empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-07-25
- APONE - Programowalne przetworniki do kontroli klimatu SiOne

SiOne to flagowa rodzina przetworników parametrów powietrza marki APONE. Urządzenia SiOne, w zależności od wersji pozwalają na pomiar sygnałów analogowych (V, mA), temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, stężenia dwutlenku węgla CO2, różnicę ciśnień powietrza (także przepływ), lotnych związków organicznych LZO i pyłów zawieszonych PM. Każdy z przetworników SiOne wyposażony jest w jeden z dwóch najpopularniejszych interfejsów cyfrowych: RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP). Dodatkowo przetwornik może być wyposażony w maksymalnie trzy programowalne wyjścia analogowe lub jedno wyjście przekaźnikowe. Urządzenia SiOne dostępne są w dwóch wersjach mechanicznych: do montażu naściennego lub kanałowego.

rys-1--SiOne-zestawienie.png

SiOne - seria programowalnych przetworników parametrów powietrza.

Budowa Przetworników SiOne:


Przetworniki SiOne charakteryzuje modułowa konstrukcja, która pozwala na wykonanie ponad 8000 różnych przetworników powietrza. Podstawę każdego przetwornika stanowi płytka elektroniki, w której skład wchodzi procesor, moduł interfejsu cyfrowego oraz moduł zasilania. Podobieństwo przetworników SiOne sprawia, że użytkownicy, którzy poznali obsługę jednego przetwornika SiOne, nie mają żadnego problemu przy uruchomieniu kolejnego przetwornika SiOne, mierzącego zupełnie inne wielkości fizyczne. To niewątpliwa zaleta, dostrzeżona przez integratorów automatyki, którzy już zdecydowali się przejść w swoich aplikacji na rozwiązania firmy APONE.

rys-2--SiOne-budowa.png

Podstawowe zalet przetworników SiOne:

 • Wydajny Procesor - zapewnia odpowiednią moc obliczeniową, potrzebną przy urządzeniach mierzących wiele parametrów jednocześnie.
 • Przemysłowy Interfejs Cyfrowy - każdy przetwornik posiada RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP)
 • Programowalne Wyjścia Analogowe - jeden przetwornik może posiadać aż trzy dowolnie programowane wyjścia analogowe (programowany standard wyjścia i wyskalowanie wyjść).
 • Programowalne Wyjście Przekaźnikowe - w miejsce wyjść analogowych przetwornik może być doposażony w wyjście przekaźnikowe, z programowalnym progiem i histerezą.
 • Uniwersalne Zasilanie - specjalna wersja przetworników -HV wyróżnia zasilanie napięciem 24 VAC / 11.5...32 VDC.
 • Łatwość Programowania - wszystkie ustawienia przetworników można zmieniać przy użyciu interfejsu cyfrowego lub programatora USB, który zamawiany jest oddzielnie.
 • Przetwornik Wielu Parametrów - przetwornik SiOne może jednocześnie mierzyć do czterech parametrów powietrza (jest to tzw. wersja "kombi - Q").
 • Szybka Konfiguracja na Miejscu - podstawowe ustawienia przetworników można zmieniać przy użyciu przełączników DIP-Switch, co jest bardzo wygodne na etapie instalacji.
 • Różne Elementy Pomiarowe - przetwornik SiOne może posiadać zintegrowane elementy pomiarowe lubzewnętrzne sondy, dobierane w zależności od aplikacji.
 • Różne Warianty Mechaniki - przetworniki dostępne są w wersji naściennej, przewodowej (naścienna z elementem pomiarowym na przewodzie) lub kanałowej.

Wielkości mierzone przez Przetworniki SiOne:

rys-3--SiOne-mierzone-parametry.png

Przetworniki SiOne dedykowane są systemom monitoringu parametrów powietrza w budynkach. Urządzenia, w zależności od modelu, pozwalają na pomiar jednej, dwóch, trzech, a nawet czterech wielkości jednocześnie. Przetworniki określone przez producenta jako „kombi Q" to urządzenia mierzące więcej niż dwie wielkości. Idealnym uzupełnieniem urządzeń monitorujących parametry powietrza są przetworniki SiOne dedykowane do czujników z wyjściem analogowym, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA. Lista mierzonych wielkości przez przetworniki SiOne:

 • Temperatura - przy użyciu cyfrowego sensora temperatury (element pomiarowy zintegrowany z przetwornikiem) lub oporowego czujnika PT100 lub PT1000 (czujnik zamawiany oddzielnie).
 • Wilgotność Względna - przy użyciu zintegrowanego sensora lub zewnętrznego sensora o podwyższonej dokładności (Sens-H-...), z funkcją obliczeń punktu rosy.
 • Ciśnienie Atmosferyczne - przy użyciu cyfrowego sensora ciśnienia i temperatury.
 • Różnica Ciśnień - przy użyciu zintegrowanego sensora różnicy ciśnień, przepływu powietrza (po wprowadzeniu współczynnika k) i temperatury.
 • Stężenie Dwutlenku Węgla CO2 - przy użyciu zintegrowanego sensora CO2.
 • Lotne Związki Organiczne LZO (VOC) - przy użyciu zintegrowanego sensora LZO.
 • Pyły Zawieszone PM - przy użyciu zintegrowanego sensora pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM4 i PM10.
 • Sygnał Analogowy - pomiar sygnału 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA (konfigurowane w przetworniku).
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie CO2 - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie LZO - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Pyłki PM - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Ciśnienie Atmosferyczne - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie CO2, Ciśnienie Atmosferyczne - wersja kombi - pomiar czterech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.

