Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-07-25
- APONE - Przemysłowy interfejs Ethernet w urządzeniach do systemów HVAC od APONE

Współczesne systemy HVAC coraz częściej realizowane są w oparciu o koncepcję Internetu Rzeczy. Realizacja koncepcji Internetu Rzeczy wymaga zastąpienia dotychczas stosowanych konwencjonalnych rozwiązań (analogowych lub opartych na magistrali szeregowej), na te z interfejsem Ethernetowym. Dostrzegając ten trend i odpowiadając na potrzeby Klientów, APONE prezentuje nową serię urządzeń do HVAC, korzystających z jednego z popularniejszych interfejsów komunikacyjnych – Modbus TCP. Standard regulowany przez Modbus TCP jest protokołem, który umożliwia współpracę z większością najpopularniejszych sterowników PLC i paneli HMI, czyniąc integracje systemu bezproblemową.

Rys. 1. Przetwornik SiOne z Ethernet (Modbus TCP).
Rys. 1. Przetwornik SiOne z Ethernet (Modbus TCP).

Flagową grupą Ethernetowych urządzeń do systemów HVAC, oferowanych przez APONE to programowalne przetworniki do kontroli parametrów powitrza – SiOne. W zależności od wersji, mogą one mierzyć temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne, różnicę ciśnień powietrza, stężenie dwutlenku węgla CO2, a również lotne związki organiczne LZO (VOC) i pyły zawieszone (PM). Wybrane modele mogą mierzyć jednocześnie więcej niż dwa parametry – najpopularniejsze konfiguracje to przetworniki mierzące wilgotność, temperaturę i CO2, wilgotność, temperaturę i lotne związki organiczne (LZO/VOC) lub wilgotność, temperaturę i pyłki zawieszone PM. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem produktów SiOne, w którym mogą Państwo odnaleźć jeszcze więcej możliwych konfiguracji.

Projektowane i produkowane w Polsce Ethernetowe przetworniki Sione, oprócz wspomnianego interfejsu oraz możliwości pomiaru wielu wielkości, charakteryzuje również:

 • Wysoka dokładność pomiarów - np. dla wilgotności standardowo ±2.0 %RH lub nawet ±0.8 %RH z zewnętrzną sondą Sens-H.
 • Możliwość kalibracji przetworników w przyszłości - np. przetworniki mierzące CO2 posiadają funkcję kalibracji w punkcie 400 ppm lub 0 ppm.
 • Szeroki zakres pomiarowy - np. istnieje możliwość doboru zewnętrznej sondy wilgotności i temperatury z serii Sens-H, która będzie mierzyła w zakresie -100...+200 ⁰C i 0...100 %RH.
 • Funkcja obliczeń psychometrycznych - przetworniki wilgotności liczą dodatkowo punkt rosy, wilgotność bezwzględną, zawartość cząstek pary wodnej, zawartość pary wodnej w suchej masie, ciśnienie pary wodnej, ciśnienie nasycenia pary wodnej i entalpię.
 • Uniwersalne zasilanie przetworników - wybrane modele (Si-...-HV) mogą być zasilane napięciem w zakresie 11.5...32 VDC lub 24 VAC.
 • Możliwość wyposażenia w wyjścia analogowe - każdy przetwornik może posiadać nawet trzy w pełni programowalne wyjścia analogowe, które mogą być powiązane z mierzonymi wielkościami lub sterowane via Modbus (w tym trybie przetwornik, oprócz funkcji pomiarowej, pełni rolę wyspy z wyjściami analogowymi).
 • Łatwość parametryzacji przetwornika i implementacji z urządzeniami nadrzędnymi przy użyciu protokołu Modbus TCP (PLC, HMI, PC).

Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie podstawowej wersji przetwornika SIOne z interfejsem Ethernet. Na stronie dystrybutora można znaleźć artykuł poświęcony wyłączenie przetwornikom SiOne (LINK) oraz najnowszą wersję katalogu przetworników SIOne (LINK).

