Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-07-27
Zestaw do pomiaru parametrów środowiska cieplnego

W ofercie AP Automatyka pojawił się nowy zestaw do pomiarów parametrów środowiska cieplnego firmy Swema. Cechuje się zgodnością z normami:

 • ISO 7726 - Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych,
 • ISO 7730 - Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.

 Neutral termisk miljo ISO 7730_application_large_logo.jpg
Rys. 1. Skład zestawu pomiarowego

 W skład zestawu wchodzą:

 • Program SwemaMultipoint,
 • Sonda Swema 03/Swema 03+,
 • Sonda Swema 05,
 • 2x przewód USB do podłączenia sond do komputera,
 • Sonda HC2-S,
 • Przewód USB do podłączenia sondy HC2-S do komputera,
 • Uchwyt sondy x3,
 • Uchwyt x3,
 • Trzpień statywu,
 • Podstawa statywu.

 

Komfort termiczny


Jednym z ważniejszych parametrów środowiska pracy jest komfort termiczny czyli indywidualne odczucie związane ze stanem bilansu cieplnego. Pożądany bilans cieplny określany jest jako stan równowagi termicznej, tzn. sytuacja, w której organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Samo zagadnienie pomiaru komfortu termicznego wymaga znajomości zjawisk termodynamicznych i fizjologicznych. Z tego względu występują czynniki:
Środowiskowe:

 • temperatura powietrza,
 • prędkość powietrza,
 • wilgotność względna powietrza,
 • temperatura promieniowania powierzchni,
 • gradient rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Indywidualne:

 • metabolizm organizmu,
 • zdolność do aklimatyzacji,
 • izolacyjność odzieży.

Z punktu widzenia pracodawcy, utrzymanie odpowiedniego komfortu termicznego skutkuje zwiększeniem wskaźników wydajności pracy między innymi przez poprawę koncentracji pracowników i zmniejszenie zachorowalności i w konsekwencji spadek liczby absencji z powodów zdrowotnych.


Ocena


Do oceny komfortu cieplnego wymienione wyżej normy wykorzystują 3 wskaźniki:

 • PMV (Predicted Mean Vote) – przewidywaną średnią ocenę komfortu cieplnego wystawioną przez duża liczbę osób, uwzględniającą rodzaj aktywności fizycznej uczestników,
 • PPD (Predicted Percertage of Dissatisfied) – przewidywany odsetek osób niezadowolonych z warunków panujących w pomieszczeniu,
 • DR (Draught Rate) – odsetek osób niezadowolonych z prędkości przepływu powietrza (wrażliwość na przeciągi).

 SwemaMultipoint_application_large_art.jpg
Rys. 2. Okno programu SwemaMultipoint

Przy znanych parametrach kategoryzacji pomieszczeń określonych w normie ISO 7730 zestaw pomiarowy firmy Swema może posłużyć do sprecyzowania niezbędnych działań służących poprawieniu komfortu termicznego. Program pomiarowy SwemaMultipoint pobiera dane dotyczące prędkości, temperatury i wilgotności powietrza oraz średniej temperatury promieniowania powierzchni z 3-ech sond. Istnieje możliwość wyświetlenia wyników jako wykresów PMV, PPD, temperatury roboczej i temperatury czarnej kuli w czasie rzeczywistym oraz jako wartości uśrednionych w zadanym okresie. Zebrane dane mogą być analizowane w dodatkowym programie SwemaMultipoint Analyze lub przekonwertowane do pliku *.csv i interpretowane w arkuszu kalkulacyjnym.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
POZNAŃ: +48 67 357 10 80 | www.apautomatyka.pl
link do opisu produktu na naszej WWW

Autor:
AP Automatyka
Dodał:
AP Automatyka S.C.