Standardy Wyjścia i Zasilanie Przetworników SiOne:

rys-4--SiOne-standard-wyjscia.png

Instalację urządzeń SiOne w układach pomiarowych umożliwiają popularne interfejsy komunikacyjne - RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP). Dodatkowo, istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w jedno, dwa lub nawet trzy wyjścia analogowe lub jedno wyjście przekaźnikowe, pozwalające na załączenie zewnętrznych urządzeń (indykatory, sygnalizatory dźwiękowe, ...). Wyjścia analogowe mogą działać w dwóch trybach – w zależności od zmierzonej wielkości (analogowy sygnał wyjściowy proporcjonalny do mierzonej wielkości) lub sterowane przy użyciu interfejsu cyfrowego (przetwornik działa jako urządzenie pomiarowe z funkcją „wyspy" wyjść analogowych). Podobnie w przypadku przetworników z wyjściem przekaźnikowym, które może być aktywowane w momencie przekrozczenia danej wielkości lub załączane przez interfejs sieciowy (czyli "wyspa" z jednym wyjściem cyfrowym). Dostępne warianty wyjść w przetwornikach SiOne:

 • RS-485 (Modbus RTU) - tylko RS-485
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) - tylko Ethernet
 • RS-485 (Modbus RTU) + 1 programowalne wyjście analogowe - programowalny standard wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 2 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 3 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 1 programowalne wyjście analogowe - programowalny standard wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 2 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 3 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 1 programowalne wyjście przekaźnikowe - programowalny próg i histereza.

Przetworniki SiOne mogą być zasilane napięciem 11.5...27VDC. Biorąc pod uwagę potrzeby klientów, w szczególności integratorów, którzy korzystają w swoich aplikacjach z zasilania 24 VAC, przygotowano specjalną wersję przetwornika (oznaczenie –HV), który może być zasilany napięciem 24VAC lub 11.5...32 VDC.

Programowanie Przetworników SiOne:

rys-5--SiOne-programowanie.png

Programator USB (CODAP-RS485) i program konfiguracyjny APConfig PC.

Przetworniki SiOne programowane są przy użyciu interfejsów RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP) - zależy od wersji przetwornika. Do programowania przetworników z RS-485 z poziomu komputera PC, dostępne są dedykowane narzędzie programator USB (o oznaczeniu CODAP-RS485, zamawiany oddzielnie) i bezpłatny program konfiguracyjny (APConfig PC [SiOne]).
Program APConfig umożliwia zmianę ustawień przetwornika (wraz z zapisem ustawień do pliku na dysku) oraz aktualizację oprogramowania urządzenia. Program konfiguracyjny posiada dodatkowo wbudowany terminal, który pozwala na podgląd wysłanych do urządzenia i odbieranych przez program danych, co jest niewątpliwym ułatwienie w przypadku integracji przetworników SiOne z panelem HMI lub sterownikiem PLC.

Terminy Realizacji dla Przetworników SiOne:

rys-6--SiOne-produkcja-w-Polsce.png

Produkcja programowalnych przetworników SiOne odbywa się w Polsce, co przekłada się na bardzo krótkie terminy realizacji. Standardowo jest to 5 dni roboczych, mimo blisko 8000 wariantów wykonania przetwornika. Jest to możliwe dzięki modułowej konstrukcji urządzenia i magazynu podzespołów, przetworniki montowane są pod konkretne zamówienie. Krótki termin realizacji oraz możliwość programowania przetworników sprawia, że urządzenia SiOne sprawdzają się zarowno w nowych projektach, jak i jako zamienniki uszkodzonych elementów pomiarowych.

 Wykonania Specjalne Przetworników SiOne:

rys-7--SiOne-wykonania-specjalne.png

Przetwornik SiOne to idealna baza do urządzeń pomiarowych spełniających indywidualne wymogi klientów. W przypadku projektów, w których standardowe rozwiązania nie mogą być zastosowane, istnieje opcja przygotowania specjalnej wersji urządzenia, po określeniu wszystkich parametrów technicznych oraz handlowych. Projektanci przetworników SiOne pracują również w Polsce, co znacznie ułatwia proces konsultacji projektu, wyceny, a ostatecznie jego realizacji. Firmy zainteresowane tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe Informacje:

Linki do stron związanych z przetwornikami SiOne