Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-06-25
Harmonogramowanie produkcji za pomocą systemu ERP

Zarządzanie produkcją wymaga wdrożenia stworzonych hamonogramów szczegółowych. System ERP stosowany jest celem ułatwienia i zautomatyzowania tego procesu planowania. Harmonogramowanie produkcji rozplanowuje zasoby uczestniczące w procesie zleceń produkcyjnych w danym czasie i wedle określonych zasad. Planowanie bazuje na następujących informacjach, które należy zawrzeć w sporządzonych harmonogramie - termin realizacji zleceń, dostępność posiadanych zasobów, zależności występujące między poszczególnymi zleceniami. Kolejność zleceń produkcyjnych uzależniona jest od ustalonej wagi kryteriów. Natomiast reguły harmonogramu mogą być zależne od czasu trwania operacji, listy zleceń, terminu dyrektywnego. Stany magazynowe oraz klasyfikacja produktów to kolejny punkty, które koniecznie powinny znaleźć się w harmonogramie.

Proces harmonogramowania produkcji pod kątem systemu ERP

Harmonogramowanie produkcyjne stosowane jest celem uszeregowania operacji wyznaczonych zleceń produkcyjnych - w zależności od stworzonego algorytmu rozkładu. Zlecenia w procesie produkcyjnym wybierane są biorąc pod uwagę indywidualne kryteria planisty, a także wedle strategii wprowadzonej przez przedsiębiorstwo. Horyzont planistyczny oraz lista priorytetów również odgrywa niebotyczną rolę w kwestii doboru poszczególnych zleceń. Harmonogram szczegółowy produkcji tworzony jest w oparciu o szereg informacji: datę i godzinę realizacji, strategię uszeregowania rozkładu zleceń produkcyjnych, termin zgodny z poczynionym horyzontem planistycznym. Parametry podstawowe określają również dostępność niezbędnych surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Reguły harmonogramowania, które są zamieszczone w systemie służą do swobodnego uszeregowania kolejności zleceń produkcyjnych. Kontrola kosztów jest prostsza, kiedy to prawidłowo uszeregowane są poszczególne zlecenia. Planista może samodzielnie ustalić kryteria oceny według ustalonej wagi, tak aby możliwe było stworzenie wybranej listy priorytetów. Kryteria według których można ustalić priorytety to: czas średniego lub maksymalnego przepływu zleceń, kara za przekroczenie ustalonego terminu, średnie lub maksymalne wyprzedzenie/opóźnienie, nieterminowość. Czas realizacji zleceń powinien być w zamierzeniu jak najkrótszy. Planista może zlecić systemowi dokonanie oceny wykonanych harmonogramów. W ustawieniach dostępna jest opcja spersonalizowania opcji użytkowania takich jak widoku lub domyślnego filtrowania.

Harmonogram kluczem do sukcesu - optymalizacja ERP

Harmonogram może być sporządzony na dowolny czas, gdyż w zależności od potrzeb możliwe jest przeprowadzenie aktualizacji. Zlecenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ustawiane są w kolejności ustalonej przez planistę czy też przedsiębiorstwo. Kolejnym krokiem w harmonogramowaniu jest ustalenie przez system doboru zasobów do operacji biorąc pod uwagę wymagane kompetencje. Po zakończeniu tego procesu generowana jest wstępna symulacja harmonogramu, w której możliwe jest dokonanie zmian i eliminacja ewentualnych błędów. Stany magazynowe to podpunkt, w którym dochodzi do największych błędów a to ze względu na mnogość surowców i ich różne rodzaje niezbędne do wytworzenia finalnych produktów. Końcowy efekt harmonogramowania wygenerowany jest w postaci wykresu. Harmonogramowanie produkcji może być przeprowadzone w oparciu o istniejące otwarte zlecenia lub przy użyciu paczek zleceń produkcyjnych. Harmonogramie szczegółowe związane jest ze skrupulatnym rozplanowaniem produkcji przy pomocy optymalizacji ERP.

Czytaj także