Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-03
Przygotowywanie próbki metodą grawimetryczną

Zmniejszanie wielkości próbki i liczby wyników niezgodnych ze specyfikacją

Przygotowanie próbek jest ważnym elementem procesu analizy. Zazwyczaj wymaga ono jednak żmudnych i czasochłonnych czynności wykonywanych ręcznie. Niestety procesy wiążące się z dużym nakładem pracy ręcznej również niosą ze sobą duże ryzyko błędu lub braku powtarzalności, co może prowadzić do uzyskania wyników niezgodnych ze specyfikacją lub przekraczających zakresy tolerancji. Brak powtarzalności w przygotowywaniu próbek wpływa na dokładność końcowych wyników analizy, dlatego kluczowe jest określenie i wyeliminowanie wszelkich potencjalnych źródeł błędów, zanim zniekształcą one wyniki dalszych badań.


Artykuł opublikowany przed kilku laty w magazynie LC/GC rozważał dwa aspekty przebiegu pracy w laboratorium analitycznym: jaki odsetek czasu analitycy spędzają na poszczególnych czynnościach w ramach analizy oraz jakie są główne źródła wyników niezgodnych ze specyfikacją. Wyniki tego badania wskazują, że ponad połowę (61%) czasu analitycy spędzają na przetwarzaniu próbek, a niemal połowę (49%) niezgodności wyników ze specyfikacją można przypisać błędom w przetwarzaniu próbek lub błędom operatora.

 

cq5dam.web.1280.128089XA7WNW.jpg

Tak więc unowocześnienie sposobów ręcznego przygotowywania próbek w pracy analityka – np. poprzez wdrożenie przygotowywania próbek metodą grawimetryczną – może wyeliminować nawet 50% błędów. Umożliwia to również znaczne przyspieszenie procesu i zminimalizowanie liczby wyników niezgodnych ze specyfikacją.

Z tego przewodnika dowiesz się, jakie korzyści przynosi zastosowanie grawimetrycznej metody – nowatorskiej metody, która pozwala przygotowywać próbki i wzorce. Znajdziesz w nim informacje o sposobach uproszczenia procesu przygotowania próbek i zmniejszania ich rozmiaru, a także bezpośrednie porównanie z metodą wolumetryczną. Omawiane są także etapy pracy niosące ze sobą duże ryzyko błędów lub braku powtarzalności. Dzięki przygotowywaniu próbek metodą grawimetryczną i postępowaniu zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ważenia (Good Weighing Practice™) można znacznie ograniczyć zmienność danych i zmniejszyć liczbę wyników niezgodnych ze specyfikacją. Przewodnik przedstawia zalety grawimetrycznego przygotowywania próbek.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

Czytaj także