Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2022-02-08
PCU1 mk2 Zadajnik prądowy do 200A, 2kA lub 5kA, moc 11,5kVA
PCU1 mk2
Producent:
T&R Test Equipment
Numer katalogowy:
PCU1 mk2

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Cechy szczególne (PCU1-SP)

- 5kA maksymalny prąd wyjściowy (przez 2s),
- Wielofunkcyjny, cyfrowy system pomiaru czasu,
- Cyfrowy amperomierz True RMS z pamięcią,
- Półprzewodnikowe załączanie,
- 200A, 2000A lub 5000A części silnoprądowe,
- Trzy zakresy wyjściowe na częściach silnoprądowych,
- Solidna, kompaktowa konstrukcja,
- Opcjonalnie montowane na wózku transportowym,
- Zadajnik prądowy do 100A,
- Bezpośredni odczyt przekładni oraz test polaryzacji przekładnika prądowego.

Przyrządy Serii PCU1 są zadajnikami prądowymi do badania obwodów pierwotnych średniej mocy i oferują prądy wyjściowe do 5000A. System składa się z oddzielnej części zawierającej wszystkie urządzenia pomiarowe oraz funkcje sterujące oraz części silnoprądowej, która zapewnia wysoki prąd wyjściowy.
PCU1-SP nadają się idealnie do zadawania prądu w obwodach pierwotnych, badania stabilności oraz badania wyłączników. Wersja SP oferuje bezpośredni odczyt przekładni przekładnika prądowego i wykonuje test polaryzacji oraz posiada wyjście zadajnika 100A do badania obwodów wtórnych.
Firma T&R Test oferuje również wysokiej mocy zadajniki PCU2.

Cecha                                                      PCU1-SP                  PCU2
Badanie obwodów pierwotnych:                     tak                         tak
Maksymalna moc wyjściowa:                      11,5kVA                   20kVA
                                                                  40s                        5min
Badanie obwodów wtórnych:                          tak                        nie
Przekładnia/test polaryzacji:                           tak                        nie
PCU1 zamontowany na wózku

Dostępne są dwie wersje części silnoprądowych, dostarczające maksymalny prąd wyjściowy 2000A lub 5000A. Każda z tych części prądowych ma trzy odczepy wyjściowe pozwalające na dopasowanie do szerokiego zakresu impedancji obciążenia. Na przykład, NLU5000 może być konfigurowany do maksymalnego prądu 5000A na zakresie 2,3V, 2500A na zakresie 4,6V lub 1250A na zakresie 9,2V.

Część sterująca ma znamionowo moc 11,5kVA, z możliwością przeciążenia przez 2 sekundy mocą 23kVA używając trybu impulsowego. Wszystkie mierniki są miernikami cyfrowymi z funkcją pamięci, aby móc zatrzymać bieżący odczyt, gdy nastąpi wyzwolenie wyjścia lub po wyłączeniu prądu. Prąd wyjściowy jest sterowany tyrystorowo i jest automatycznie wyłączany, gdy nastąpi wyzwolenie badanego aparatu.
Systemy PCU1 mają wysokiej dokładności systemy pomiaru czasu, pozwalające na wykonywanie testów zależności czasowych przeprowadzanych z rozdzielczością 1ms. Wybór styków normalnie zamkniętych lub normalnie otwartych jest automatyczny, status styków jest pokazywany na płycie czołowej.

Dostępne są tryby pomiaru czasu do badania przekaźników nadprądowych i podprądowych, SPZ, przekaźników podnapięciowych i nadnapięciowych oraz wyłączników. Oferowany jest pełen zakres wyjściowych przewodów prądowych, o różnych długościach, do prawidłowego skompletowania systemu.

