Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów INFORMACJA ARCHIWALNA
Aktualizowany: 2013-09-23
Referencja z wdrożenia - Browar Warka

System MES w Grupie Żywiec

Miejsce wdrożenia

System MES bazujący na oprogramowaniu z rodziny Proficy został wdrożony w Browarze w Warce, należącym do Grupy Żywiec S.A.

Cel wdrożenia

Do celów wdrożenia systemu klasy MES w Browarze w Warce należały:
poprawa efektywności pracy linii butelkowania poprzez:
• automatyczną rejestrację i gromadzenie sygnałów i danych z linii produkcyjnej,
• raportowanie i analizę przestojów, strat oraz wielkości produkcji dla linii i poszczególnych maszyn ,
• klasyfikację i identyfikowanie przyczyn przestojów,
• śledzenie współczynników efektywności produkcji (OEE, OPI, availability, performance, itp.), monitorowanie jakości i efektywności pracy linii filtracji membranowej poprzez:
• automatyczne gromadzenie danych,
• rejestrowanie i śledzenie partii produkcyjnych,
• monitorowanie parametrów produkcyjnych i alarmowanie oparte o metody statystyczne,
• analiza przestojów i wielkości produkcji,
• analizy wyprodukowanych partii.

Sposób wdrożenia

System był wdrażany w dwóch fazach – pierwsza na linii butelkowania, druga na linii filtracji piwa. Wdrożenie realizował zespół Bonair przy współpracy pracowników browaru.

Wykorzystane moduły oprogramowania
Ze względu na zainstalowane oprogramowanie można wyszczególnić następujące stacje:

 • Proficy Historian – 3000 punktów z modułem kalkulacyjnym i redundancją
 • Proficy Portal Enterprise
 • Proficy Plant Applications:
 • Proficy Efficiency
 • Proficy Quality
 • Proficy Production
 • Proficy Batch Analysis
 • OPC Server
 • MS SQL server

Przebieg wdrożenia

 • Pierwsza faza realizacji projektu miała miejsce w 2007 roku. W jej ramach wdrożono system na jednej z linii butelkowania piwa.
 • W pierwszym etapie zainstalowano niezbędną infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie i rozpoczęto rejestrację w bazie Historian dostępnych sygnałów. Pozwoliło to na modelowanie systemu w wersji bazowej – z wykorzystaniem sygnałów dostępnych ze sterowników linii i budowę drzew przyczyn przestojów. Etap zakończono uruchomieniem systemu wraz z podstawowym (standardowym) raportowaniem.
 • Kolejny etap polegał na uruchomieniu systemu wizualizacji w hali produkcyjnej, instalacji dodatkowych urządzeń – skanery, panele, rozbudowie funkcjonalności, rozszerzenie systemu, wdrożenie aplikacji dla operatorów oraz konfiguracji dodatkowych raportów z wykorzystaniem arkusza Excel.
 • Druga faza realizacji projektu na dwóch liniach filtracyjnych BMF miała miejsce w 2009 roku. W ramach tego etapu podłączono do systemu MES dwie linie filtracyjne, umożliwiając automatyczną rejestrację partii produkcyjnych, rejestrację i gromadzenie sygnałów pobieranych z linii, raportowanie stanu realizacji procesu filtracyjnego (parametry procesu, przestoje, wielkość produkcji). Uruchomiono także alarmowanie oparte o reguły statystyczne (alarmy wysyłane są za pomocą SMS i e-mail).

Osiągnięte korzyści

 • system jest integralną częścią zakładowego programu TPM, dostarcza automatycznie dane
  z linii – istotne zmniejszenie pracochłonności personelu,
 • dane z systemu o awariach i przestojach są dokładne i wiarygodne – możliwość lepszej
  analizy i wnioskowania, możliwość poprawy efektywności produkcji, eliminacji strat
  i przestojów,
 • eksploatacja systemu pokazała, że spadki prędkości maszyn stanowią nie kilka, jak dotąd
  sądzono, a kilkanaście procent strat – otwarta możliwość poprawy,
 • wyświetlacz na hali pozwala obsłudze na łatwą bieżącą ocenę postępów – lepsza mobilizacja
  pracowników,
 • znacznie zredukowana liczba analiz laboratoryjnych (zmniejszenie zatrudnienia), mniej godzin pracy w laboratorium, odczynników, sprzętu do analiz, nie ma strat piwa przy pobieraniu próbki,
 • lepsze wykorzystanie czynnika pracy ludzkiej i sprzętu produkcyjnego,
 • lepsza kontrola jakości, prowadzona na bieżąco w czasie procesu filtracji, obiektywna, niezależna od interpretacji człowieka,
 • znaczna poprawa w dostępie do informacji oraz wizualizacji danych,
 • zwiększenie dyspozycyjnego czasu pracy zasobów (maszyn, narzędzi, ludzi),
 • zmniejszenie obciążenia pracowników pracami biurowymi – ręcznym przygotowywaniem raportów.

Więcej informacji o wdrożeniu oraz inne referencje znajdą Państwo na www.vix.com.pl

 

Źródło:
Referencja z wdrożenia VIX Automation - Browar Warka
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także