W ostatnim czasie firma APONE zaprezentowała innowacyjną serię ekonomicznych przetworników parametrów powietrza LiOne wyposażonych w interfejs Ethernet, pozwalających na pomiar temperatury powietrza i wilgotności względne lub samej temperatury. Przetworniki posiadają także funkcję obliczeń psychometrycznych, w tym m.in. temperaturę punktu rosy, wilgotność bezwzględną, entalpię, ..., może to być istotne udogodnienie w przypadku niektórych aplikacji. Rysunek 2 przedstawia podstawową wersję przetwornika z serii LiOne.

Rys. 2. Przetwornik LiOne z Ethernet (Modbus TCP).
Rys. 2. Przetwornik LiOne z Ethernet (Modbus TCP).

Na Rysunku 2 zaprezentowano przetwornik LiOne z zewnętrzną sondą wilgotności względnej i temperatury z serii Sens-H. Jest to rozwiązanie dedykowane tym aplikacjom, które wymagają ekstremalnie precyzyjnego pomiaru, związanych np. z branżą farmaceutyczną, kosmetyczną lub spożywczą. Komplet zapewnia pomiar z dokładnością do ±0.8 %RH i ±0.1 ⁰C przy 0...100 %RH i 10...30 ⁰C. W przypadku mniej wymagających aplikacji, stawia się na standardowe rozwiązania zapewniające dokładność na poziomie ±2.0 %RH i ±0.1 ⁰C. Te modele przetworników przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Przetwornik LiOne ze zintegrowanym sensorem (wersja naścienna i przewodowa).
Rys. 3. Przetwornik LiOne ze zintegrowanym sensorem (wersja naścienna i przewodowa).

Przetworniki parametrów powietrza z serii LiOne wyróżnia:

 • Możliwość doboru sondy wilgotności i temperatury Sens-H w zależności od wymogów aplikacji - są dostępne sondy standardowe (z zakresem do -50...100 ⁰C) jak również przewodowe sondy przemysłowe (z zakresem do -100...200 ⁰C).
 • Dostępne proste wersje do pomiaru samej temperatury, ze zintegrowanym sensorem.
 • Prosta i bardzo estetyczna konstrukcja przetwornika, przystosowana do montażu naściennego.
 • Łatwość parametryzacji przetwornika i implementacji z urządzeniami nadrzędnymi przy użyciu protokołu Modbus TCP (PLC, HMI, PC).

Na stronie dystrybutora można znaleźć zestawienie dostępnych przetworników LiOne (LINK). Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie instalatorów HVAC, którzy coraz chętniej decydują się na rozwiązania zgodne z ideą Internetu Rzeczy, wyszukując siłowników elektrycznych do klap, przepustnic lub zaworów z interfejsem Ethernet, firma APONE zaprezentowała nową generację kontrolera do siłowników – MControl. MControl jest kompatybilny z wszystkimi siłownikami ćwierć-obrotowymi dostępnymi na runku. Rysunek 4 prezentuje urządzenie w wersji przemysłowej.

Rys. 4. Kontrol siłownika MControl z Ethernet (Modbus TCP).
Rys. 4. Kontrol siłownika MControl z Ethernet (Modbus TCP).

Pod pojęciem kontroler należy rozumieć nic innego jak zadajnik pozycji siłownika On/Off lub siłownika modulowanego ze sprzężeniem zwrotnym (0(2)...10 V) wraz z interfejsem Ethernet (Modbus TCP), pozwalającym na kontrolę pracy dowolnego siłownika. MControl posiada również możliwość podłączenia do czterech dowolnych czujników binarnych (np. presostatu, termostatu, higrostatu i/lub czujnika otwarcia drzwi), wybranego czujnika analogowego (np. przetwornika CO2, różnicy ciśnień lub wilgotności) oraz cyfrowego czujnika temperatury z oferty APONE! Jest to niezwykłe udogodnienia dla instalatorów, pełniące role pewnego rodzaju wyspy wejść-wyjść, dedykowanej do urządzeń pracujących w systemach HVAC, upraszczając instalację oraz ograniczając jej koszty.

Podstawowe zalety kontrolera MControl:

 • Możliwość współpracy z siłownikiem ćwierć-obrotowym dowolnej marki.
 • Możliwość sterowania siłownikiem typu On/Off lub Modulowanym (0(2)...10 V) ze sprzężeniem zwrotnym (0(2)...10 V).
 • Zasilanie siłownika bezpośrednio z kontrolera.
 • Możliwość podłączenia 4 czujników dwustanowych.
 • Możliwość podłączenia 1 czujnika analogowego (z wyjściem 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA).
 • Możliwość podłączenia 1 cyfrowego czujnika temperatury Sens-T z oferty APONE.
 • Prosta i intuicyjna obsługa kontrolera przy wykorzystaniu interfejsu Modbus TCP (nad urządzeniem pracował ten sam zespół inżynierów co przy przetwornikach SiOne oraz LiOne - to zapewnia jednorodność opisu protokołu).

APONE stale poszerza swoje portfolio produktowe, zapewniając instalatorom możliwość wyboru prostego i optymalnego rozwiązania do każdego systemu HVAC. W przypadku instalacji, w których wykorzystywane są urządzenia wielu producentów, instalatorzy zmuszeni są do zapoznania się z wieloma instrukcjami obsługi, protokołami komunikacyjnymi,... Decydując się na produkty APONE, projektowanych przez jeden zespół inżynierów, można mieć pewność, że obsługa nowych urządzeń będzie analogiczna do obsługi innych urządzeń APONE. APONE swoimi rozwiązaniami, pomaga instalatorom realizować nowoczesną ideę Internetu Rzeczy i budować silną pozycję na rynku systemów HVAC.

Jednym z przykładów takiego podejścia jest wprowadzenie do oferty APONE prostego i niezwykle intuicyjnego systemu do monitorowania parametrów powietrza w budynkach. System IDAPS to gotowe rozwiązanie, po które mogą sięgać instalatorzy, rozszerzając tym samym funkcjonalność oferowanych przez nich systemów HVAC. System można obsługiwać z poziomu dowolnego urządzenia – może to być smartfon, tablet, komputer PC, MAC, ... Intuicyjna i przejrzysta aplikacja może być wykorzystywana także przez Użytkowników, którzy na co dzień nie zajmują się obsługą urządzeń technicznych.

Rys. 5. System monitoringu IDAPS.
Rys. 5. System monitoringu IDAPS.

Testowy system monitoringu z pełną funkcjonalnością można sprawdzić pod adresem www.idaps.eu (login: test / hasło: test). System IDAPS posiada niezbędne funkcje do sprawnego monitorowania i prezentowania pomiarów:

 • Wizualizacja pomiarów na mapie obiektów.
 • Wizualizacja pomiarów w formie tabeli.
 • Wizualizacja pomiarów na wykresach.
 • Rejestracja wyników na dysku serwera.
 • Alarmowanie poprzez zmianę wizualizacji na mapie obiektów.
 • Alarmowanie poprzez wysyłanie wiadomości e-mail do kilku adresatów.
 • Rejestracja zdarzeń alarmowych na dysku serwera.
 • Wizualizacja zdarzeń alarmowych w formie tabeli.
 • Generowanie raportów PDF z wybranego okresu dla wybranych punktów pomiarowych.
 • Generowanie plików Excel z wybranego okresu dla wybranych punktów pomiarowych.

System IDAPS pozwala na zaprezentowanie wyników pomiarów parametrów powietrza takich jak wilgotność, temperatura, CO2, lotne związki organiczne LZO, pyłki zawieszone PM, różnicę ciśnień, ciśnienie atmosferyczne lub innej, dowolnej wielkości, która zostanie zmierzona przez urządzenie pomiarowe APONE połączone z systemem via Ethernet. IDAPS może również służyć do prezentacji stanu pracy siłowników elektrycznych (np. aktualna pozycja siłowników modulowanych), sygnalizować otwarcie i zamknięcie drzwi, bram, ... System wyróżnia jego gotowość do rozszerzenia monitoringu o dodatkowe urządzenia.

Artykuł dotyczący systemu IDAPS można przeczytać na stronie WWW - LINK. Film prezentujący obsługę systemu można obejrzeć na kanale YouTube - LINK.

Uwaga! Wszystkie zebrane przez system IDAPS dane mogą być udostępniane do dalszej, bardziej szczegółowej analizy w zewnętrznych systemach, programach, co idealnie łączy się z ideą wspomnianego na początku artykułu Internetu Rzeczy!

Autor:
AP Automatyka
Źródło:
https://www.apautomatyka.pl
Dodał:
AP Automatyka S.C.