niezależne jednostki, są zaprojektowane do łatwej integracji zarówno w obecnych, jak i nowo powstających liniach produkcyjnych. Ich specjalistyczna konstrukcja umożliwia współpracę z określonymi maszynami, co zapewnia skuteczność w różnorodnych procesach, od skręcania po lutowanie i dozowanie. Wykorzystanie robotów REECO może być kluczowe dla zachowania konkurencyjności na rynku, co ma istotne znaczenie dla producentów urządzeń elektronicznych.

Grupa RENEX nie ogranicza się do dostarczania wyposażenia – oferuje również szerokie spektrum usług doradczych, serwisowych i szkoleniowych. Centrum Technologiczno-Szkoleniowe RENEX wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie wprowadzania robotyzacji, oferując szkolenia z zakresu obsługi zrobotyzowanych systemów, umożliwiając tym samym pełne wykorzystanie potencjału robotów przemysłowych.

W zakresie serwisu, RENEX zapewnia wsparcie gwarancyjne i pogwarancyjne, doradztwo w zakresie właściwego użytkowania maszyn oraz prewencyjnej konserwacji. Serwis Grupy RENEX, doceniony przez YAMAHA w 2020 roku jako najlepszy w Europie, gwarantuje najwyższy standard obsługi.

Obraz6.png

Jako dystrybutor YAMAHA Robotics, Grupa RENEX dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sektora elektronicznego na terenie Polski i regionu bałkańskiego. W swoim Centrum Technologiczno-Szkoleniowym oferuje możliwość bezpośredniego zapoznania się i przetestowania urządzeń YAMAHA, co umacnia jej misję dostarczania spersonalizowanych rozwiązań technicznych.

Wysoka jakość produktów i usług oferowanych przez Grupę RENEX przyczynia się do postępu w branży elektronicznej, podnosząc wydajność i efektywność linii produkcyjnych. Wyróżnienie Godłem TERAZ POLSKA dla serii robotów REECO oraz tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2023 podkreślają zaangażowanie firmy w rozwój inteligentnej produkcji. Więcej informacji o rozwiązaniach oferowanych przez Grupę RENEX można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy.

Autor:
Grupa RENEX
Źródło:
www.renex.pl
Dodał:
Grupa RENEX