Dane techniczne

Specyfikacja części sterującej PCU1-SP:
Prąd wyjściowy AC jest mierzony przez amperomierz True RMS (czas akwizycji 200ms) z wyświetlaczem LCD. Amperomierz ma 3 zakresy odpowiadające 10%, 50% i 100% maksymalnego prądu części silnoprądowej.
W trybie impulsowym prąd wyjściowy jest ograniczony tylko impedancją pętli obciążenia, czas pomiaru wynosi do 2 sekund oraz elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe nie są aktywne. Tryb impulsowy jest użyteczny podczas badania zabezpieczeń bezzwłocznych. Dodatkowo, w trybie impulsowym, dostępny jest 200% zakres amperomierza.

NLU200
Zakres          Pełna skala                Rozdzielczość             Dokładność               Prąd wyzwolenia
10%                 20,00A                      0,01A              ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            21A
50%                 100,0A                       0,1A               ±0,5% odczytu + 5 cyfr*           105A
100%                200,0A                      0,1A               ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            210A
* 1,5 odczytu + 5 cyfr w trybie impulsowym

NLU2000
Zakres          Pełna skala                Rozdzielczość            Dokładność                Prąd wyzwolenia
10%                200,0A                       0,1A               ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            210A
50%                1000A                         1A                ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            1050A
100%              2000A                         1A                 ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            2100A
200%              4000A                         1A                 ±1% odczytu + 5 cyfr**
* 1,5 odczytu + 5 cyfr w trybie impulsowym, ** wybrane w trybie impulsowym

NLU5000
Zakres          Pełna skala                 Rozdzielczość          Dokładność                 Prąd wyzwolenia
10%                500,0A                        0,1A              ±0,5% odczytu + 5 cyfr*             525A
50%                2500A                         1A                 ±0,5% odczytu + 5 cyfr*            2625A
100%              5000A                          1A                ±0,5% odczytu + 5 cyfr*             5250A
200%               10kA                          10A               ±1% odczytu + 5 cyfr**
* 1,5 odczytu + 5 cyfr w trybie impulsowym, ** wybrane w trybie impulsowym

System pomiaru czasu:
Zadajniki PCU1 maja bardzo elastyczny system pomiaru czasu z dwoma stykami wejściowymi i 5 trybami pracy. Każdy obwód styku automatycznie rozpoznaje i wybiera styki NO lub NZ, status każdego styku wejściowego jest sygnalizowany przez kontrolkę LED. Kanały pomiaru czasu mogą być również wyzwalane przez napięcie DC w zakresie od 24V do 240V.

- Rozdzielczość licznika czasu: 1ms,
- Pełen zakres licznika czasu: 999,999s,
- Dokładność: ±0.01% odczytu + 2 cyfry (4 cyfry w trybie prądowym),
- Napięcie rozwarcia styku: 24V,
- Prąd zwarcia styku: 20mA,
- Zakres napięcia wejściowego: 24 ÷ 240Vdc.

Tryby licznika czasu:
Tryb                                        Start                                 Stop
Start wewnętrzny                Przycisk "On"                           Styk
Pojedynczy styk                        Styk 1                                Styk 1
Dwa styki                                 Styk 1                                Styk 2
Sterowanie prądem (*3)    Prąd > 20% zakresu           Prąd < 20% zakresu
Tryb impulsowy 0,2s (*4)   Przycisk "On"                             0,2s <20% zakresu styk 1
Tryb impulsowy 0,4s (*4)   Przycisk "On"                             0,5s <20% zakresu styk 1
Tryb impulsowy 1s (*4)      Przycisk "On"                             1s
Tryb impulsowy 2s (*4)      Przycisk "On"                             2s
Wyłączony                        Pozycja ustawiona

(*3) Prądowy tryb pracy jest używany do wyznaczania czasów wyłączników, które nie mają styków pomocniczych. Licznik czasu startuje, gdy prąd przekroczy 20% wybranego zakresu pomiarowego (na przykład 100A dla NLU5000 na zakresie 500A). Licznik czasu zatrzymuje się, gdy prąd opadnie.

(*4) Tryb impulsowy wymusza prąd w obciążeniu przez maksymalnie określony czas. Jeżeli styk 1 zmieni stan lub prąd spadnie poniżej 20% zakresu pomiarowego podczas czasu impulsu, wtedy licznik czasu zostanie zatrzymany. W trybie impulsowym, zwiększony jest maksymalny prąd wyjściowy. Maksymalny uzyskiwany prąd jest wyznaczany przez impedancję badanego obiektu oraz impedancję przewodów wyjściowych.

Zadajnik prądowy obwodów wtórnych (PCU1-SP):
Wyjście zadajnika do badania obwodów wtórnych ma dwa odczepy, pozwalając na wymuszanie prądów do 100A.

Wyjście na obwody wtórne:
Zakres wyjściowy                      Prąd ciągły                                      Prąd dorywczy
                                                                                       5 min. zał. (*5)            1 min. zał. (*5)
0÷5V                                            33A                                   67A                             100A
0÷16V                                          10A                                   20A                               30A
(*5) Po każdy okresie załączenia musi nastąpić 15 minutowy okres wyłączenia

Zakres amperomierza       Rozdzielczość                 Dokładność                 Prąd wyzwolenia
10,00A                                 0,01A                 ±0,5% odczytu + 5 cyfr            10,5A
20,00A                                 0,01A                 ±0,5% odczytu + 5 cyfr             21A
100,0A                                  0,1A                  ±0,5% odczytu + 5 cyfr            100A

Zasilanie:
230V±10%, 45÷65Hz 1 faz 11,5kVA max (23kVA przeciążenie przez 2s)

Wymiary:
- PCU1-SP: 450 x 275 x 305mm
- NLU2000/NLU5000: 450 x 275 x 370mm z zaciskami

Waga:
- PCU1-SP: 26kg,
- NLU5000: 55kg,
- NLU2000: 50kg.

Temperatura:
- pracy: 0°C ÷ 45°C,
- magazynowania: -20°C ÷ 60°C.

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia:
Części sterująca i silnoprądowa są oznaczone przez CE i zostały skonstruowane tak, aby spełniać wymagania EN61010. System jest zabezpieczony przez elektroniczne wyzwalacze na wyjściach, wyłączniki za zasilaniu, wyjściu części sterującej i wyjściu zadajnika obwodów wtórnych (tylko PCU1-SP). Przyrząd ma również wyzwalacz cyklu pracy w części silnoprądowej i część ta posiada skuteczne zabezpieczenie termiczne.

Specyfikacja części silnoprądowych:
Dostępne są do wyboru dwie wersje części silnoprądowych w celu zapewnienia wyboru prądów wyjściowych najlepiej pasujących do różnych zadań badawczych obwodów pierwotnych. Każda część silnoprądowa ma trzy odczepy wyjściowe pozwalające na zadawanie prądów dla szerokiego zakresu obciążeń o różnych impedancjach. Najwieksze prądy są dostępne dla najniższych odczepów napięciowych.
Dostępne są również opcjonalne zestawy przewodów wyjściowych.

NLU5000 specyfikacja dla pracy dorywczej
Napięcie wyjściowe                                      Prąd maksymalny
                                  Ciągły    5min zał./15min wył.   1 min zał./15min wył.     40s zał./15min wył.
2,3V                           1500A               3000A                      4500A                            5000A
4,6V                            750A                1500A                      2250A                            2500A
9,2V                            375A                750A                        1125A                            1250A

NLU2000 specyfikacja dla pracy dorywczej
Napięcie wyjściowe                                     Prąd maksymalny
                                  Ciągły     5min zał./15min wył.   1 min zał./15min wył.     40s zał./15min wył.
3,5V                            600A                1200A                      1800A                            2000A
6,9V                            300A                 600A                        900A                             1200A
13,8V                          150A                 300A                        450A                               500A

NLU200 specyfikacja dla pracy dorywczej
Napięcie wyjściowe                                     Prąd maksymalny
                                  Ciągły     5min zał./15min wył.     1 min zał./15min wył.    40s zał./15min wył.
60V                             40A                   80A                          160A                               200A
120V                           20A                   40A                            80A                               100A

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/tr_test/pcu1.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...