Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Vega
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Flash DSC — innowacyjna analiza termiczna służąca do szybkiej charakterystyki materiałów

Technologia Flash DSC rewolucjonizuje DSC o dużej szybkości skanowania. Skorzystaj z najszybszej dostępnej na rynku technologii DSC — doskonałego analizatora do badania procesów szybkiej krystalizacji i reorganizacji

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono w zarysie Flash DSC, nowatorską technologię wprowadzoną na rynek przez METTLER TOLEDO, która pozwala na lepsze rozpoznanie właściwości i zachowania termicznego materiałów.

Technika Flash DSC polega na poddawaniu próbek ultraszybkiemu nagrzewaniu i schładzaniu, co stwarza idealne warunki do charakterystyki nowoczesnych materiałów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Technologia Flash DSC otrzymała nagrodę R&D 100 Award i została umieszczona na liście R&D 100 Editor's Choice.

Spis treści

1. Wstęp
2. Technologia Flash DSC do laboratoriów badawczo-rozwojowych
3. Przełomowa technologia analityczna oparta na dużej szybkości nagrzewania i schładzania (przykłady)
3.1 Przy jakiej prędkości grzania zatrzymuje się reorganizacja amorficznego polipropylenu izotaktycznego (iPP)?
3.2 Jaka jest optymalna prędkość schładzania przy produkcji amorficznego iPP?
3.3 Jak można rozróżnić folie PET o różnych warunkach przetwarzania?
3.4 Czy topienie można oddzielić od rozkładu?
4. Podsumowanie
5. Więcej informacji na temat Flash DSC

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) to technika, w której mierzy się różnicę w prędkości przepływu ciepła między próbką a materiałem referencyjnym. Konwencjonalna technologia DSC opiera się na małej prędkości grzania rzędu kilkudziesięciu do kilkuset K/min. Standardowa prędkość grzania wynosi zazwyczaj 10 K/min. Przy takiej prędkości w próbce mogą zachodzić reorganizacje strukturalne, dające w efekcie krzywe pomiaru, które nie odpowiadają strukturze pierwotnego materiału.

Jeśli natomiast stosuje się ultraszybkie tempo chłodzenia wynoszące do 240 000 K/min i grzania wynoszące do 2 400 000 K/min, za pomocą technologii Flash DSC można uzyskać następujące korzyści strukturalne:

  • Ultraszybkie tempo chłodzenia umożliwia tworzenie inżynierii materiałowej, która pozwala osiągnąć określone właściwości strukturalne w warunkach rzeczywistych.
  • Ultraszybkie tempo grzania hamuje reorganizację strukturalną próbki i może być wykorzystywane do oddzielania przekształceń fizycznych (np. topienia) od reakcji chemicznych (np. rozkładu).

Wreszcie pomiary takie mogą imitować procesy techniczne i służyć do celów badawczych jako gotowe materiały. Flash DSC 1 — różnicowy kalorymetr skaningowy typu Flash — wprowadza innowacyjną technologię szybko działającego czujnika, która umożliwia badanie kinetyki niezwykle szybkich reakcji lub procesów krystalizacji.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.

Czytaj także