Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-04-17
5 wyzwań menedżerów produkcji

 

Wyzwania menezera produkcji system mes.jpg

Każda fabryka posiada swoją specyfikę, tworzoną zarówno przez czynniki wewnętrzne jak i otoczenie biznesowe. Pomimo różnic, niektóre z wyzwań jakie napotykają przedsiębiorstwa produkcyjne w swojej działalności zdają się być na tyle uniwersalne, że są obiektem zainteresowania niemal każdego menedżera działu produkcji. Można do nich zaliczyć:

  • Dostęp do rzetelnej wiedzy o przebiegu procesów produkcyjnych
  • Optymalna logistyka w obrębie hali produkcyjnej
  • Zapewnienie założonego poziomu jakości produktów
  • Motywowanie pracowników
  • Terminowe dostarczanie wymaganych przez zarząd raportów

Dla wsparcia przedsiębiorstw w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, producenci oprogramowania stworzyli kategorię wyspecjalizowanych narzędzi – systemy realizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution System). Jaką pomoc mogą one zaoferować kierownikom produkcji?

Aktualne i wiarygodne informacje z hali produkcyjnej

System MES pobierając dane pochodzące ze sterowników PLC, modułów kontrolno-pomiarowych i ze zgłoszeń pracowników, tworzy rozległą i aktualizowaną w czasie rzeczywistym bazę wiedzy o przebiegu procesu produkcji. Błyskawiczny przepływ informacji, wraz z dostosowanym do indywidualnych potrzeb zestawem kokpitów i powiadomień, pozwala kierownikom na bieżąco orientować się w sytuacji na hali produkcyjnej. Funkcje automatycznego pobierania informacji z maszyn, ograniczają ponadto ryzyko ewentualnych nadużyć i błędów.

Logistyka produkcji

Jednym z najważniejszych aspektów sprawnej realizacji produkcji, jest zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów i komponentów na stanowiskach produkcyjnych. Ich brak powoduje przestoje, natomiast nadmiar generuje zbędne koszty. Dlatego też nieoptymalny poziom surowców, zawsze negatywnie przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W ustalaniu ilości potrzebnego zaopatrzenia, opartego o zestawienie materiałowe BOM, często spotykanym problemem jest rozdźwięk pomiędzy zużyciem teoretycznym a faktycznym. System MES dzięki bieżącej kontroli stanu i przepływów surowców pozwala zdefiniować, a następnie utrzymać właściwą ilość surowców na każdym stanowisku. System MES dostarcza informacji o rzeczywistym zużyciu materiałów dzięki raportom operatorów, zgłaszanym bezpośrednio ze stanowisk pracy za pomocą terminali stacjonarnych lub mobilnych.

Jakość produktów

Niska jakość produktów to większe koszty związane z reklamacjami i utrata zaufania odbiorców. W niektórych branżach, takich jak farmaceutyczna, spożywcza czy motoryzacyjna, jakość produktu przekłada się także na bezpieczeństwo zdrowia a nawet życia klientów.

System MES wspiera działania związane z kontrolą jakości, pobieraniem próbek i ułatwia przestrzeganie procedur. W ramach statystycznej kontroli procesu (SPC), program może monitorować kluczowe z punktu widzenia jakości parametry procesu produkcji, a w razie wystąpienia nieakceptowalnych odchyleń – zaalarmować operatorów lub jeżeli tego chcemy, zatrzymać pracę maszyn.
Budowana w systemie historia produktu, pozwala w przypadku wystąpienia wad jakościowych na szybkie odnalezienie źródła problemu, a także, w razie potrzeby, na wycofanie z rynku tylko tych egzemplarzy, których problem może dotyczyć. Pozwala to ograniczyć zasięg i koszty tych działań.

Motywacja pracowników

Motywowanie pracowników należy do najważniejszych zadań kierowników produkcji. Poza podstawowymi narzędziami w postaci zarobków i dodatkowych benefitów, coraz ważniejsze stają się pozapłacowe aspekty motywacji. Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają m.in. po metodę Kaizen. Zaangażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia, poza oczywistą korzyścią w postaci dostarczenia wielu, niekiedy bardzo kreatywnych pomysłów na usprawnienia, pomaga zwiększyć zaangażowanie i identyfikację z firmą.

Innym ważnym trendem w motywowaniu pracowników jest podnoszenie transparentności ich pracy. System realizacji produkcji (MES) pozwala rejestrować m.in. czas wykonania poszczególnych operacji, szybkość reakcji na zdarzenia typu usterka i awaria czy jakość wykonania produktów. Program łączy te parametry z poszczególnymi pracownikami, dając wiarygodny wgląd w jakość ich pracy. Stały wgląd w realizowane zadania działa mobilizująco, przyczyniając się do podniesienia jakości i efektywności. Dodatkową korzyścią dla kierowników, jest możliwość łatwej i obiektywnej oceny pracowników.

Raportowanie zarządowi spółki

Dostarczanie raportów informujących o wynikach działu produkcji i osiąganych w nim wskaźnikach efektywności, jest jednym z podstawowych obowiązków kadry kierowniczej. Zaawansowane systemy MES posiadają bogaty zestaw raportów, a także narzędzia do ich samodzielnego tworzenia przez użytkowników. Dzięki temu, do minimum zostaje ograniczony czas potrzebny na przygotowanie potrzebnych zestawień. Kilka kliknięć wystarczy, aby program dla dowolnego okresu wskazał OEE (całkowita efektywność wyposażenia), czas realizacji zlecenia (lead time), MTBF (średni czas między awariami) czy jakiekolwiek inne stosowane w przedsiębiorstwie wskaźniki. Dzięki temu, że pobieranie i przetwarzanie danych odbywa się w systemie automatycznie, raporty są w znacznie mniejszym stopniu narażone na ryzyko błędu ludzkiego i manipulacji.


Wdrożenie systemu MES nie stanowi remedium, które samodzielnie rozwiąże problemy i usprawni przedsiębiorstwo. Oferuje jednak szeroki zestaw narządzi, ułatwiający menedżerom produkcji radzenie sobie z wieloma codziennymi wyzwaniami.

Autor:
Marek Wiązowski
Źródło:
Quantum
Dodał:
Quantum Qguar Sp. z o.o.