Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-01-14
Legalizacja wagi – warunek dopuszczenia jej do wykorzystania w przemyśle

fot. pcm.pomorskie.pl
fot. pcm.pomorskie.pl

Wszystkie wagi znajdujące się w takich miejscach jak sklepy, fabryki, hale magazynowe, a także szpitale, apteki i liczne inne, muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia, zanim zostaną włączone do użycia. Ich wydawaniem zajmuje się Urząd Miar, przeprowadzający między innymi legalizację i wzorcowanie wag. Są to dwie najczęściej wykonywane na urządzeniach pomiarowych procedury. Pierwsza z nich jest obowiązkowa – przeprowadza się ją po zakupie danego urządzenia lub też po jego imporcie bądź wyprodukowaniu. Następnie, przeprowadza się regularne legalizacje okresowe. Wzorcowanie jest procedurą dodatkową, która pozwala na szczegółową ocenę dokładności wykonywanych pomiarów, poprzez ich porównanie do zatwierdzonych wzorców mas.

 

Legalizacja wag – jak jej dokonać?

Legalizacja wagi jest procedurą obowiązkową, od której nie ma ucieczki. Nie powinna być jednak powodem do obaw – jej przeprowadzenie jest stosunkowo łatwe. Co najważniejsze – nie przeprowadzamy legalizacji samodzielnie, nie musimy też spędzać w tym celu wielu godzin w urzędach lub wypełniać wielu formularzy.

Przede wszystkim – w wykonywaniu legalizacji urządzenia pomiarowego pośredniczą najczęściej firmy specjalizujące się w metrologii. Ich pracownicy załatwiają wszelkie potrzebne formalności (takie jak ustalenie terminu wykonania legalizacji, ustalenie terminu i wysokości opłaty) pomiędzy nami a Głównym Urzędem Miar oraz jego okręgowymi oddziałami. Jest to bardzo komfortowe, ponieważ przeprowadzenie legalizacji wiąże się z transportem odpowiednich urządzeń i osób, którego organizacją zajmuje się właśnie firma metrologiczna.

Wysokość opłaty za legalizację wagi i miejsce jej przeprowadzenia

Firma legalizująca pobiera opłatę, której wysokość uzależniona jest od różnych okoliczności. Wymienić należy takie jak: ilość legalizowanych wag, ilość i rozmiar wzorców wag potrzebnych do transportu, konieczność transport delegata Urzędu Miar oraz przeprowadzenie całego procesu pomiaru i obsługi wzorców mas.

Legalizacja najczęściej przeprowadzana jest w miejscu, w którym znajdują się urządzenia pomiarowe. Są to przede wszystkim tereny magazynów, hale sklepowe oraz inne pomieszczenia. Niekiedy jednak przeprowadza się legalizacje w laboratoriach, w których tworzy się specjalne warunki, pozbawione zanieczyszczeń. Dotyczy to przede wszystkim wag pracujących w najmniejszych zakresach ciężarów.

Pomorskie Centrum Metrologii

Osobom poszukującym firm pośredniczących w legalizacji urządzeń pomiarowych, polecamy Pomorskie Centrum Metrologii. Jest to przedsiębiorstwo specjalizujące się w pracy z urządzenia pomiarowymi – między innymi ich legalizacji, wzorcowaniu czy kalibrowaniu. Dysponuje rozbudowanym zestawem wzorców mas oraz urządzeń do diagnozy podstawowych parametrów fizycznych: ciężaru, wielkości, wilgotności, temperatury i innych.

Pomorskie Centrum Metrologii przeprowadza legalizacje wag różnych wielkości i pracujących w różnym zakresie ciężarów. Zarówno tych najmniejszych, jak i wag przeznaczonych do pomiaru ciężarów samochodów, paliw lub innych dużych obiektów bądź surowców.

 

Źródło:
pcm.pomorskie.pl
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »