Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
Oscyloskopy Siglent Seria SDS1000CML+
Siglent SDS1000CML+
Producent:
Siglent
Numer katalogowy:
SDS1000CML+

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Cechy szczególne:

- Dostępne modele:
   - SDS1072CML+ pasmo do 70MHz,
   - SDS1102CML+ pasmo do 100MHz,
   - SDS1152CML+ pasmo do 150MHz,
- Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym: do 1GSa/s,
- Ekwiwalentna częstotliwość próbkowania: do 50GSa/s,
- Długość rekordu przebiegu (ilość zapamiętywanych punktów): 2Mpts,
- Ekran: 7" kolorowy TFT-LCD, 800x480px,
- Kanały wejściowe: CH1, CH2 i EXT,
- Tryby wyzwalania:
   - Edge - poziomem,
   - Pulse Width - szerokością impulsu,
   - Video - (PAL, SECAM, NTSC),
   - Slope - typem zbocza:
        - narastającym,
        - opadającym,
        - narastającym i opadającym,
    - Alternative - naprzemiennie (kanałami CH1 i CH2),
- Unikatowa funkcja cyfrowego filtra oraz rejestracji przebiegu,
- Podświetlane przyciski,
- Funkcja wspierająca ocenę przebiegu Dobry/Zły (Pass/Fail),
- Trzydzieści dwa parametry funkcji pomiaru Auto,
- Typy zapisu/wywołania:
      - Ustawienia,
      - Przebiegi,
      - Pliki CSV,
      - Obrazki,
- System pomocy "on-line",
- Możliwość regulacji intensywności przebiegu i jaskrawości siatki,
- Konfiguracja standardowego portu:
      - USB Host: wspiera funkcje zapisu/odczytu oraz uaktualnienia z pamięci USB,
      - USB Device: wspiera drukarki kompatybilne z PictBridge oraz wspiera zdalne sterowanie z PC
      - RS232 - wyjście Dobry/Zły (Pass/Fail),
      - LAN,
- Menu w języku polskim.

Dane techniczne:

Wszystkie specyfikacje dotyczą sondy 10X oraz wszystkich modeli cyfrowych oscyloskopów z pamięcią z serii SDS1000CML+.
W celu zweryfikowania, czy oscyloskop spełnia specyfikację, musi on najpierw spełnić następujące warunki:
- oscyloskop musi pracować w sposób ciągły przez 30 minut w zakresie specyfikowanej temperatury,
- musi być wykonana auto-kalibracja (Do Self Cal), dostępna w menu Utility, jeśli temperatura otoczenia zmieni się o więcej niż 5°C,
- oscyloskop musi być w przedziale zalecanego okresu kalibracji fabrycznej.

Wszystkie specyfikacje są gwarantowane, chyba, że umieszczono uwagę "typowo".

Wejścia
- Sprzężenie wejścia: AC, DC, GND,
- Impedancja wejściowa: 1MΩ ±2% || 16pF ±3pF,
- Max napięcie wejściowe: 400V (DC+AC PK-PK, impedancja wejściowa1MΩ, X10), CAT I,
- Separacja między kanałami (dla tych samych ustawień V/div dla obu kanałów):
      -   >100:1 przy 70MHz (SDS1152CML+),
      -   >100:1 przy 50MHz (SDS1102CML+),
      -   >100:1 przy 35MHz (SDS1072CML+),
- Tłumienie sondy: 1X, 10X,
- Ustawienie współczynnika tłumienia sondy: 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X.

System odchylania pionowego
- Czułość: 2mV/div ÷ 10V/div (sekwencja 1-2-5),
- Zakres offsetu kanału napięciowego: 2mV÷200mV: ±1,6V; 206mV÷10V: ±40V,
- Rozdzielczość pionowa: 8 bitów,
- Ilość kanałów: 2,
- Pasmo analogowe:
    - 150MHz (SDS1152CML+),
    - 100MHz (SDS1102CML+),
    - 70MHz (SDS1072CML+),
- Pasmo pojedynczego strzału:
    - 150MHz (SDS1152CML+),
    - 100MHz (SDS1102CML+),
    - 70MHz (SDS1072CML+),
- Płaskość pasma dla wejścia BNC:
    - DC÷10% zakresu BW: ±1dB,
    - 10%÷50% zakresu BW: ±2dB,
    - 50%÷100% zakresu BW: +2dB/-3dB,
- Dolna granica częstotliwości (AC -3dB): ≤10Hz (dla wejścia BNC),
- Szum: Pik-Pik dla rekordu 3k:
    -  ≤0,6 div dla średniej z 10 odczytów Pk-Pk, stałe ustawienie wzmocnienia,
    -  ≤0,7 div dla średniej z 10 odczytów Pk-Pk, zmienne ustawienie wzmocnienia,
- SFDR zawierające harmoniczne (zmierzone z FFT): ≥35dB,
- Dokładność wzmocnienia DC:
    -  < ±3,0%: 5mV/div do 10V/div w stałych zakresach wzmocnienia,
    -  < ±4,0%: 2mV/div regulowane zakresy wzmocnieniA,
- Dokładność pomiaru DC (Wszystkie ustawienia wzmocnienia ≤100mV/div):
    -  ± [3%* ( |odczyt|+|offset| ) +1% * |offset| + 0,2div+2mV],
- Dokładność pomiaru DC (wszystkie ustawienia wzmocnienia >100mV/div):
    -  ± [3%* ( |odczyt|+|offset| ) +1% * |offset| + 0,2div+100mV],
- Czas narastania
    -  <2,3ns (SDS1152CML+),
    -  <3,5ns (SDS1102CML+),
    -  <5,0ns (SDS1072CML+),
- Przeregulowanie, typowe (używając impulsu 500ps):
    -  <10% z sondą lub wejściem BNC z 50Ω obciążeniem,
- Przekrzywienie między kanałami (te same ustawienia V/div dla obu kanałów):
    -  <1ns: SDS1152CML+, SDS1102CML+,
    -  <2ns: SDS1072CML+, (ekwiwalent 2 mniejszych działek w najmniejszym t/div),
- Operacje matematyczne: +, -, *, /, FFT,
- FFT:
    - tryby okien: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular,
    - ilość punktów próbkowania: 1024,
- Ograniczenie pasma: 20MHz ±40% (uwaga: BW ograniczona poniżej 20MHz, gdy używana jest sonda X1).

System odchylania poziomego
- Szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym:
     - Pojedynczy kanał: 1GSa/s,
     - Dwa kanały: 500MSa/s (gdy podstawa czasu jest szybsza niż 50ns/div),
- Ekwiwalentna szybkość próbkowania: 50GSa/s,
- Tryby wyświetlania pomiaru:
     - Główny (MAIN),
     - Okno (WINDOW),
     - Okno z powiększeniem (WINDOW ZOOM),
     - przewijanie (ROLL),
     - X-Y,
- Dokładność podstawy czasu: ±100ppm mierzona w ciągu 1ms interwału,
- Zakres skanowania poziomego:
     - 5ns/div ÷ 50s/div (SDS1072CML+),
     - 2,5ns/div ÷ 40s/div (SDS1102CML+/1152CML+),
     - Skanowanie: 100ms/div ~50s/div (sekwencja 1-2,5-5).

System wyzwalania
- Typy wyzwalania:
     - Poziomem (Edge),
     - Szerokością impulsu (Pulse Width),
     - Video,
     - Tryb zbocza (Slope),
     - Naprzemienne (Alternative),
- Źródło wyzwalania: CH1, CH2, EXT, EXT/5, Sieć AC,
- Tryby wyzwalania: Auto, Normal, Single,
- Sprzężenie wyzwalania AC, DC, LF rej, HF rej,
- Zakres poziomu wyzwalania:
      - CH1, CH2: ±6 działek od centrum ekranu,
      - EXT: ±1,2V,
      - EXT/5: ±6V,
- Przesunięcie wyzwolenia:
      - przed-wyzwoleniem: (głębokość pamięci/(2*próbkowanie)),
      - opóźnienie wyzwolenia: 271,04div,
- Dokładność poziomu wyzwolenia (typowa) stosowana dla sygnałów o czasie narastania i opadania ≥20ns:
      - Wewnętrzna: ±(0,2div x V/div) (w zakresie ±4 działki od centrum ekranu),
      - EXT: ±(6% ustawienia + 40mV),
      - EXT/5: ±(6% ustawienia + 200mV),
- Czułość wyzwalania:
      - Dla stałych zakresów wzmocnienia,
      - 1 podziałka: DC÷10MHz,
      - 1,5 podziałki: 10MHz÷Max BW,
      - EXT: 200mVpp DC÷10MHz; 300mVpp 10MHz÷Max BW,
      - EXT/5: 1Vpp DC÷10MHz; 1,5Vpp 10MHz÷Max BW,
- Wyzwalanie szerokością impulsu:
      - tryby wyzwalania: (>, <, =) impuls dodatni, (<, <, =) impuls ujemny,
      - zakres szerokości impulsu: 20ns ÷ 10s,
- Wyzwalanie Video:
      - wspiera formaty sygnałów: PAL/SECAM, NTSC,
      - Warunki wyzwolenia: ramki parzyste, ramki nieparzyste, wszystkie linie, linia o numerze Num,
- Wyzwalanie zboczem:
      - (>, <, =) zbocze dodatnie, (>, <, =) zbocze ujemne,
      - czas: 20ns÷10s,
- Wyzwalanie naprzemienne:
      - Typy wyzwalania CH1: poziomem, szerokością, video, zboczem,
      - Typy wyzwalania CH2: poziomem, szerokością, video, zboczem.

