Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-07-22
Liczniki energii elektrycznej firmy Saia-Burgess
Obecnie stosowane systemy zarządzania energią, stawiają przed urządzeniami pomiarowymi, w tym licznikami energii elektrycznej, nie tylko wymagania dokładnego pomiaru, ale również możliwości transmisji danych, służących do zdalnego monitorowania oraz indywidualnego rozliczania różnych odbiorców energii elektrycznej, w sposób automatyczny.
Niewątpliwą korzyścią płynącą z takich rozwiązań jest uproszczenie i skrócenie czasu uzyskania danych (naciśnięcie jednego klawisza na klawiaturze), dostęp do danych w każdej chwili (niezależnie od obecności użytkownika licznika), a przede wszystkim istotna redukcja kosztów uzyskiwania danych. Oba, poniżej opisane urządzenia mają certyfikat PTB, są przeznaczone do stosowania w nowoczesnych instalacjach pomiaru energii elektrycznej, szczególnie tam, gdzie jest wymagane oszczędne wykorzystanie przestrzeni montażowej i jest pożądana wysoka niezawodność działania oraz łatwa instalacja.

AAE1 (65A)
Z początkiem 2006 roku firma SAIA-Burgess wprowadziła do swojej oferty nowy, jednofazowy licznik energii elektrycznej AAE1. Licznik ten jest wykonany w standardowej dla aparatury kontrolno-pomiarowej obudowie modułowej o szerokości 35 mm (2x”s”) i jest przystosowany do bezpośredniego montażu na szynie DIN (35 mm). Pozostałe wymiary obudowy to: wysokość – 85 mm, głębokość – 58 mm. Licznik AAE1 służy do bezpośredniego pomiaru zużycia energii elektrycznej. Urządzenie zapewnia precyzję pomiaru zgodnie z klasą dokładności 1, jego nominalny prąd pomiarowy wynosi 10 A, natomiast prąd maksymalny może osiągać nawet 65 A (zgodnie z normą EN 61036). Pojemność mechanicznego wskaźnika pomiarowego wynosi 999.999,9 kWh. Części całkowite wskaźnika są w kolorze białym, natomiast część dziesiętna – w czerwonym. Dodatkowo, urządzenie to jest wyposażone w cyfrowe wyjście impulsowe (SO+/SO-) typu OC, generujące impulsy w rozdzielczości 1000 imp/kWh. Rozwiązanie to umożliwia zdalne (on-line) monitorowanie zużycia energii przez nadrzędne, automatyczne systemy pomiarowo--rozliczeniowe, które są obecnie nieodłączną częścią składową nowoczesnych
(tzw. inteligentnych) budynków.

AAD1 (32A)
Równocześnie, z AAE1 (65A) SAIA-Burgess wprowadza zmodernizowany jednofazowy
licznik energii elektrycznej AAD1, który w nowej wersji wykonania umożliwia pomiary w obwodach o prądzie maksymalnym do 32 A. Biorąc pod uwagę miniaturowe wymiary jego obudowy: szerokość – 17.5 mm (1x”s”), wysokość – 85 mm, głębokość – 58 mm, jest to zdecydowany lider w tej klasie urządzeń na rynku.
Licznik AAD1 jest przystosowany do montażu na szynie DIN, służy do pomiarów bezpośrednich, jego prąd nominalny wynosi 5 A, klasa dokładności – 1, pojemność wskaźnika pomiarowego (w układzie pionowym) – 999.999,9 kWh. Został on – podobnie jak licznik AAE1 – wyposażony w wyjście impulsowe OC (1000 imp/kWh).
Liczniki AAD1 i AAE1 odpowiadają w pełni wymaganiom współpracy z nowoczesnymi systemami zarządzania energią, a SAIA-Burgess, pracuje już nad nowymi, ciekawymi rozwiązaniami w tej grupie urządzeń.

Jedynym przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem produktów SAIA-Burgess w Polsce jest SABUR Sp. z .o.o.

Dystrybutor

SABUR Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

Nr telefonu: 22 549 43 53 Skopiuj

Faks: 22 549 43 50 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: sabur@sabur.com.pl Skopiuj
WWW: www.sabur.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu