empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
Miernik jakości energii UPM3100
Miernik jakości energii UPM3100
Producent:
Algodue Elettronica

- zaawansowany miernik mocy dostarczający bogate funkcje pomiarowe,
- spełnia normy UL61010B-1 i CAN/CSA-C22.2 nr 1010.1-92,
- duży wyświetlacz graficzny LCD z doskonałą czytelnością,
- gniazda dla czterech kart opcjonalnych,
- port komunikacji na podczerwień,
- THD, analiza składowych harmonicznych do 50,
- obliczenie zapotrzebowania na moc i prąd,
- wbudowana pamięć 2MB,
- do 10 programowanych rejestracji z różnymi czasami rozpoczęcia i zakończenia,
- rejestracja zdarzeń i stanów alarmowych, anomalii napięć, przechwytywanie kształtów przebiegów, wyświetlanie przebiegów, wykres wskazowy, tendencje zmian, taryfy i inne,
- dokładność zgodna z PN-EN62053 (PN-EN61036),
- na wyposażeniu bezpłatny program WINTOOL.

Opis ogólny:
UPM3100 jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym z wieloma zaawansowanymi funkcjami odpowiednimi do pomiarów parametrów elektrycznych oraz analizy jakości energii. UPM3100 rejestruje zmierzone wartości zgodnie z zaprogramowaną szybkością oraz określone zdarzenia, jeżeli wystąpią. Główną zaletą UPM3100 jest jego elastyczność - z tyłu przyrządu można zainstalować do czterech opcjonalnych kart. Modułowość i możliwość rozbudowy pozwalają na tani zakup początkowy, jak również na spełnienie późniejszych potrzeb. Cechy te pozwalają na budowę specyficznych konfiguracji miernika według wymagań. Wersja bazowa zawiera przełączany port komunikacji RS232/RS485 oraz jeden port podczerwieni na płycie czołowej. Na żądanie, dostępny jest dodatkowy port RS232 zamiast portu podczerwieni. UPM3100 gwarantuje dokładny pomiar wartości True RMS na graficznym wyświetlaczu LCD lub poprzez port komunikacyjny. Jednocześnie wyświetlane cztery lub więcej parametrów daje kompletny pogląd o sieci elektrycznej już na pierwszy rzut oka. Wykonuje czysto graficzne funkcje takie jak: kształty przebiegów napięcia i prądu, histogram harmonicznych, wykres wskazowy, trendy mierzonych wartości i profile zużycia energii. Podświetlony wyświetlacz LCD jest wysoce efektywny, ponieważ gwarantuje doskonałą czytelność we wszystkich warunkach oświetlenia. Prosta struktura menu czyni przyrząd łatwym w użyciu i pozwala na szybkie sprawdzenie ustawień przyrządu i statusu pamięci. Łatwo można wybrać jeden z pięciu języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub hiszpański.

Zalety:
- UPM3100 jest odpowiedni do pomiarów napięć niskich, średnich i wysokich; może być podłączony bezpośrednio do 600 [750] Vac L-L lub przez przekładniki napięciowe do wysokich napięć,
- zapewnia informację o wartościach szczytowych prądu oraz zapotrzebowaniu na moc; dane te są niezbędne do opracowania właściwych strategii pomocnych przy unikaniu nie kontrolowanych pików mocy i w konsekwencji kar,
- pamięć 2MB pozwala na długoterminową rejestrację danych bez podłączenia do komputera w celu transmisji,
- umożliwia odczyt i rejestrację na PC przez port komunikacji wszystkich wyników oraz transmisję zarejestrowanych danych,
- zarejestrowane dane pozwalają na generowanie na PC profili zużycia energii, rejestrację wartości trendów, raportowanie zdarzeń i alarmów, przydzielanie kosztów oraz tworzenie raportów, jak również identyfikację wartości krytycznych,
- bezpłatny program WINTOOL umożliwia programowanie przyrządu oraz odczyt zarejestrowanych wyników pomiarów,
- dostępny jest opcjonalny, rozbudowany program DEDALO zarządzający wynikami pomiarów oraz umożliwiający programowanie przyrządów ALGODUE.

