Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-02-22
Nowości w systemie Qguar APS

 

aps-planowanie-produkcji.jpg

 Rok 2021. był czasem dynamicznego rozwoju oprogramowania do planowania produkcji Qguar APS. Znacznej przebudowie uległa koncepcja planowania. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom planista będzie mógł efektywnie opracowywać plany długoterminowe. Program rozbudowano o różnego rodzaju symulacje i identyfikację ograniczeń, zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie czasowym.

Zmiany mają pozwolić planistom na dużo większą swobodę działania. Przy tworzeniu harmonogramu program nie będzie bazował na operacjach, ale na zależnościach ilościowych drzewa struktury produktu.
Program w mniej inwazyjny sposób informuje o błędach formalnych. Wiadomość o błędzie będzie pojawiać się w osobnym okienku, co nie będzie utrudniało dalszej edycji planu. Bardziej restrykcyjna weryfikacja harmonogramu następuje dopiero w momencie zatwierdzenia planu i generowania zleceń produkcyjnych.

Qguar APS w obecnej wersji umożliwia swobodny wybór źródeł danych, manipulowanie wielkością roboczogodzin zasobów ludzkich i maszynowych. Wprowadza także nowe sposoby przedstawiania i edycji planu. Wśród innych udoskonaleń systemu znalazły się między innymi:
Limit obsady – dla obszaru planowania można wprowadzić ograniczenie co do limitu obsady, jaka może w nim pracować. Celem funkcji jest ograniczenie ilości zaplanowanych operacji ze względu na maksymalną możliwą liczbę pracowników mogących znajdować się w wybranym obszarze. Limit ten ogranicza liczbę dostępnych pracowników na wydziale.

Rejestr przyczyn niezaplanowania operacji – braki umiejętności – rozbudowany został rejestr przyczyn niezaplanowania operacji. Został on rozszerzony o prezentację braków odpowiednich umiejętności wśród pracowników. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są bezpośrednio w harmonogramie. W przypadku planowania z uwzględnieniem umiejętności, gromadzone są dodatkowe informacje o braku właściwego pracownika w postaci następującego rekordu:

• umiejętność - w tym umiejętność pusta, gdy nie jest ona od pracownika wymagana;
• wymagany poziom umiejętności;
• ilość brakująca – brakująca ilość pracowników o danej umiejętności i danym poziomie;
• ilość potrzebna – ilość pracowników o danej umiejętności i danym poziomie;
• data wystąpienia braku.

Szukanie pracowników nie będzie przerywane po wystąpieniu pierwszego braku – należy przetestować zapotrzebowanie wszystkich pracowników we wszystkich fazach (w gniazdach można definiować różne zapotrzebowanie dla różnych faz operacji).

Edytor kryteriów harmonogramowania (Drools) – kontynuowaliśmy prace nad edytorem kryteriów planowania. Edytor pozwala na tworzenie nowych kryteriów planowania bez konieczności zmiany kodu źródłowego silnika planującego. Edytor zawiera graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający stworzenie kryterium poprzez jego intuicyjne „wyklikanie", w sposób zbliżony do języka naturalnego.

Planowanie serwisowania narzędzi w APS – harmonogram produkcji uwzględnia odtąd czynności serwisowe zaplanowane dla narzędzi. Zaplanowane i potwierdzone zlecenia serwisowe pozycji w kategorii „Narzędzie" będą uwzględniane w trakcie harmonogramowania produkcji.

Ilościowe planowanie produkcji – aktualne Qguar APS pozwala na tworzenie pozycji planowania w oparciu o drzewo produktu bazując na różnego rodzaju źródełkach, począwszy od zleceń produkcyjnych na prognozach kończąc. System pozwala na przygotowywanie planów i symulacji dla różnych okresów planowania, takich jak: zmiana, dzień, tydzień, miesiąc. Plany mogą być opracowywane bez kontroli ograniczeń zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, dostarczając informacji o poziomie przekroczeń możliwości tych zasobów. System weryfikuje dostępność komponentów i dostarcza propozycje potrzebnych zamówień. Ukończony plan może zostać zamrożony.

Autor:
Marek Wiązowski, Quantum Qguar
Dodał:
Quantum Qguar Sp. z o.o.

Czytaj także