Powrót do listy komunikatów Dodano: 2021-01-12   |  Ostatnia aktualizacja: 2021-01-12
Robotyka w przemyśle opakowani
Robotyka w przemyśle opakowani

Przemysł opakowaniowy nie jest obcy robotyce, która wdrożyła roboty na długo przed rewolucją cyfrową. Choć roboty pakujące mogą nie być niczym nowym, pandemia COVID-19 ponownie położyła nacisk na ich użyteczność. Dzięki sporemu nasyceniu ramion przemysłowych w branży opakowaniowej mogła być zachowana ciągłość produkcji, która w wielu miejscach została znacząco zanurzona poprzez obowiązkowe kwarantanny pracowników produkcyjnych.

Utrzymanie bezpieczeństwa pracowników

Najpilniejszą kwestią dla każdego miejsca pracy w czasie pandemii jest ochrona zdrowia pracowników. Instytucje państwowe zalecają, aby w fabrykach pozostawić pracowników w odległości około 2 metry od siebie, ale egzekwowanie tego nie zawsze jest proste. Umieszczenie robotów w różnych konfiguracjach może pomóc zapewnić pracownikom zachowanie odpowiedniej odległości, zmniejszając ryzyko rozprzestrzenienia się COVID-19.

Wysoko zautomatyzowane firmy, które na co dzień korzystają z robotów mogły zachować stabilną produkcję. Chociaż roboty prawdopodobnie nie były jedynym czynnikiem przyczyniającym się do tej sytuacji to z pewnością ułatwiły zadanie kadrze managerskiej. Ponieważ pracownicy nie muszą pozostawać w bliskim kontakcie ze sobą, rozprzestrzenianie się wirusa jest trudniejsze. Marcin Budziński z https://sprzedazrobotow.pl/ podkreśla, że roboty przemysłowe dzięki wirusowi zyskają na popularności również wśród mniejszych producentów.

Utrzymanie wydajności dzięki robotom

Ochrona zdrowia pracowników nie jest jedynym powodem zastosowania robotyki podczas COVID w przemyśle opakowaniowym. Zakłady pakujące mogą nie być w stanie pomieścić w budynku takiej samej liczby osób jak dotychczas. W tej sytuacji roboty pomogą utrzymać wydajność przy zmniejszonej liczbie pracowników pracujących na dostępnej powierzchni.

W miarę jak zaczęły się obostrzenia i limity osób w sklepach, sprzedaż towarów opakowanych gwałtownie wzrosła, pozostawiając zakłady pakujące ze zwiększonym popytem. Jednocześnie, wielu z nich nie mogło zatrudnić nowych pracowników ze względu na środki bezpieczeństwa COVID. To determinowało wiele firm do automatyzacji, tu bardzo popularnym rozwiązaniem są roboty paletyzujące. Integratorem takich robotów jest workbot.pl

Zmieniająca się rola robotyki

Przemysł opakowaniowy musiał dostosować się do kilku nowych wyzwań w obliczu pandemii. Oprócz zmiany popytu i nowych standardów bezpieczeństwa, stanął on w obliczu zakłóceń w łańcuchu dostaw. Wiele z tych zmian było nieoczekiwanych i niespójnych, co podkreślało potrzebę elastyczności.

Robotyka w COVID musiała pełnić różne role i odpowiadać na nowe potrzeby, dzięki temu branża się zmienia. W miarę jak współpraca między robotem a człowiekiem staje się coraz bardziej powszechna, projektowanie robotów musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzkich pracowników. Stąd coraz bardziej popularne są mniejsze roboty współpracujące coboty.

Potrzeba elastyczności prowadzi do konieczności stosowania bardziej uniwersalnych robotów, a nie wysoce wyspecjalizowanych maszyn. Roboty muszą dostosowywać się do nowych scenariuszy i pracować w różnych aplikacjach.

Branża opakowaniowa stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami, a roboty pomagają ją nie tylko utrzymać, ale również rozwijać. Aby przetrwać, zakłady pakujące muszą się zautomatyzować.
Ta zmiana w kierunku robotyzacji produkcji była nieunikniona, ale pandemia ją znacznie przyspieszyła. Robotyka w COVID udowodniła swoją wartość i niewątpliwie w kolejnych latach odnotuje rekordowe wskaźniki jej wykorzystania.

Kategoria komunikatu:

Inne

Źródło:
Workbot
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także