Zastosowania:
- rozdzielnie, elektrownie, centra sterowania silnikami, itp.,
- monitorowanie mocy i systemów sterowania,
- monitorowanie obciążenia wybranych maszyn,
- analiza i zarządzanie zapotrzebowania na moc,
- monitorowanie harmonicznych,
- zdalne pomiary i przydział kosztów,
- analiza prądów rozruchowych silników.

Główne cechy:

Pomiary
- trójfazowe 3-przewodowe lub 4-przewodowe przy asymetrycznym obciążeniu, dwufazowe i jednofazowe; istnieje około 10 sposobów podłączenia UPM3100,
- bezpośredni pomiar do 600 [750] Vac,
- programowana pełna skala prądu 1A lub 5A,
- w pełni dwu-kierunkowe, odczyty w czterech ćwiartkach współrzędnych (czterokwadrantowe); dostępnych jest 10 liczników energii, energia/moc pozorna są rozdzielone na cztery liczniki: pobierana indukcyjna, pobierana pojemnościowa, generowana indukcyjna, generowana pojemnościowa,
- napięcia, prądy, moce, współczynnik mocy, częstotliwość, energia, wartości Min/Max, zapotrzebowanie, harmoniczne, itp.; pełna wersja przyrządu zapewnia ponad 600 parametrów mierzonych/obliczanych i pokazuje na LCD ponad 30 stron graficznych.

Jakość energii:
- indywidualne i całkowite odkszałcenia harmonicznych dla napięć i prądów do 50 składowej, zawartość harmonicznych jest reprezentowana jako parzyste, nieparzyste i całkowite,
- opcja CPU2 - karta z koprocesorem wykonuje jednoczesne próbkowanie o wysokiej częstotliwości napięcia i prądu, pozwalając na analizę mocy okres za okresem dla sieci 50/60Hz; karta CPU2 wspiera różne aplikacje takie, jak: VDROP, VMAX, WCAP... (patrz poniżej); przyrząd z kartą CPU2 wykonuje w tym samym czasie funkcję watomierza, analizy harmonicznych, funkcje podstawowych rejestracji i wybrane funkcje analizy jakości zasilania okres za okresem,
- opcja VDROP - detekcja spadków i wzrostów napięć L-N z rozdzielczością do pół okresu (10ms przy 50Hz); rejestracja przed i po zdarzeniu (100 + 100 połówek wartości RMS); wykryte przypadki są rejestrowane, istnieje możliwość aktywowania wyjścia przekaźnika gdy wystąpi anomalia; dane są widoczne na PC zgodnie z normą PN-EN50160,
- opcja VMAX - są możliwe do wyboru dwie funkcje: VDROP (poprzedni punkt) z obliczeniem wartości Min/Avg/Max i rejestracja z rozdzielczością okresu (20ms przy 50Hz); funkcja ta pozwala na rejestrację do 10 parametrów wybranych spośród napięcia, prądu, mocy, PF i częstotliwości. Dane są widoczne na PC zgodnie z normą PN-EN50160,
- opcja WCAP - zaawansowana funkcja przechwytywania przebiegów prądów oraz napięć L-N; w przypadku pojedynczego przerzutnika programowany jest próg napięcia lub prądu; dla podwójnego przerzutnika programowane są progi dla obu parametrów (napięcie i prąd), pozwalając na przechwytywanie przebiegów w przypadku przekroczenia jednocześnie napięcia i prądu; przyrząd może zapamiętać do 10 + 200 przebiegów przed i po przekroczeniu progu z rozdzielczością od 8 do 32 próbek (w zależności od liczby przebiegów); opcja WCAP zawiera drugą wybieraną funkcję: obliczenie oraz rejestracja wartości Min/Avg/Max (patrz poprzedni punkt).

