Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2014-07-25
Dobry rok dla Bosch Rexroth w Polsce

Konferencja roczna w Warszawie

Referat Piotra Macerszmidta, Dyrektora Generalnego Bosch Rexroth w Polsce, wygłoszony podczas rocznej konferencji prasowejw dniu 28 maja 2014 roku

 

„Firma Bosch Rexroth jest jedną z części koncernu Bosch, która zajmuje się produkcją komponentów oraz dostarczaniem systemów dla przemysłu maszynowego. Bosch Rexroth dostarcza napędy i sterowania dla czterech głównych grup aplikacji przemysłowych: mobilnych maszyn samojezdnych, aplikacji maszynowych i projektowych, automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł energii.

Ogólnoświatowe wyniki Bosch Rexroth w 2013 roku

W ubiegłym roku na rynkach światowych mieliśmy do czynienia z bardzo słabym wzrostem produkcji maszyn i urządzeń, porównywalnym z równie  niekorzystnym rokiem 2009. Szczególnie w Europie, gdzie firma Bosch Rexroth generuje 60% obrotów, produkcja maszyn była niższa o 10% w porównaniu do lat 2007 i  2008. Równie ważny dla nas rynek chiński, który w 2012 roku przeżył załamanie w produkcji maszyn budowlanych, nie wykazywał znacznych tendencji wzrostowych w 2013 r. Pozytywne sygnały wzrostowe firma Bosch Rexroth zanotowała w obu Amerykach.

Wynik sprzedaży Bosch Rexroth na świecie w 2013 r. na poziomie 5,7 mld euro był niższy o 13% od obrotu w 2012 r. Niestety, mimo starań, w roku 2013 nie udało nam się utrzymać rekordowego obrotu z 2012 roku.  Optymizmem napawa wzrost zamówień, jaki firma odnotowała w zeszłym roku o 3,7% nominalnie, a z pominięciem różnic kursowych było to nawet 6,3%.

Liczba zatrudnionych w Bosch Rexroth na świecie w 2013 roku zmniejszyła się nieznacznie o 2,8% i wyniosła 36 700 pracowników.

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej kontynuowane były inwestycje w badania i rozwój. Na ten cel wydano w zeszłym roku 370 mln euro, co stanowiło 6,5% sprzedaży.

A jak rozwijały się poszczególne sektory przedsiębiorstwa?

Dla sektora Mobile Applications (maszyny mobilne) nie był to dobry rok. Ogólnoświatowe załamanie na rynku produkcji maszyn górniczych oraz dalsze zmniejszenie popytu na maszyny budowlane (przede wszystkich w Chinach) było tylko częściowo skompensowane poprzez wzrost sprzedaży na rynku maszyn rolniczych i komunalnych.

Nowa oszczędna pompa tłokowa osiowa A1VO dla maszyn o małej mocy, rozdzielacz hydrauliczny RS12 LUDV dla koparek kompaktowych czy wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny oil control dedykowany do maszyn rolniczych i komunalnych to przykłady nowych rozwiązań firmy Bosch Rexroth dla maszyn mobilnych, które zadebiutowały na rynku w 2013 roku.

W sektorze Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) firmie Bosch Rexroth udało się powiększyć udziały w rynku budowy statków i instalacji offshorowych. Trwa realizacja kontraktu na projekt, dostawę i instalację napędu i sterowania dla największego na świecie statku do demontażu morskich platform naftowych. Dzięki urządzeniom Rexroth statek będzie w stanie podnieść i odtransportować do brzegu platformę (w całości) o wadze do 48 000 ton. W stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań skróci to znacznie czas i koszty oraz zmniejszy ekologiczne ryzyka takiej operacji.

Jednym z nowych, ciekawych, opatentowanych w zeszłym roku produktów marki Rexroth do zastosowań w energetyce jest Self Testing Safety System STSS. System ten łączy hydraulikę, elektrykę, elektronikę i oprogramowanie oraz pozwala „online" kontrolować systemy bezpieczeństwa w elektrowni.

