Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-06-15
Obsługa przemysłowych routerów i modemów GSM odc. 4: Jak otrzymywać komunikaty SMS informujące o nad

Zobacz pełną wersję artykułu na Poradniku Automatyka >>

 

Router/modem Astraada GSM może wysyłać komunikaty alarmowe SMS zgodnie ze scenariuszami zdefiniowanymi przez Ciebie jako użytkownika. W tym celu może router/modem może nasłuchiwać po protokole Modbus TCP/RTU lub sprawdzać czy połączenie ze sterownikiem jest aktywne.

Obsługa przemysłowych routerów i modemów GSM
1. Co to jest router przemysłowy GSM i jak go podłączyć do sieci GSM?
2. Jak zwiększyć bezpieczeństwo połączenia dzięki zastosowaniu tunelu VPN?
3. Jak uzyskać zdalny dostęp do sterowników PLC i innych urządzeń przy pomocy Modbus TCP/RTU?
4. Jak otrzymywać komunikaty SMS informujące o nadzwyczajnych sytuacjach?

Czy korzystanie z komunikatów SMS wymaga jakiejś specjalnej umowy z operatorem sieci telefonicznej?
Nie musisz mieć żadnej dodatkowej umowy z Twoim operatorem. Jednak warto zweryfikować, jakie są ceny wysyłania wiadomości SMS, zazwyczaj w ofertach na bezprzewodowy Internet koszty wysyłania wiadomości SMS są większe. Oczywiście nie zapomnij o podstawowych wymaganiach, które były opisane w odcinku nr 1 tego cyklu.

Na czym polega nasłuchiwanie po danym protokole?
W routerach i modemach Astraada możesz nasłuchiwać po protokołach Modbus TCP i Modbus RTU. Nasłuchiwanie to cykliczne sprawdzanie, czy dany rejestr modbusowy nie zmienił swojej wartości. Routery i modemy Astraada na podstawie tej nasłuchiwanej wartości wysyłają odpowiednie wiadomości SMS.

Dlaczego warto używać komunikaty alarmowe SMS?
Komunikaty SMS mogą zapobiec lub zminimalizować konsekwencje awarii urządzeń. Załóżmy, że pompa ulega awarii. Dzięki wiadomości SMS od razu pracownicy techniczni dostają o tym informację i zdążą usunąć awarię, zanim zbiornik się przepełni, uszkodzi się pompa, a nawet cała instalacja zbiornika.

Konfiguracja trybu nasłuchiwania po protokole Modbus RTU
W zakładce Ports configuration skonfiguruj następujące parametry:

1. Serial RS-232
a. Mode – ModBus gateway
b. Port – 502

2. Serial RS-485
a. Mode – None

3. Modem control
a. Mode – SMS Serwer

Konfiguracja trybu nasłuchiwania – Modbus TCP
W zakładce Ports configuration skonfiguruj następujące parametry:

1. Serial RS-232
a. Mode – None

2. Serial RS-485
a. Mode – None

3. Modem control
a. Mode – SMS Serwer

Instalacja skryptu
Jeśli w zakładce Text massage actionswidnieje pole powiadamianie SMS o awarii, opuść ten rozdział, oznacza to, że skrypt ten został już zainstalowany.

W zakładce User Files naciśnij przycisk Wybierz plik i wybierz pojedynczo pliki skryptu:

install.py
paczka_v_X_XX.zip, gdzie X to oznaczenie wersji
pymodbus-1.2.0.tar.gz

Po wybraniu pliku nazwa pliku pojawia się koło przycisku Wybierz plik. Wtedy naciśnij przycisk Upload.

Teraz w polu Startup script wpisz:

#!/bin/bash
/usr/local/bin/uw
cd /root/userfiles/sms
nohup python sms.py

W polu Reconfiguration script wpisz:

#!/bin/bash
/usr/local/bin/uw
cd /root/userfiles
nohup python install.py

Teraz zapisz ustawienia Save settings. Wyświetli się okno Settings saved. The modem is now being Reconfigured. Potwierdź, klikając OK.

Router lub modem rozpocznie proces instalacji skryptu. Instalacja trwa do 3 minut. W jej trakcie nastąpi restart urządzenia. Po zakończeniu procesu, ponownie zaloguj się na panel konfiguracyjny.

Konfiguracja powiadomień
Urządzenia, które chcesz nasłuchiwać, mogą być podłączone do routera/modemu przy użyciu protokołu Modbus RTU lub Modbus TCP. Różnica w konfiguracji polega tylko na innej wartości pola Modbus server IP.

Konfiguracja powiadomień SMS:

a. Modbus server IP – w przypadku połączenia po Modbus RTU wpisz localhost, w przypadku połączenia po Modbus TCP – wpisz adres IP urządzenia np. 192.168.1.27

b. Rejestr – możliwe jest przeglądanie tylko jednej wartości rejestru z zakresu Holding Registers (>40000).

c. Lokalizacja sterownika – miejsce gdzie znajduje się sterownik, treść z tego pola będzie dopisywania na końcu każdej wiadomości SMS.

d. Numer(y) – wpisz numery telefonów pod które wysyłane będą wiadomości SMS. Numery oddzielaj przecinkiem ( , ).

e. Liczba pól – wpisz, ile chcesz zdefiniować awarii, w przypadku zmiany wartości w tym polu naciśnij przycisk Odśwież, wtedy na dole strony pojawią się nowe pola.

f. SMS awaria X: (gdzie X, to nieujemna wartość rejestru sterownika (z podpunktu b.).Treść z tego pola zostanie wysłana pod wskazany/e wcześniej numer/y. Maksymalna długość wiadomości to 300 znaków. Niedozwolone jest używanie polskich znaków diakrytycznych. Najlepiej zdefiniuj wszystkie możliwe wartości.

Pola oznaczone * nie mogą być puste. Po uzupełnieniu pól naciśnij przycisk Zapisz. Zmiana konfiguracji jest natychmiastowa, skrypt od razu korzysta ze zaktualizowanych danych.

Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś/aś się, jak skonfigurować router lub modem Astraada GSM, by wysyłał wiadomości SMS z komunikatami alarmowymi. Może być to bardzo pomocne w szybkim zlokalizowaniu źródła awarii, szczególnie w obiektach rozproszonych. Dzięki temu możesz ograniczyć konsekwencje wystąpienia danego uszkodzenia.

Autor:
Rafał Fiba
Źródło:
Poradnik Automatyka
Dodał:
ASTOR Sp. z o.o.