Rejestracje:
- 2MB nie ulotnej pamięci do przechowywania danych,
- do 10 programowanych rejestracji z różnymi czasami rozpoczęcia i zakończenia; mogą być wybrane różne typy rejestracji:
- zapotrzebowanie na moc pobieraną/generowaną czynną, bierną i pozorną z programowanym czasem uśredniania; okres uśredniania może być synchronizowany przez wejście cyfrowe,
- odczyt wartości chwilowych wybieranych spośród głównych parametrów, czas interwałów rejestracji jest programowany w przedziale od 1 do 9999 sekund,
- wartości chwilowe min/max zmierzone podczas interwału okresu rejestracji, czas interwałów rejestracji jest programowany w przedziale od 1 do 9999 sekund,
- wartości harmonicznych napięcia i prądu zmierzone podczas interwału okresu rejestracji; czas interwału rejestracji jest programowany od 1 do 60 minut,
- taryfa (TOU) - programowanie czasu rejestracji danych; funkcja TOU zapisuje pobór energii w różnych rejestrach zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym; grupa 120 rejestrów pokazuje sytuację wcześniejszych i dzisiejszego dnia oraz wcześniejszych i obecnego miesiąca; ta cecha jest przeznaczona do wypełnienia różnych struktur taryf; jest możliwe zaprogramowanie do 10 dziennych harmonogramów taryf zawierających do 3 taryf i 8 zmian taryf; każdy harmonogram może być przydzielony do dni tygodnia i miesięcy według wymagań; do 20 dni świątecznych może być przydzielonych do najniższej taryfy; algorytm diagnostyczny sprawdza i powiadamia o nakładaniu się ustawień,
- rejestracja zdarzeń, alarmów i cyfrowych wyjść ON/OFF; przyrząd rejestruje status zmian 8 programowanych punktów ustawień, wyjść cyfrowych ON/OFF i ZAŁ./WYŁ. zasilania przyrządu; wszystkie zdarzenia są integrowane według daty i czasu wystąpienia,
- opcja CPU2 zawiera 1MB nieulotnej pamięci; w zależności od konfiguracji CPU2 następujące informacje (już opisane w rozdziale "Jakość energii") mogą być rejestrowane:
- przypadki anomalii napięciowych (opcja VDROP); wystąpienia spadków lub wzrostów napięć poza programowany próg są wykrywane i przyrząd rejestruje datę i czas wystąpienia, długość oraz wartości skuteczne 100 + 100 połówek okresu przed i po przypadku,
- wartości min/avg/max głównych mierzonych parametrów z ciągłym próbkowaniem i z rozdzielczością minimum 1 okres dla obliczenia wartości skutecznej; rozdzielczość jest programowana w zakresie od 1 do 99 okresów w celu symulacji czasu reakcji rejestratora według potrzeb; programowany czas uśredniania definiuje czas interwału między rejestracjami;
- ponad 200 przebiegów gdy programowany próg został przekroczony (opcja WCAP); przyrząd rejestruje do 10 + 200 przebiegów przed i po wyzwoleniu, łącznie z czasami odniesienia; rozdzielczość jest programowana od 8 do 32 próbek/cykl.

Modularność:
- cztery gniazda dla opcjonalnych kart.

Komunikacja:
- podstawowy przyrząd zawiera oba porty RS232 i RS485. Wybór jest wykonywany za pomocą przełączników typu dip-switch,
- protokół MODBUS lub A2 ASC II,
- prędkość transmisji programowana do 57600 bps,
- opcjonalne interfejsy 10/100 Ethernet, Profibus lub Lonbus,
- serwer stron HTML na karcie lub bezpośrednia komunikacja poprzez sieć Ethernet/Internet przy użyciu protokołu MODBUS lub A2 ASCII.

