Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-10-28
Integracja ERP z innymi programami

Systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning), wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem to podstawowe narzędzie każdej nowoczesnej firmy. W systemie ERP znajdują księgowe odzwierciedlenie wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: są one rejestrowane na kontach księgowych, które pozwalają na analizę wyników działalności, umożliwiają przegląd aktywów i pasywów, stan środków pieniężnych, jak też umożliwiają wykonywanie raportów finansowych, m.in. tych wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości.

 

zarzadzanie produkcja.jpg

 

Prowadzanie przedsiębiorstwa w XXI wieku to ciągłe udoskonalanie procesów zachodzących w przedsiebiorstwie. Poszukiwanie nowych rozwiązań, automatyzacje procesów zachodzących na każdym etapaie działalności. Zarządzanie produkcją jest skomplikowanym procsem, który wymaga największych wisiłków. Zinformatyzowanie tego elementu przedsiębiorstwa jest dość ryzykowne, ale skutreczne wdrożenie daje wymierne korzyści.

System ERP zwykle funkcjonuje w szerszym otoczeniu i informacje, które do niego trafiają często pochodzą z innych, zewnętrznych systemów i programów, specjalizujących się w obsłudze określonego rodzaju procesów. Z drugiej strony system ERP może także być źródłem danych dla innych, dedkowanych narzędzi. Integracja systemu ERP z innymi programami zapewnia automatyczny przepływ rejestrowanych danych, bez konieczności ich wielokrotnego wprowadzania. Integracja zapewnia także spójność i pełną audytowalność danych.

Przykładami integracji, w której ERP jest systemem docelowym są systemy bankowości elektronicznej, programy obsługujące sklepy internetowe, systemy magazynowe, programy wspomagające procesy produkcyjne, systemy kadrowo-płacowe czy wreszcie systemy CRM. Z kolei system ERP może być źródłem danych dla dedykowanego oprogramowania klasy Business Intelligence czy hurtowni danych.

Poszczególne systemy, integrowane z ERP, niezależnie od kierunku takiej integracji, zwykle posługują się różnymi, całkowicie specyficznymi metodami opisu obsługiwanych procesów. Zadaniem integracji jest więc nie tylko zapewnienie automatycznego przepływu danych, ale także sprowadzenie odmiennych typów danych do wspólnego mianownika, a więc zapewnienie zrozumiałej i czytelnej komunikacji między systemami.

System ERP współpracujący automatycznie z innymi programami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie zintegrowany system informatyczny. Taki system sprawia, że praktycznie w każdej chwili można uzyskać informacje o aktualnych, bieżących wynikach firmy - bez zbędnego oczekiwania i niespodziewanych opóźnień. To między innymi dlatego zintegrowany system IT, którego sercem jest system ERP, ma o wiele większą wartość niż jego elementy składowe działające rozłącznie, w rozproszeniu.

Źródło:
Metodologia KAIZEN w systemie Rekord.ERP
Dodał:
Rekord SI sp. z o.o.

Czytaj także