Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-23
Całkowity koszt posiadania (TCO)

Jak uwzględnić wszystkie koszty przy inwestycji w urządzenia

W tym opracowaniu technicznym przeanalizowano koszty inwestycji kapitałowej związanej z zakupem urządzeń produkcyjnych. Uwzględnienie wszystkich kosztów, w tym wydatków ukrytych lub trudnych do ustalenia, jest szczególnie ważne w przypadku zakupu sprzętu o znacznej wartości. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń do kontroli produktów, które często nie generują szybkiego i widocznego zwrotu z inwestycji.

Biorąc pod uwagę początkowy koszt zakupu, często kuszącym rozwiązaniem wydaje się wybór najtańszej opcji. Taka decyzja jest bardzo ryzykowna, gdyż koszty ukryte ponoszone w całym okresie eksploatacji urządzeń mogą stanowić znaczne obciążenie finansowe.

Ryzyka błędnej decyzji można uniknąć dzięki obliczeniom całkowitego kosztu posiadania (TCO). Podczas obliczeń firmy mogą uwzględnić wszystkie koszty związane z zakupem nowego urządzenia w całym okresie jego eksploatacji.

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono następujące zagadnienia:

  • Czym jest całkowity koszt posiadania (TCO)?
  • Czym są koszty bezpośrednie?
  • Czym są koszty pośrednie?
  • Jak obliczyć TCO i wykorzystać wyniki obliczeń.
  • Jakie są potencjalne oszczędności?
  • Jakiej pomocy może udzielić dobry dostawca urządzeń?

Potencjalne oszczędności związane z zakupem urządzeń do kontroli produktów

Zakup urządzeń do kontroli produktów często nie jest kwestią wyboru, lecz konieczności wynikającej z przepisów branżowych narzucających wymóg stosowania takiego wyposażenia. Niezależnie od dostawcy, urządzenia do kontroli produktów (wykrywacze metali, systemy rentgenowskie, wagi kontrolne i systemy kontroli wizyjnej) oferują istotne oszczędności przyczyniające się do uzyskania szybkiego zwrotu z inwestycji.

Pomoc ze strony dobrego dostawcy urządzeń

Model TCO z założenia sprzyja podjęciu racjonalnej decyzji finansowej, jednak wiarygodność uzyskanych z niego wyników zależy od danych dostępnych do obliczeń. Bez dokładnych informacji o kosztach i potencjalnych oszczędnościach model TCO nie zapewni rzetelnego obrazu całości wydatków. Dostarczenie prawidłowych danych jest warunkiem koniecznym, gdyż wartość TCO powinna uwzględniać wszystkie koszty w całym okresie eksploatacji systemu – od zakupu do wycofania z użytku. Producenci powinni bez wahania żądać tych informacji od dostawców systemów. Jako partner w procesie zakupu urządzeń dostawca powinien przekazać nabywcy wszelkie informacje niezbędne do dokładnego obliczenia całkowitego kosztu posiadania.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.