Wyjścia i wejścia:
- do 6 cyfrowych wyjść dla pulsowania energii lub wyzwalania alarmu; dwa cyfrowe optoizolowane wyjścia ML w podstawowym wyposażeniu przyrządu,
- do 4 wyjść analogowych 0-20mA lub 4-20mA,
- opcjonalne 4 cyfrowe wejścia do zliczania impulsów; mnożnik jest programowany dla każdego wejścia w celu zarejestrowania rzeczywistych wartości; możliwość wyboru różnych jednostek pomiarowych (kWh, kVAh, kVARh, m3, etc.),
- jedno z programowanych wejść może być programowane jako żądane wejście synchronizacji okresu.

Inne:
- zegar czasu rzeczywistego z baterią,
- obliczenie wartości banku kondensatorów dla kompensacji współczynnika mocy,
- hasło 5 znakowe w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień.

Mierzone wartości:

Pomiary chwilowe:
- napięcie fazowe VL1-N - VL2-N - VL3-N [V],
- napięcie międzyfazowe VL1-L2 - VL2-L3 - VL3-L1 [V],
- napięcie systemu V [V],
- prąd fazowy IL1 - IL2 - IL3 [A],
- prąd systemu I [A],
- współczynnik mocy PFL1 - PFL2 - PFL3,
- współczynnik mocy systemu PF,
- cos fi DPFL1 - DPFL2 - DPFL3,
- moc pozorna SL1 - SL2 - SL3 [VA],
- moc pozorna systemu S [VA],
- moc czynna PL1 - PL2 - PL3 [W],
- moc czynna systemu P [W],
- moc bierna QL1 - QL2 - QL3 [var],
- moc bierna systemu Q [var],
- częstotliwość f [Hz],
- zapotrzebowanie na moc (dwukierunkowe) PAV - QAV - SAVG - IAV - IL1AV - IL2AV - IL3AV - INAV,
- prąd termiczny IL1 - IL2 - IL3 [A2s],
- współczynnik K oraz współczynnik K (US & EU) [K],
- THD napięcia (całkowite, parzystych, nieparzystych) THDL1 - THDL2 - THDL3 [%],
- THD prądu (całkowite, parzystych, nieparzystych) THDL1 - THDL2 - THDL3 [%],
- analiza FFT do 50 VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 - IN [%,V,A],
- analiza FFT do 50 + THD (całkowite) napięcia i prądu IN [%,V,A],
- asymetria V, I [%],
- odwrócenie faz 123/132,
- zegar czasu rzeczywistego Data, Czas.

Dane rejestrowane:
- energia czynna systemu [Wh],
- energia pozorna indukcyjna systemu [VAh],
- energia pozorna pojemnościowa systemu [VAh],
- energia bierna indukcyjna systemu [varh ind],
- energia bierna pojemnościowa systemu [varh cap],
- wartości min/max z czasem wystąpienia [V, A, W, VA, VAR, PF],
- wartości szczytowe z czasem wystąpienia PAV - QAV - SAV - IAV - IL1AV - IL2AV - IL3AV - INAV.

Rejestracje programowane:
- zapotrzebowanie na moc (dwukierunkowe) PAV - QAV - SAV,
- wartości chwilowe [V,A,W,VA,VAR,PF,Hz,THD],
- chwilowe wartości min/max [V,A,W,VA,VAR,PF],
- harmoniczne [V,A - do 50],
- przechwycenie zdarzenia 8 progów, wyjścia, pomocnicze zasilanie [ON/OFF],
- anomalie napięcia (spadki i wzrosty) [V - rozdzilczość 10ms],
- wartości min/avg/max (1) [V,I,P,Q,S,f(1) - rozdzielczość 20ms,
- przechwycenie przebiegów VL1-N - VL2-N - VL3-N lub IL1 - IL2 - IL3.

Zaawansowane funkcje:
- czas użycia (taryfy rejestrów) [Wh,VAh,VARh],
- obliczenie dla kompensacji współczynnika mocy (PF) bank kondensatorów [kvar],
- cyfrowe liczniki wejściowe [Wh, VAh, VARh, m3, litry, itp.].

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/algodue/upm3100.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...