Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-04-12
Nowości w systemie Qguar APS

aps-automatyczne-harmonogramowanie.jpg

Ubiegły rok przyniósł istotne zmiany w architekturze i zakresie funkcji systemu Qguar APS. Ważną zmianą, ułatwiającą planistom pracę z programem, jest wsparcie systemu możliwościami języka skryptowego Drools. Dzięki skryptom Drools użytkownik może samodzielnie tworzyć nowe kryteria planowania, bez potrzeby ingerowania w kod źródłowy optymalizatora. Skrypty Drools umożliwiają łatwe tworzenie nawet bardzo specyficznych kryteriów planowania. W aktualnej wersji Qguar APS w procesie optymalizacji wykorzystuje wiele wątków pracy procesora, co przekłada się pozytywnie na czas przygotowania harmonogramu. Wśród innych nowości w systemie Qguar APS znalazły się między innymi:

Harmonogramowanie wstecz – polega ono na kolejkowaniu zleceń według wymaganej daty ich realizacji. System Qguar APS oblicza jak długo zajmie produkcja zamówionej partii produktu i określa najpóźniejszy możliwy start jej produkcji. Zaletą harmonogramowania wstecz jest znaczne ograniczenie kosztów magazynowania. Wyprodukowany towar może z hali produkcyjnej trafić od razu do wysyłki. Wybierając harmonogramowanie wstecz należy pamiętać, że każda awaria czy przestój automatycznie doprowadzi do opóźnienia w realizacji zlecenia.

Identyfikacja wąskich gardeł – Qguar APS pozwala na planowanie i optymalizację w ujęciu wielozasobowym, dzięki czemu można szybko zidentyfikować wąskie gardła wynikające z konfliktów zasobów i procesów. System potrafi wskazać problemy wynikające z niewystraczającej przepustowości poszczególnych obszarów produkcji, czy też mniejszej niż normatywna wydajności maszyny lub gniazda produkcyjnego.

Pogłębione informacje dotyczące stanu komponentów i dostępności pracowników dla operacji zaplanowanych i niezaplanowanych, dla każdej współrzędnej planowania (wyrób, maszyna etc.).
Rejestr współzależności kryteriów planowania – kryteria służące do określenia planu produkcji bardzo często stoją ze sobą w sprzeczności. Oznacza to, że poprawa planu z punktu widzenie jednego kryterium, powoduje pogorszenie z punktu widzenia innego. Dzięki nowemu rejestrowi kryteriów planowania użytkownik zyskuje większą świadomość tych zależności.

Urealnienie tworzonego harmonogramu dzięki uwzględnieniu podczas planowaniu takich zdarzeń, jak opóźnienie operacji o czas przemontowania narzędzia z innej maszyny, czy czas opóźnienia dostępności półproduktów.

Nowe kryteria planowania – rozszerzono pakiet kryteriów planowania o następujące elementy:

  • maksymalizacja terminu zakończenia zlecenia
  • zachowanie ciągłości realizacji zlecenia

Planowanie produkcji pomocniczej – dzięki tej funkcji system Qguar APS będzie mógł wspierać zarządzanie produkcją pomocniczą, czyli taką której celem jest świadczenie usług zaspokajających wewnętrze potrzeby przedsiębiorstwa. Planowanie produkcji pomocniczej odbywać się może dla zaspokojenia braków w planie głównym, lub też dla zapewnienia odpowiednich stanów magazynowych. W praktyce oznacza to, że jeśli ilość półproduktów ujętych w planie głównym, albo poziom stanów magazynowych będzie niższy od założonego, system Qguar APS automatycznie wygeneruje propozycje zleceń produkcyjnych w odpowiednich ilościach.

Autor:
Marek Wiązowski
Dodał:
Quantum Qguar Sp. z o.o.

Czytaj także