Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-11-13
Miernik CL391 do pomiaru obrotów, kąta lub przemieszczenia
Miernik CL391 do pomiaru obrotów, kąta lub przemieszczenia
Producent:
ZEPWN
Cyfrowe mierniki serii CL 391 w zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane do pomiaru prędkości obrotowej, częstotliwości, okresu, względnego przemieszczenia liniowego lub względnego położenia kątowego.
W zależności od zamówionej wersji do miernika można dołączyć bezpośrednio: sondę z wyjściem typu otwarty kolektor lub sondę z dwustanowym wyjściem napięciowym albo prądowym lub przetwornik obrotowo–impulsowy lub liniał optoelektroniczny (w zamówieniu CL 391 należy określić opcje miernika).
Pracą miernika steruje program, którego parametry mogą być modyfikowane przez Użytkownika. Parametry te są zapisywane w nieulotnej pamięci typu EEPROM – wyłączenie napięcia zasilania nie powoduje utraty tych danych. Program umożliwia cykliczny pomiar wartości wielkości sygnałów przyłączonych do wejścia miernika i prezentację tych wielkości
na 6-cyfrowym wyświetlaczu LED. Ustalone przez Użytkownika parametry konwersji dla zmierzonego sygnału pozwalają na wskazywanie rzeczywistych wartości mierzonych wielkości fizycznych.
Programowe procedury analizujące zmierzone wielkości pozwalają
na poszukiwanie i prezentację wartości ekstremalnych oraz sygnalizację przekroczenia czterech progów komparacji. Miernik wyposażony jest w dwa szeregowe łącza komunikacyjne typu RS485/RS232 z izolacją optyczną, pozwalające na przesyłanie wyników pomiarów do urządzeń i systemów komputerowych komunikujących się w standardzie MODBUS-RTU lub
do drukarki (z łączem RS232).
Dodatkowe wejścia cyfrowe mogą być wykorzystane do przełączania czterech banków pamięci parametrów miernika – każdy bank może być inaczej zaprogramowany przez Użytkownika.
Na życzenie Użytkownika miernik wyposażany jest w analogowe wyjście prądowe lub napięciowe, którego parametry są dowolnie programowane.


DANE TECHNICZNE:

Liczba kanałów pomiarowych...................................................................................1
Parametry dla pomiaru prędkości obrotowej, częstotliwości, okresu:
Błąd temperaturowy pomiaru...............................< 0,02 % / 10 K (w stosunku do pełnej skali)
Maksymalna częstotliwość podawana na wejście miernika (dzielnik = 1).............................8 kHz
Maksymalna częstotliwość podawana na wejście miernika (dzielnik = 128).........................1 MHz
Minimalna częstotliwość podawana na wejście miernika (dzielnik = 1)...............................0,04
Hz ÷ 1,0 Hz (definiowana podczas skalowania)
Minimalna częstotliwość podawana na wejście miernika (dzielnik=128)...........................5,12Hz
÷ 128,0 Hz (definiowana podczas skalowania)
Błąd pomiaru.........................................< 0.01% wartości wskazywanej ± 0,5 działki wyniku
Napięcie zasilające sondę / przetwornik......5 Vdc lub napięcie zasilające miernik pomniejszone o 2 V
Prąd zasilania sondy / przetwornika...........................................................................................< 150 mA
Typ sondy / przetwornika......dowolny z dwustanowym wyjściem napięciowym, prądowym lub typu otwarty kolektor, przetwornik obrotowo – impulsowy z wyjściem o poziomach TTL lub RS 422
Parametry dla pomiaru względnego przemieszczenia liniowego lub względnego położenia kątowego:
Maksymalna częstotliwość podawana na wejście miernika...........................................10 kHz
Błąd pomiaru..................................................................................± 1 działka wyniku
Napięcie zasilające liniał / przetwornik....................................................................5 Vdc
Prąd zasilania liniału / przetwornika..................................................................< 150 mA
Typ liniału / przetwornika.................dowolny z wyjściami sygnałów A i B o poziomach TTL, RS422
lub typu otwarty kolektor
Parametry ogólne:
Czas pomiaru dla jednego kanału..........................................................................0,1 s
Rodzaj uśredniania............śr. arytm. z 1÷50 pomiarów w przesuwającym się oknie czasowym
Funkcje dodatkowe..................................pomiar minimum i maksimum, tarowanie, komparacja
Wyświetlacz LED....................6 cyfr + 2 cyfry – numer funkcji, 4 diody informacyjne, pole do
podświetlenia jednostek
Minimalne wskazanie.....................................................................................-199999
Maksymalne wskazanie..................................................................................................999999
Wysokość cyfr.................................................13mm (wynik pomiaru), 8mm (numer funkcji)
Kolor cyfr..........................................................................................................zielony
Wyjścia komunikacyjne......................................2 niezależne (RS232 i RS485 lub oba RS485)
– protokół.................................................................................MODBUS RTU – slave
– parametry transmisji...............19200 / 9600 / 4800 / 2400 / 1200 bps, 8 bitów danych, 1 lub 2
bity stopu, parzystość: brak, odd lub even
Napięcie izolacji dla łączy szeregowych...............................................................> 150 V
Zakres temperatur pracy..................................................................................................253 ÷ 323 K
Wilgotność względna...............................................................................................20 ÷ 80 %
Wymiary wersji panelowej (szerokość/wysokość/głębokość)..........................96 × 48 × 190 mm
Wymiary wersji w obudowie (szerokość/wysokość/głębokość)........................195 x 85 x 240 mm
Napięcie zasilające miernik.............................................10 Vdc ÷ 30 Vdc (wersja panelowa)
230 V AC/50 Hz (wersja w obudowie)

W zależności od typu wielkości mierzonej oraz wyposażenia dodatkowego mierniki serii CL 391 oznaczane są w następujący sposób: CL391a-Rd-We-Hg
gdzie:
a – typ miernika:
P – miernik prędkości obrotowej, częstotliwości, okresu,
L – miernik przemieszczenia liniowego lub położenia kątowego.
d – liczba i typ łącz szeregowych:
1 – jedno łącze szeregowe RS232 i drugie łącze RS485 (domyślnie),
2 – oba łącza szeregowe RS485.
e – wyjście prądowe lub napięciowe:
0 – nie zamontowane (domyślnie),
1 – zamontowane wyjście prądowe,
2 – zamontowane wyjście napięciowe.
g – typ obudowy:
0 – obudowa panelowa (domyślnie),
1 – obudowa w wersji wolno stojącej z wbudowanym zasilaczem 230 V AC.
Ponadto w zamówieniu należy podać szczegółowe parametry sondy lub przetwornika, który będzie dołączony do miernika oraz wymagany zakres mierzonych wielkości.

Dystrybutor

ZEPWN J. Czerwiński i Wspólnicy – spółka jawna

Adres: ul. Kołłątaja 8, 05-270 Marki

Nr telefonu: 0 22 7812169 7712 Skopiuj

Faks: 0 22 761 52 50 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: zepwn@zepwn.com.pl Skopiuj
WWW: www.zepwn.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »