Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-11-06
Uzdatnianie wody w przemyśle

Niezbędne w procesach produkcyjnych

oferta-preparaty.jpg

Woda jest niezastąpionym elementem potrzebnym do przeprowadzenia wielu procesów i technologii produkcyjnych. Jednak przemysłowa przydatność wody jest uzależniona od jej właściwości. Pożądane jej cechy uzyskuje się poprzez uzdatnianie. Proces ten pozwala uzyskać wodę charakteryzującą się np. optymalną twardością czy odpowiednią czystością biologiczną. Dzięki temu można ją potem z powodzeniem zastosować jako rozcieńczalnik, surowiec produkcyjny czy też czynnik chłodzący.

 

Czym jest woda przemysłowa?

Woda przemysłowa jest używana w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i procesach produkcyjnych. W zależności od zapotrzebowania używa się wody surowej, oczyszczonej lub wtórnej.

Woda surowa

Jest pobierana bezpośrednio ze źródła na przykład studni głębinowej czy zbiornika powierzchniowego. Używa się jej w procesach, które nie wymagają użycia cieczy o ściśle określonych parametrach jakościowych.

Woda oczyszczona

Ten typ wody przemysłowej jest poddawany oczyszczaniu i uzdatnianiu w celu osiągnięcia przez nią pożądanych parametrów jakościowych. Uzyskaną w ten sposób wodę, klasyfikuje się zazwyczaj w obrębie piątej klasy czystości, dlatego nie nadaje się ona do picia. Sam proces uzdatniania przebiega nieco inaczej niż w przypadku wody pitnej, ponieważ jest on bardziej skomplikowany i prowadzi do uzyskania przez wodę różnych cech jakościowych, najbardziej optymalnych dla danej technologii produkcyjnej czy układu przemysłowego.

Woda wtórna

To woda, która jest odpadem procesów produkcyjnych. Może być wykorzystana w dwojaki sposób. W sposób bezpośredni do mniej wymagających procesów przemysłowych lub użyta dopiero po przeprowadzeniu procesu jej uzdatniania.

Technologie i metody uzdatniania wody

Rozwój technologii umożliwił opracowanie wielu technik uzdatniania wody. Z uwagi na różnorodne wymagania jakościowe stawiane wodzie przemysłowej, są to technologie wieloetapowe, składające się z różnych składowych.

Oczyszczanie wody zaczyna się zazwyczaj od przepuszczenia cieczy przez filtry mechaniczne, które wyłapują zanieczyszczenia wielkocząsteczkowe. Następnie, w zależności od zapotrzebowania, wystawia się ją na działanie różnorodnych procesów fizykochemicznych. Przemysłowe stacje uzdatniania wody mogą opierać się na różnych systemach uzdatniania. Wśród nich możemy wyróżnić takie procesy jak:

  • filtracja na węglu aktywnym
  • wymiana jonowa
  • systemy odwróconej osmozy
  • filtracja membranowa
  • nanofiltracja
  • bioremediacja
  • ozonowanie
  • odparowywanie ścieków
  • chemiczne oczyszczanie wody - korekta chemiczna (za pomocą różnych substancji)
  • dezynfekcja wody za pomocą UV, temperatury, środków chemicznych

Systemy te umożliwiają zmianę cech jakościowych wody. Pozwalają między innymi na zmiękczenie wody, jej odsalanie, demineralizację, odmanganienie i odżelazanie czy usunięcie z niej substancji lotnych. Dzięki temu woda może być z powodzeniem wykorzystana w wielu różnych procesach i aplikacjach technologicznych.

Popyt na tanie technologie

Dobór odpowiedniej technologii uzdatniania wody przemysłowej jest kluczowy jeśli mamy na uwadze optymalizację kosztów produkcji czy eksploatacji urządzeń przemysłowych. Ustawiczny rozwój tej dziedziny gospodarki umożliwia tworzenie nowoczesnych stacji uzdatniania, które opierają się na technikach wydajnych i skutecznych.

Wybierając odpowiedni system uzdatniania wody należy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby jakich wymaga dana branża. W przemyśle farmaceutycznym na przykład bardzo ważna jest czystość biologiczna wody. W branży ciepłowniczej natomiast istotne będzie uzyskanie wody o obniżonej zawartości tlenu, a w przemyśle browarniczym o obniżonej zawartości wapnia, magnezu i azotanów. Widzimy więc, że różnorodność potrzeb jest ogromna, a każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić rzetelne rozeznanie na poziomie własnej branży. Jest to o tyle istotne, iż możemy w ten sposób wykluczyć niepotrzebne koszty związane z uzyskiwaniem wody zbyt czystej i o niepotrzebnie wygórowanych lub nieadekwatnych do danej aplikacji przemysłowej parametrach.

Istotnym kryterium wyboru jest także wynik analizy wody surowej. Woda pozyskiwana może być z różnych źródeł, a w zależności od uwarunkowań geologicznych posiada różny skład chemiczny. Badanie jakości wody surowej pozwala określić np. twardość wody czy zawartość kationów metali. Dzięki temu, np. za pomocą odpowiedniej "chemii" do uzdatniania wody, możemy potem wykonać odpowiednie jej kondycjonowanie, a także zdecydować się na najbardziej optymalny system uzdatniania.

Kontrola jakości jest niezbędna

Analiza jakościowa wody przemysłowej powinna być przeprowadzana zarówno na poziomie poboru wody surowej jak i tej poddanej uzdatnianiu. Zachowanie jej odpowiednich parametrów jakościowych może znacząco wydłużyć czas pracy urządzeń przemysłowych, a także zmniejszyć awaryjność sprzętu, a w konsekwencji pozwoli zapobiec przestojom produkcyjnym.

Na rynku możemy znaleźć wiele profesjonalnych firm, które zajmują się badaniem jakości wody i montowaniem przemysłowych stacji uzdatniania. Warto skorzystać z ich oferty, gdyż jakość wody przemysłowej stanowi istotny aspekt wydajności i szybkości procesów technologicznych i produkcyjnych.

Źródło:
bpserchem.pl