Uwarunkowania działalności firmy Bosch Rexroth w Polsce

Ubiegły rok był dla firmy Bosch Rexroth w Polsce rokiem bardzo udanym. Mimo dosyć słabego pierwszego półrocza dla polskiej gospodarki, osłabienia koniunktury w górnictwie i na rynku maszyn budowlanych odnotowaliśmy znaczny, bo prawie 10%, wzrost sprzedaży do poziomu 133,5 mln PLN.

Wzrost obrotów Spółki w porównaniu z rokiem 2012 jest efektem wykorzystania szans i projektów, szczególnie w branżach producentów części dla przemysłu samochodowego, producentów autobusów, jak również maszyn dla górnictwa i w inwestycjach hydrotechnicznych.

Firma Bosch Rexroth w Polsce po wydzieleniu działu Pneumatyki, zatrudnia 124 osoby. W roku 2013 liczba zatrudnionych się nie zmieniła, nie przewiduje się też żadnych redukcji personelu w bieżącym roku. Inżynierowie firmy Bosch Rexroth, obsługujący blisko 3000 klientów i operujący z 7 Biur Regionalnych, są wspierani przez specjalistyczne centra kompetencyjne w Gdańsku, Warszawie i Czeladzi oraz przez systemowe zaplecze firmy na całym świecie.

Z nowych, ciekawych, zrealizowanych w zeszłych roku projektów w Polsce na uwagę zasługują:

„  Jaz klapowy w Lewinie Brzeskim, w którym zainstalowano napędy i sterowania firmy Bosch Rexorth. Projekt realizowany był w ramach projektu „Poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej". Jaz w Lewinie Brzeskim jest jazem trzyprzęsłowym o świetle 3 x 17 m. Dzięki zmianie położenia klap pozwala on na regulację ilości przepływającej wody. W każdym przęśle jest zabudowana 1 klapa, a układ hydrauliczny musi zapewnić jej niezależne sterowanie.

„  Pogłębiarka Kraken, do której firma Bosch Rexroth zaprojektowała i dostarczyła systemy napędu hydraulicznego i sterowania elektrycznego urządzeń pokładowych. Jest to jednostka typu koparkowego, która może wykonywać prace na głębokości od 2,5 do 15 metrów od linii wodnej. Załoga jednostki liczy 6 osób.

„  Modernizacja manipulatora kuziennego 30 T, który jest maszyną pomocniczą w procesie kucia. Służy ona do pozycjonowania odkuwki, ważącej do 30 T, w przestrzeni obróbczej prasy kuziennej.

Perspektywy Bosch Rexroth w Polsce w 2014 r.

Rok 2014 firma Bosch Rexroth rozpoczęła bardzo pomyślnie. Pierwsze 4 miesiące przyniosły wzrost zamówień o ponad 30% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkcja przemysłowa rośnie, proces modernizacji polskiej gospodarki po dosyć słabym roku 2013 został wznowiony. Szczególnie cieszą nas liczne inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w obszarze hydrotechnicznym oraz rozwój szeroko rozumianego przemysłu samochodowego i produkcji autobusów.

Inwestycje zagraniczne w Polsce są ważne, ale sukcesy polskich producentów maszyn, również eksportowe, cieszą nas jeszcze bardziej. Z dwóch powodów - po pierwsze zagrożenie przeniesienia produkcji do innego „taniego" kraju przez polskiego producenta jest mniejsze, po drugie polscy producenci najczęściej właśnie w naszym kraju projektują maszyny i urządzenia, co daje nam więcej szans uczestniczenia w projekcie z naszymi rozwiązaniami. Zagrożeniem, jakie widzimy w tym roku, jest przede wszystkim pogarszająca się sytuacja w polskim górnictwie, a w konsekwencji również u producentów maszyn górniczych. Niepokoi nas również znaczny spadek eksportu maszyn na Ukrainę oraz zagrożenie sankcjami ze strony Rosji dla polskich producentów. Tym niemniej, naszym zdaniem, rok 2014 będzie bardzo dobrym rokiem dla polskiej gospodarki i dla Bosch Rexroth w Polsce."