Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15


Powrót do kalendarium
DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : INŻYNIER MENADŻEREM - EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA KLUCZEM DO SUKCESU W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM

DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : INŻYNIER MENADŻEREM - EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Cel kursu:

"Często słyszy się, że ludzie są największą wartością firmy, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, największą wartością jest ich zaangażowanie" – Jack Welsch. Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać tajniki budowania zaangażowania pracowniczego i wpływania na motywację zespołu tak, aby osiągał on najlepsze z możliwych rezultatów. Podczas szkolenia dowiesz się, jak budować zaangażowanie pracowników w komunikacji, jak udzielać informacji zwrotnej, jak kształtować samodzielność pracowników. Henry Ford powiedział: "jeśli istnieje tajemnica sukcesu, oto ona: zrozumieć punkt widzenia innego i zobaczyć świat jego oczyma" i na tym właśnie skupia się szkolenie, które wyposaży Cię w takie umiejtności komunikacyjne, które zapewnią sukces w zarządzaniu zespołem.

Program szkolenia:

1. Język menadżera – jak wpływać na innych?
Komunikaty budujące autorytet
Jasne wyrażanie własnych intencji
Komunikat "ja"
Udzielanie informacji zwrotnych: model FUO, AID
Porozumienie w kwestiach spornych - komunikat "3 x W"

2. Menadżer – coachem:

Aktywne słuchanie i dialog jako podstawowe narzędzia komunikacji
Rodzaje pytań i ich znaczenie dla kierowania rozmową
Rozwijanie samodzielności pracowników: model GAP i PAR
Wzmacnianie mocnych stron pracowniczych i wygaszenie słabych stron
Schemat rozmowy dyscyplinującej

3. Motywacja i zaangażowanie pracownicze:

Potrzeby wynikające z preferncji indywidualnych jako główny element motywacji
Czynniki motywujące Twoich pracowników
Specyficzne czynniki motywacji inżynierów
Motywowanie pracowników w zależności od ich rozwoju zawodowego – macierz motywacji Blancharda
Komunikacja jako podstwowe narzedzie motywacji

4. Komunikacja niewerbalna, czyli język ciała

Zachowania niewerbalne i ich rola w skutecznym porozumiewaniu się
Wykorzystanie przestrzeni osobistej – proksemika
Wygląd zewnętrzny i jego oddziaływanie na rozmówcę
Gesty, mimika, postawa - składowe mowy ciała i ich znaczenie dla wywierania wpływu

W trakcie kursu uczestnicy:

Zdobędą umiejętność budowania zaangażowania pracowniczego w komunikacji
Nabędą umiejętności porozumiewania się z różnymi typami psychologicznymi
Nabędą umiejętności aktywnego słuchania i kierowania rozmową za pomocą pytań
Nauczą się świadomego wykorzystywania mowy ciała
Nauczą się eliminowania barier komunikacyjnych
Poznają modele komunikacji, budujące efektywne relacje pracownicze i autorytet menadżera

Metody szkoleniowe:

Burza mózgów/ Dyskusja moderowana/ Odgrywanie ról/ Praca z kamerą/ Film/ Akwarium/ Gry zespołowe/ Praca indywidualna

Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska/ Osoby zarządzające zespołami/ Inżynierowie/ Właściciele firm

Warunki uczestnictwa:

-  Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym  SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl 

 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Skontaktuj się z dystrybutorem

Organizator

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »