Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-11-17
Schneider Electric dołącza do Fali Renowacji

Firma Schneider Electric – lider w cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, zdobywca pierwszego miejsca w rankingu Corporate Knights 2021 w obszarze zrównoważonego rozwoju – poinformowała, że dołącza do inicjatywy Fala Renowacji. To międzysektorowa grupa ekspertów zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.

Unia Europejska zakłada, że do 2050 roku jako Wspólnota powinna stać się zeroemisyjna. Efektywność energetyczna to konieczny warunek sprawiedliwej społecznie i efektywnej ekonomicznie transformacji klimatycznej. Aby sprostać temu wyzwaniu, powołano do życia lokalną polską inicjatywę o nazwie Fala Renowacji. Jej cel to zwrócenie uwagi na podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Do inicjatywy dołączyła właśnie firma Schneider Electric.

– Widząc potrzebę realnych działań na rzecz optymalizacji zużycia energii przez budynki, aktywnie włączamy się w inicjatywę Fala Renowacji. Doskonale wpisuje się ona w promowaną przez nas wizję „Budynku Przyszłości", który musi być zrównoważony energetycznie, hiperwydajny, odporny i przede wszystkim zorientowany na ludzi – podkreśla Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

Fala Renowacji stanowi odpowiedź wobec braku na polskim rynku jednej inicjatywy skoncentrowanej na kompleksowej efektywności energetycznej budynków. Misją firm tworzących Falę Renowacji jest działanie na rzecz osiągnięcia poziomu 3 proc. renowacji budynków w Polsce rocznie połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji.

– Jednogłośne działanie pod wspólnym parasolem to przykład tego, dokąd powinien zmierzać współczesny biznes, prowadząc działania edukacyjne i praktycznie wpływać na poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce. To także szansa na lepsze dotarcie do administracji publicznej i rozpoczęcie dialogu na temat tego, co musi zostać poprawione – dodaje Marek Olszewski, Marketing Channel Manager na klaster Polski, Czech i Słowacji w Schneider Electric odpowiedzialny m.in. za zagadnienie budynków przyszłości.

Efektywność energetyczna budynków to obszar, na którym od lat koncentrują się działania Schneider Electric. Opracowywane i wdrażane przez firmę rozwiązania sprawiły, że między 2018 a 2020 rokiem pomogła zaoszczędzić 134 mln ton emisji CO2. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku było to już 276 mln ton. To wymierny efekt, który przynosi korzyść wszystkim: zarówno firmom, jak i ludziom. To również dowód na to, że wspieranie działań mających na celu troskę o optymalizację zużycia energii daje szansę na stworzenie przyjaznej i bezpieczniejszej przyszłości.

Falę Renowacji zainicjowały firmy: Knauf Insulation, Danfoss, Signify i Rockwool. Członkami inicjatywy oprócz Schneider Electric są też Honeywell oraz Kingspan. Grupa podejmuje wspólne działania, począwszy od kwietnia 2020 roku. Jednym z nich jest dołączenie do europejskiej kampanii Renovate Europe, zrzeszającej 40 partnerów reprezentujących przemysł i organizacje społeczne, jak również 17 partnerów działających na poziomie krajowym. Więcej informacji o Fali Renowacji znajduje się na stronie internetowej inicjatywy.