Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2017-03-07

Powrót do kalendarium
DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: INŻYNIER MENADŻEREM - ORGANIZACJA PRACY POD PRESJĄ CZASU

INŻYNIER MENADŻEREM - "KWESTIA CZASU"ORGANIZACJA PRACY I WYKONYWANIE ZADAŃ POD PRESJĄ CZASU

DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie: INŻYNIER MENADŻEREM - ORGANIZACJA PRACY POD PRESJĄ CZASU
Koszt szkolenia:
1100 PLN netto
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Cel kursu:

W ciągu doby każdy z nas dysponuje 24 godzinami. Co sprawia, że jedni potrafią osiągać w tym czasie ambitne cele i znajdują jeszcze przestrzeń dla swoich przyjemności, a innym wciąż brakuje czasu, z ich listy zadań nic nie ubywa, pomimo kolejnej nieprzespanej nocy? Odpowiedzią jest skuteczna organizacja pracy i efektywne zarządzanie sobą w czasie, które stanowią przedmiot szkolenia Kwestia Czasu, którego wyjatkowość polega na udziale w grze, która stanowi symulację tygodnia z życia firmy i to w nadzwyczajnej sytuacji, bo wszystko ma być zrobione, a firma musi zmienić siedzibę i przeprowadzić się do nowego lokum.

Program szkolenia:

Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie we współpracy z innymi
Czas jako osobisty kapitał każdego z nas
Korzyści z lepszej organizacji czasu pracy
Identyfikacja złodziei czasu oraz walka z nimi
Nawyki tracenia czasu /prokrastynacja/ i metody zapanowania nad nimi
Wyznaczanie celów kluczem do lepszej organizacji dnia
Cele krótko- i długookresowe
Kryteria właściwie zdefiniowanego celu (metoda SMART)
Analiza SWOT i GAP narzędziem pomocnym w definiowaniu celów
Metody planowania
System planowania czasu 60/40
Zasada Pareto
Analiza ABC
Metoda Alpen
Pomoce w planowaniu
Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji
Metody ustalania priorytetów
Matryca zarządzania czasem
Zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera

W trakcie kursu uczestnicy:

Posiądą umiejętność formułowania celów SMART oraz klasyfikacji celów, cele długoterminowe i krótkoterminowe,
Dowiedzą się jak ustalać priorytety i budować plany działania z ich uwzględnieniem,
Nauczą się koncentracji na rzeczach ważnych z uwzględnieniem metody Pareto,
Posiądą umiejętność myślenia systemowego i wykorzystywania zasobów firmy w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań,
Zredukują stres wynikający z niedostatków organizacji pracy i zarządzania czasem pracy, w tym eliminacji złodziej czasu,

Metody szkoleniowe:

Gra KWESTIA CZASU
Burza mózgów
Dyskusja moderowana
Odgrywanie ról
Praca z kamerą
Film
Akwarium
Gry zespołowe

Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska
Osoby zarządzające zespołami
Inżynierowie
Właściciele firm

Warunki uczestnictwa:

- Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl

 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

SEW-EURODRIVE Polska

Wioletta Cimr
Nr telefonu: (032) 32 32 615 Pokaż numer
Adres e-mail: szkolenia@sew-eurodrive.pl
WWW: www.sew-szkolenia.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...