Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15


Powrót do kalendarium
DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : MICROSOFT EXCEL / Zaawansowany

Poziom Zaawansowany

DriveAcademy SEW-Eurodrive / Szkolenie : MICROSOFT EXCEL / Zaawansowany
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Wymagania wstępne dla uczestników

Ukończenie szkolenia MS10 lub posiadanie wiedzy i umiejętnościi na poziomie średniozaawanowanym.

Cel kursu:

Powtórzenie prawidłowych zasad pracy w Microsoft Excel
Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania bardziej złożonych formuł obliczeniowych, wykorzystujących najcześciej wykorzystywane funkcje
Poznanie zasad parametryzacji kalkulacji z wykorzystaniem róznych metod zapisania parametrów
Przybliżenie funkcjonalaności Microsoft Excel zwiażanych z analizą danych i ich prezentacją graficzną.

Program szkolenia:


1. Przypomnienie zasad tworzenia prawidłowych kalkulacji
- Sposoby adresowania: względny, bezwzględny, nazwy


2. Tworzenie zaawansowanych wzorów obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji
- Zagnieżdżanie funkcji. Stosowanie kryteriów ORAZ, LUB
- Zastosowanie funkcji wyszukujących (m.in. WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ)
- Wyszukiwanie dwóch wartości oraz wyszukiwanie w dwóch kolumnach
- Funkcje daty i czasu (m.in. DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA.RÓŻNICA, DATA, DZIEŃ.ROBOCZY, DZIEŃ.TYG)
- Zastosowanie funkcji matematycznych (m.in. SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
- Zastosowanie funkcji statystycznych (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE, ILE.LICZB, LICZ.WARUNKI, ODCHYLENIE, CZĘSTOŚĆ, MAX.A, MAX.K)
- Zastosowanie funkcji operujących na tekście (m.in. LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, ZŁĄCZ.TEKSTY, OCZYŚĆ, PORÓWNAJ, FRAGMENT.TEKSTU)
- Zastosowanie funkcji finansowych (m.in. FV, NPV, PMT, PV, RATE)
- Zastosowanie funkcji logicznych (m.in. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
- Zastosowanie funkcji informacyjnych (CZY.BŁĄD, CZY.PUSTE, CZY.LICZBA)
- Zastosowanie dostępnych funkcji bazodanowych (m.in. BD.MIN, BD.MAX, BD.SUMA,BD.ILE.REKORDÓW)

3. Formuły tablicowe
- Podstawowe zagadnienia związane z formułami tablicowymi
- Działania z wykorzystaniem formuł tablicowych
- Złożone formuły tablicowe


4. Narzędzia analizy danych
Tabele przestawne
Tworzenie tabeli przestawnej
Modyfikacja tabel przestawnych
Tworzenie wykresów przestawnych
Raporty tabel przestawnych
Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
Grupowanie danych tabeli przestawnej
Filtrowanie tabel przestawnych
Zaawansowane filtrowanie tabel przestawnych
Obliczenia w ramach tabel przestawnych
Odwołania do komórek w tabelach przestawnych
Analiza warunkowa z wykorzystaniem scenariuszy
Tworzenie scenariuszy
Wyświetlanie, edycja i usuwanie scenariuszy
Łączenie scenariuszy i generowanie raportów scenariuszy
Tabela danych oraz Szukanie wyniku
Tabela danych
Wykorzystanie narzędzia Szukanie wyniku
Przykłady analizy danych z wykorzystaniem tabel oraz narzędzia Szukanie wyniku
Konsolidacja danych


5. Wymiana danych Microsoft Excel z innymi programami
Import danych z Microsoft Word, pliki tekstowe, Microsoft Access
Pobieranie danych z Internetu
Podłączenie danych zewnętrznych
Export do Microsoft WORD, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access
Korespondencja Seryjna w Microsoft Word ze źródłem danych Microsoft Excel


6. Wykresy i grafika w Microsoft Excel
Wykresy podstawowe
Wykresy zaawanowane, w tym statystyczne
Wykresy przebiegu w czasie
Łączenie wykresów
Wykresy dynamiczne
Zaawanowane formatowanie wykresów
Wykorzystanie wbudowanej grafiki (SmartArt, obiekty tekstowe, kształty)
Korzystanie z funkcji Zrzut Ekranu


7. Budowanie formularzy
Dodawanie formantów formularza do skoroszytu
Rodzaje formantów
Sprawdzanie poprawności
Ochrona obszarów i formuł


8. Praca z szablonami
Korzystanie z szablonów dostępnch w MS EXCEL
Tworzenie własnego szablonu


9. Tworzenie makr i VBA
Nagrywanie makr - automatyzacja codziennych czynności
Dzielenie długich makr na procedury
Sposoby uruchamiania makr: przyciski, paski narzędzi, polecenia w menu.
Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi.
Unikanie typowych problemów powstających przy tworzeniu makr, testowanie.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy dowolnych działów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za przygotowywanie złożonych dokumentów firmowych (kalkulacje, analizy, raporty)

Osoby, które odpowiedzialne są za tworzenie standardów firmowych, takich jak: Szablony, formularze


Kadra zarządzająca, która nadzoruje, weryfikuje i opiniuje w/w dokumenty.

 

Warunki uczestnictwa:

-  Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przed datą rozpoczęcia szkolenia zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości. Możliwe jest zgłoszenie innego uczestnika w zastępstwie.

W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma SEW–EURODRIVE zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia

Rezerwacja :

Rezerwacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wysłanego drogą elektroniczną na adres szkolenia@sew-eurodrive.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Techniczno- Szkoleniowym  SEW-Eurodrive.

Dział Techniczno-Szkoleniowy

tel. +32 32 32 615

tel. +48 608 811 700

szkolenia@sew-eurodrive.pl

Centrum Techniczno - Szkoleniowe 

SEW-EURODRIVE

DTC Drive Technology Center

ul. Strzelecka 66, 43-109 Tychy

tel. +48 32 32 32 610

www.sew-szkolenia.pl 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Skontaktuj się z dystrybutorem

Organizator

SEW-EURODRIVE Polska

Wioletta Cimr

Nr telefonu: (032) 32 32 615 Skopiuj

E-mail: szkolenia@sew-eurodrive.pl Skopiuj
WWW: www.sew-szkolenia.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »