Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Termiczna analiza żywności

Analiza termiczna w przemyśle spożywczym

Spis treści

Wstęp
1. Rola analizy termicznej w badaniu żywności
2. Zastosowania i techniki analizy termicznej
3. Przykłady
3.1. Denaturacja białkowa czterech rodzajów ziaren
3.2. Wpływ zawartości skrobi na pęcznienie w wodzie
3.3. Wpływ wilgoci na mleko w proszku
3.4. Krystalizacja olejów roślinnych
3.5. Identyfikacja folii z tworzywa sztucznego za pomocą DSC
4. Przestrzeganie przepisów dotyczących żywności
5. Opracowanie metody
6. Doskonałe tygielki, akcesoria i materiały referencyjne
7. Więcej informacji

Analizę termiczną zastosowano po raz pierwszy jako standardową metodę badania polimerów. Dowiedziono jednak, że analiza termiczna sprawdza się także przy badaniu żywności i jej składników. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technik i metod badania produktów spożywczych, takich jak białka, węglowodory, tłuszcze, czy oleje, oraz materiałów opakowaniowych.

Białka wraz z tłuszczami i węglowodanami należą do najważniejszych składników produktów spożywczych ze względu na ich duże znaczenie dla odżywiania i psychologii oraz rolę, jaką pełnią w rozwoju właściwości funkcyjnych. Są istotne z punktu widzenia przetwarzania żywności (np. emulsyfikacja) oraz kwalifikacji produktów spożywczych (właściwości zmysłowe). Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz analiza termograwimetryczna (TGA) są uznawane za główne techniki stosowane w celu ulepszenia właściwości funkcyjnych i warunków procesu.
Wysoka temperatura i czas to główne parametry przetwarzania żywności. DSC pozwala na badanie procesów gotowania i mrożenia w funkcji temperatury i czasu. Metody tej można także używać do określania właściwości produktów i składników spożywczych.
Folie z tworzywa sztucznego stanowią ok. 10% masy zapakowanych produktów spożywczych. Różnorodność kompozytów foliowych przeznaczonych do poszczególnych zastosowań jest ogromna. Analiza folii jest niezbędna do sprawdzenia ich własności barierowych i składu. Za pomocą DSC można określić poszczególne składniki folii oraz materiały pomocnicze (np. kleje).

Dodatkowych informacji na temat właściwości mechanicznych materiałów opakowaniowych mogą także dostarczyć analiza termomechaniczna (TMA) i dynamiczna analiza mechaniczna (DMA).

Mamy nadzieję, że opisane tu zastosowania okażą się interesujące i

  • pozwolą poznać potencjalne metody analizy termicznej stosowane w badaniach żywności i związanych z nią materiałów.
  • dostarczą wskazówek pomocnych przy ocenie jakości wyników.
  • zachęcą do zgłębienia przedstawionych tematów poprzez lekturę zalecanych podręczników zastosowań lub udział w odpowiednich seminariach internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.