Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-04-08
Nowości w systemie Qguar MES

 

Qguar MES

Rok 2020 był czasem dynamicznego rozwoju oprogramowania Qguar MES. Znacznemu rozszerzeniu i udoskonaleniu uległy przede wszystkim te funkcje, które wspierają działania związane z Utrzymaniem Ruchu. Moduł UR systemu Qguar MES odpowiedzialny jest za kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym i narzędziowym, częściami zamiennymi, remontami, obsługą serwisową i wszystkim tym, co pozwala maszynom działać sprawnie i wydajnie.

Dokonane w systemie zmiany koncentrowały się na rozbudowie opcji zgłaszania przestojów, obsługi zgłoszeń serwisowych, oraz ewidencji przyczyn tych zdarzeń. Zgłoszenia można obecnie łatwo kategoryzować i przypisywać im słowniki przyczyn powiązane z typami maszyn i typami operacji. Użytkownicy systemu mogą samodzielnie definiować rodzaje przestojów i klasyfikować je ze względu na ich charakter, oraz wpływ na pracę maszyny. Moduł UR systemu Qguar MES został wyposażony w możliwość informowania o zdarzeniach za pomocą e-mail, sms oraz powiadomień na ekran.
Wśród udoskonaleń systemu Qguar MES znalazły się między innymi:

Automatyczne utrzymanie stanów magazynowych – włączenie tej nowej funkcji spowoduje, że system Qguar MES będzie aktywnie kontrolować ilość półproduktów i produktów w magazynie. Raz dziennie oprogramowanie weryfikuje stany prognozowane artykułów, czyli sumę ich stanu magazynowego i ilości zawartej w planie produkcyjnym na dany dzień. Jeśli poziom stanu prognozowanego okaże się zbyt niski, system Qguar MES automatycznie wygeneruje zlecenie produkcyjne aby uzupełnić braki.

Moduł Logistyki Produkcji został udoskonalony pod kątem pracy na terminalach mobilnych wyposażonych w system Android.

Reorganizacja menu alertów – przeorganizowano menu alertów i wiadomości. Usunięto z niego zbędne pozycje, dodano przykładowe wiadomości w zakresie Utrzymania Ruchu:

 • Przypomnienie o terminie zaplanowania zlecenia serwisowego dla pozycji inwentarzowej;
 • Przypomnienie o terminie rozpoczęcia realizacji zlecenia serwisowego dla pozycji inwentarzowej;
 • Informowanie o procesowaniu zlecenia serwisowego pozycji inwentarzowej;
 • Informacja dotycząca zgłoszenia i zlecenia serwisowego dla maszyn;
 • Koniec terminu ważności umiejętności pracownika.

Pracochłonność zleceń serwisowych pozycji inwentarzowych – nowe zestawienie prezentuje pracochłonność prac serwisowych pozycji inwentarzowych. Zestawienie umożliwia dowolne grupowanie, sumowanie oraz prezentację danych zarówno dla pojedynczego zlecenia jak i pracownika, brygady, wydziału, zakładu czy kategorii artykułów, itp.

Powiadomienia – Qguar MES automatycznie powiadamia o zgłoszeniu serwisowym wskazane osoby. Zadanie to realizowane jest to za pomocą modułu wiadomości. Do powiadomień dodano opcję przypomnienia, która powoduje wysłanie informacji o zbliżającym się terminie realizacji zlecenia. Przypomnienia można skonfigurować także w ten sposób, aby z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o wygasających uprawnieniach czy certyfikatach pracowników.

Definiowanie narzędzi niezbędnych do wytworzenia produktu – przypisanie narzędzi do artykułów ma za zadanie zbudowanie listy narzędzi niezbędnych do wyprodukowania półproduktu lub produktu. Dzięki temu przypisaniu możliwe jest zautomatyzowanie procesu generowania komponentów potrzebnych do wykonania zlecenia.

Zarządzanie inwentarzem technicznym – inwentarz techniczny to majątek firmy służący realizacji produkcji, zapewnienia jakości i realizacji procesów produkcyjno-logistycznych. Obejmuje on takie kategorie jak np.: narzędzia, sprzęt kontrolno-pomiarowy, urządzenia, przyrządy, aparaty, części maszyn, itp. Aktualna wersji QGUAR MES posiada możliwość ich identyfikacji, magazynowania, monitorowania zużycia, planowania przeglądów, przypominania o terminach ważności badań kontrolnych, przeglądów, inspekcji, legalizacji, oraz realizacji wszelkiego rodzaju serwisów. Zakres ten realizowany jest za pomocą takich pozycji jak:

 • Artykuły i pozycje inwentarza technicznego;
 • Wyposażenie maszyn;
 • Rejestrowanie użycia, pracy i zużycia pozycji inwentarzowych;
 • Pakiety i książki serwisowe;
 • Planowanie serwisów;
 • Realizacja serwisów;
 • Ewidencja wykonanych czynności, pracochłonności, zużytych części zamiennych, określanie żywotności;
 • Podłączanie rysunków technicznych, DTR i instrukcji napraw;
 • Podłączanie list kontrolnych;
 • Magazynowanie;
 • Kwalifikacja jakościowa.

Udoskonalenie pracy na terminali mobilnych:

 • Udoskonalenie działania aplikacji na systemie Android;
 • Wprowadzenie możliwości dowolnego definiowania klawiatury ekranowej;
 • Obsługa inwentarza technicznego (narzędzi): w przyjęciach, wydaniach, przesunięciach i zasileniu maszyny dodano możliwość identyfikacji (skanowania) pozycji po numerze inwentarzowym.

 

Autor:
Marek Wiązowski
Dodał:
Quantum Qguar Sp. z o.o.

Czytaj także