Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-10
FAQ - bufory i roztwory

Jak należy poprawnie przechowywać elektrody?

Wszystkie informacje dotyczące krótko i długoterminowego przechowywania elektrody są zawarte w instrukcji obsługi.

Ogólne wytyczne do przechowywania długoterminowego:

  • elektrody pH i ORP: z nasadką nawilżającą wypełnioną elektrolitem odniesienia (najczęściej 3 M roztwór KCl), możliwe jest również przechowywanie w buforze o pH 4 lub 0.1 M roztworze HCl,
  • elektrody jonoselektywne: na sucho,
  • czujniki konduktometryczne: na sucho,
  • polarograficzne czujniki tlenu: elektroda wypełniona elektrolitem, zabezpieczona zieloną nasadką ochronną,
  • galwaniczne czujniki tlenu: w naczynku do przechowywania elektrod wypełnionym 10% roztworem NaCl.

 

W jaki sposób należy czyścić elektrody pH i ORP?

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcjach obsługi elektrod, w broszurze „Przewodnik po pomiarach pH" i na stronie internetowej www.electrodes.net. w zakładce „pH – rozwiązywanie problemów".

Ogólne zasady:

  • zanieczyszczenie złącza siarczkiem srebra: użyj roztworu tiomocznika - czas moczenia do momentu odbarwienia (ME-51350102),
  • zanieczyszczenie złącza chlorkiem srebra: zanurz elektrodę w stężonym roztworze amoniaku,
  • zanieczyszczenie złącza białkami: użyj roztworu pepsyna-HCl (ME-51350100),
  • inne rodzaje zanieczyszczeń: oczyść elektrodę w kąpieli ultradźwiękowej lub w 0.1 mol/L roztworze HCl.

 

Jak długo można używać roztwór po otwarciu butelki?

Gwarantujemy, że roztwór przed upływem ważności, w świeżo otwartej butelce odtwarza wskazane wartości zgodnie ze świadectwem sprawdzenia oraz charakteryzuje się odpowiednią spójnością pomiarową. Ze względu na to, że nie mamy możliwości sprawdzenia w jaki sposób dany roztwór jest przechowywany po otwarciu butelki, nie możemy zagwarantować jego jakości. Pracownicy pH CSC chętnie udzielą rad i wskazówek w jaki sposób przechowywać i używać roztworów zachowując dokładność pomiarów. Na przykład roztwory buforów kwaśnych mogą być przechowywane dłużej niż buforów zasadowych. Dwutlenek węgla z powietrza rozpuszcza się w roztworach zasadowych zmieniając stężenie protonów, co powoduje obniżenie wartości pH.

Świadectwo sprawdzenia wszystkich roztworów kalibracyjnych i wielu elektrolitów można pobrać ze strony internetowej www.mt.com/buffer.

Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych i Preparatów Niebezpiecznych (MSDS) dla tych roztworów znajdują się na stronie www.mt.com/msds.