Tryb X-Y
- Wejście X / wejście Y: Kanał 1 (CH1) / Kanał 2 (CH2),
- Częstotliwość próbkowania:
      - Tryb XY ma ograniczoną szybkość próbkowania 1MSa/s,
      - Zapewnia regulację 25kSa/s ~250MSa/s.

Sprzętowy licznik częstotliwości
- Rozdzielczość odczytu: 1Hz,
- Dokładność ±0,01%,
- Zakres: sprzężenie DC, 10Hz do MAX pasma,
- Typy sygnałów: akceptuje wszystkie sygnały wyzwalacza (za wyjątkiem wyzwalania szerokoścą impulsu i Video).

Funkcje panelu sterującego
- Ustawienie Auto: automatyczna regulacja systemu pionowego i poziomego oraz pozycji wyzwalacza,
- Zapisz/Wywołaj: wspiera 2 grupy przebiegów referencyjnych, 20 grup ustawień, 10 grup przechwyconych wewnętrznej funkcji Magazynowanie/Wywoływanie i funkcja magazynowania w pamięci USB.

System pomiaru
- Pomiar Auto (32 typy): Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean,Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period,+ Wid,-Wid, +Dut, -Dut, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF,
- Pomiar kursorem: tryb ręczny, tryb śledzenia i tryb Auto.

Dane ogólne
System wyświetlacza
- typ wyświetlacza: kolorowy TFT o przekątnej 7,0" LCD,
- rozdzielczość pozioma: 800px, pionowa 480px,
- kolor wyświetlacza: 24 bity,
- kontrast wyświetlacza (typowy): 150:1,
- intensywność podświetlenia (typowa): 300nit,
- zakres wyświetlanego przebiegu: 8 x 18 div,
- tryb wyświetlanego przebiegu: punktowy, wektorowy,
- czas trwania: Wył., 1 sek., 2 sek., 5 sek., nieskończoność,
- wyświetlanie menu: 2 sek., 5 sek., 10sek. 20sek., nieskończoność,
- oszczędzacz ekranu: wył., 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1godz., 2 godz., 5 godzin,
- deseń: klasyczny, nowoczesny, tradycyjny, zwięzły,
- interpolacja przebiegu: sin(x)/x, liniowa,
- model koloru: normalny, odwrócony,
- język: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, arabski, francuski, niemiecki, rosyjski, portugalski, hiszpański, japoński, koreański, włoski.

Warunki środowiskowe
- Temperatura pracy: 10°C ÷ +40°C,
- Magazynowania: -20°C ÷ +60°C,
- Chłodzenie Wymuszone przez wentylator,
- Wilgotność:
     - Pracy: 85%RH, 40°C, 24 godziny,
     - Magazynowania: 85%RH, 65°C, 24 godziny,
- Wysokość pracy: 3000m,
- Magazynowania: 15.266m.

Zasilanie
- Napięcie wejściowe: 100÷240VAC, CAT II, automatyczny wybór,
- Zakres częstotliwości: 45Hz ÷ 440Hz,
- Moc: max 50VA.

Mechaniczne
- Wymiary Długość 323,1mm,
- Szerokość 135,6mm,
- Wysokość 157mm,
- Waga 2,5kg.

Więcej informacji: https://www.tomtronix.pl/siglent/sds1000cml.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »