empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-07-25
APONE - IDAPS, czyli interaktywny system monitoringu parametrów powietrza i nie tylko (cz. 1)

 

 

IDAPS--Rys-1b.png

 

 Marka APONE obejmuje nie tylko urządzenia pomiarowe, ale również gotowe systemy pomiarowe do monitoringu parametrów powietrza, czyli temperatury, wilgotności względnej, stężenia dwutlenku węgla, różnicę ciśnień powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Elementami pomiarowymi tych systemów są urządzenia APONE, ale nie tylko – struktura systemu jest otwarta i może współpracować również z urządzeniami innych producentów.

 Systemy APONE umożliwiają:

 • Wizualizację pomiarów w postaci wskaźników, przebiegów, etykiet na mapie obiektu.
 • Rejestrację danych pomiarowych do plików.
 • Generowanie raportów w oparciu o zarchiwizowane dane pomiarowe.
 • Alarmowanie, również poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.

Systemy APONE stosowane są w różnych branżach, w różnych aplikacjach, gdzie monitoring parametrów powietrza jest konieczny. Najczęściej są to aplikacje związane z:

 • Monitoringiem temperatury w chłodniach.
 • Monitoringiem wilgotności względnej i temperatury w magazynach.
 • Monitoringiem wilgotności względnej, temperatury i/lub CO2 w halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie przebywa większa liczba pracowników.
 • Monitoringiem wilgotności względnej i temperatury w komorach klimatycznych i laboratoriach.

Rysunek 1 przedstawia schemat ideowy systemu monitoringu parametrów powietrza w jego najbardziej zaawansowanej postaci.

Rys. 1. Schemat ideowy systemu monitoringu IDAPS.
   Rys. 1. Schemat ideowy systemu monitoringu IDAPS.
 

Przetworniki z serii SiOne.

Rolę punktów pomiarowych w tego typu systemach pełnią przetworniki z serii SiOne. W zależności od wersji przetwornika, może on mierzyć temperaturę, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne, różnice ciśnień i/lub stężenie dwutlenku węgla CO2 (wybrane przetworniki mogą jednocześnie mierzyć aż cztery parametry). Dodatkowo do wybranych przetworników można dobrać zewnętrzne elementy pomiarowe, w tym sondy wilgotności względnej i temperatury Rotronic (z zakresem do -100...+200 ⁰C i 0...100 %RH, z dokładnością do ±0,1 ⁰C i ±0,8 %RH), oporowe czujniki temperatury typu PT100 lub PT1000 oraz wszystkie inne czujniki, które dają sygnał napięciowy (w zakresie 0...10 V) lub prądowy (w zakresie 0(4)...20 mA), proporcjonalny do mierzonej wielkości.

Rys. 2. Wybrane przetworniki z serii SiOne
Rys. 2. Wybrane przetworniki z serii SiOne
 

Wszystkie punkty pomiarowe (przetworniki SiOne) są ze sobą połączone szeregowo, przy wykorzystaniu interfejsu sieciowego RS-485. Funkcję układu nadrzędnego (Mastera) w tej sieci RS-485 pełni komputer PC. Ze względu na fakt, że rzadko który komputer tej klasy posiada port RS-485, stosuje się odpowiednie konwertery RS485/USB.

Na wskazanym komputerze PC pracuje dedykowana aplikacja APSystem PC, która odpytuje po kolei wszystkie przetworniki SiOne dostępne w danej sieci RS-485 (komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu protokołu Modbus RTU). Zadaniem aplikacji jest wyłącznie odpytanie urządzeń pomiarowych i przekazanie wyników pomiarów na wskazany serwer (komputer PC musi być bowiem połączony z serwerem przy wykorzystaniu np. lokalnej sieci Ethernet).

Na serwerze, będącym częścią systemu, pracuje druga aplikacja – aplikacja IDAPS (z ang. Interactive Data Aquisition and Presentation System). To właśnie aplikacja IDAPS zapewnia Użytkownikowi pełną funkcjonalność systemu:

 • Wizualizacja pomiarów.
 • Rejestracja danych na serwerze.
 • Generowanie szybkich raportów.
 • Alarmowanie.

Rysunek 3 prezentuje okno aplikacji Użytkownika, z otwartą wybraną kartą (zakładką) PRZEBIEGI + MAPA. Na rysunku można zauważyć kilka podstawowych części okna aplikacji.

Rys. 3. Okno programu IDAPS (otwarta karta: PRZEBIEGI + MAPA).
Rys. 3. Okno programu IDAPS (otwarta karta: PRZEBIEGI + MAPA).

Widoczne na rysunku 3 karty (zakładki) aplikacji umożliwiają Użytkownikowi realizację zadań związanych z obserwacją i analizą systemu monitoringu. Dostępne karty:

 • Karta WSKAZANIA PROJEKTU – umożliwia wizualizację danych pomiarowych w postaci wskazań w tabeli. Karta obejmuje dane pomiarowe z całego projektu.
 • Karta MAPA – umożliwia wizualizację danych pomiarowych w postaci etykiet naniesionych na grafikę będącą mapą etapu. Karta obejmuje dane pomiarowe z wybranego etapu.
 • Karta PRZEBIEGI – umożliwia wizualizację danych pomiarowych w postaci przebiegów. Użytkownik może wybierać mierzone wielkości, które mają być widoczne na wykresie. Może również zmieniać zakres czasu, który ma być widoczny na wykresie. Karta obejmuje dane pomiarowe z wybranego etapu.
 • Karta PRZEBIEGI + MAPA – karta, która widoczna jest na rysunku 2, umożliwia wizualizację danych pomiarowych na wykresie. W tej karcie Użytkownik ma dostęp do mapy etapu, z zaznaczonymi (odpowiednimi etykietami) punktami pomiarowymi. Użytkownik może wybierać mierzone wielkości, które mają być widoczne na wykresie (klikając na wybraną ikonę, symbolizującą mierzoną wielkość). Może również zmieniać zakres czasu, który ma być widoczny na wykresie. Karta obejmuje dane pomiarowe z wybranego etapu.
 • Karta MAPA PROJEKTU – umożliwia wizualizację danych pomiarowych w postaci etykiet naniesionych na grafikę będącą mapą całego projektu. Karta obejmuje dane pomiarowe z całego projektu.
 • Karta ALARMY – umożliwia wizualizację alarmów (wywołanych przekroczeniem ustawionych progów alarmowych, różnych dla każdej mierzonej wielkości) w postaci tabeli. Tabela obejmuje zarówno alarmy aktywne (które trwają), jak i alarmy zakończone. Karta obejmuje dane z wybranego etapu.

Rysunki 4a...4f prezentują opisane wcześniej karty systemu IDAPS. Liczba dostępnych w systemie IDAPS kart zależy od wersji systemu i jest ustalana indywidualnie.

Rys. 4a. Karta systemu IDAPS - WSKAZANIA PROJEKTU.
Rys. 4a. Karta systemu IDAPS - WSKAZANIA PROJEKTU.

Rys. 4b. Karta systemu IDAPS - MAPA.
Rys. 4b. Karta systemu IDAPS - MAPA.

Rys. 4c. Karta systemu IDAPS - PRZEBIEGI.
Rys. 4c. Karta systemu IDAPS - PRZEBIEGI.

Rys. 4d. Karta systemu IDAPS - PRZEBIEGI + MAPA.
Rys. 4d. Karta systemu IDAPS - PRZEBIEGI + MAPA.

 

Rys. 4e. Karta systemu IDAPS - MAPA PROJEKTU.
Rys. 4e. Karta systemu IDAPS - MAPA PROJEKTU.

Rys. 4f. Karta systemu IDAPS - ALARMY.
Rys. 4f. Karta systemu IDAPS - ALARMY.

 Dodatkową zaletą systemu jest możliwość obsługi aplikacji IDAPS z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, komputer PC, MAC), które posiada przeglądarkę internetową oraz połączone jest z tą samą siecią Ethernet, co serwer (jak przedstawia to rysunek 1).

Użytkownicy tego systemu cenią sobie przede wszystkim:

 • Możliwość obsługi systemu przez wielu Użytkowników jednocześnie (logowanie do systemu odbywa się przy użyciu odpowiedniego loginu i hasła, przypisanego do każdego Użytkownika).
 • Prosta i intuicyjna obsługa systemu w języku polskim (szkolenie z zakresu obsługi systemu dla Użytkowników nie zajmuje więcej niż 15 minut).
 • Obsługa systemu z poziomu takich urządzeń jak smartfon i tablet (przy odpowiednio skonfigurowanej sieci Ethernet z systemu można korzystać będąc poza lokalną siecią Ethernet (poza zasięgiem sieci WiFi) – w takiej sytuacji potrzebny jest tylko i wyłącznie dostęp do Internetu).
 • Możliwość generowania szybkich raportów z wybranych urządzeń pomiarowych oraz z wybranego okresu. Raporty mogą być zapisywane od razu do pliku PDF lub do pliku CSV, który pozwala na głębszą analizę danych np. w Excelu.

Działy informatyczne chwalą możliwość instalowania aplikacji IDAPS na serwerach należących do naszych Kontrahentów. Niektóre firmy oferujące tego typu rozwiązania proponują wizualizację danych wyłącznie w chmurze. W przypadku systemu IDAPS jest to również możliwe (udostępniamy miejsce na naszym serwerze, gdzie aplikacja IDAPS pracuje od ponad dwóch lat), ale częściej Kontrahenci wybierają instalację na własnych serwerach (wynika to z faktu zachowania obowiązujących w danej firmie standardów bezpieczeństwa związanego z danymi pomiarowymi).

Dodatkowe informacje:

 • System IDAPS można przetestować na naszym przykładowym układzie – www.idaps.eu (login: test, hasło: test).
 • Zapraszamy również do obejrzenia instrukcji multimedialnej, która dotyczy obsługi systemu IDAPS - LINK
 • Zestawienie przetworników SiOne - LINK
 • Katalog przetworników SiOne - LINK
 • Dostępne konwertery RS485/USB - LINK
 • Opis aplikacji IDAPS - LINK

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemów IDAPS można uzyskać kontaktując się z inżynierami firmy AP Automatyka – www.apautomatyka.pl, biuro@apautomatyka.pl, +48 67 357 10 80. Serdecznie zapraszamy!
 

Autor:
AP Automatyka
Dodał:
AP Automatyka S.C.