Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-03-09
Jak korzystać z obiektu menu? | Odc. 13 | Kurs programowania PLC od podstaw

W poprzednim artykule nauczyłeś/aś się wizualizować zmienne analogowe w środowisku Cscape. Dowiedziałeś się także, jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów graficznych dostępnych w oprogramowaniu. W tym artykule poznasz obiekt menu, dowiesz się, do czego może być wykorzystywany oraz nauczysz się go skonfigurować.

 

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektrykówPodstawy programowania sterowników PLC

1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym
3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
Programowanie zintegrowanego panelu HMI
10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
13. Jak korzystać z obiektu menu?
14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
15. Kontrolka Data Trend
Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet
16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
17. Komunikacja CsCAN
18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP i Email
Zaawansowane funkcje sterownika PLC
19. Regulator PID
20. Składowanie danych: Data logging oraz karta MicroSD
21. Trendy historyczne oraz receptury w programie
22. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
23. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji

 

Co to jest obiekt menu?
Obiekt menu służy do pogrupowania parametrów związanych z prowadzonym procesem tak, aby mieć do nich łatwy i szybki dostęp z jednego miejsca. Obiekt menu i jego zawartość mogą być dowolnie konfigurowane przez programistę. Może składać się z maksymalnie 32 elementów.

W ramach obiektu menu możesz dodawać i wyświetlać następujące elementy:

 • Numeric Data – obiekt pozwalający na podgląd i edycję zmiennych analogowych i dyskretnych,
 • ASCII Data – obiekt pozwalający na podgląd i edycję zmiennych string,
 • Text Table – obiekt pozwalający na podgląd i edycję tabeli tekstowych,
 • Data/Time Display – obiekt pozwalający na podgląd i edycję czasu oraz daty,
 • Password – obiekt pozwalający na wprowadzenie hasła,
 • Screen Jump – obiekt pozwalający na przejście do wybranego ekranu operatorskiego.

 

W ramach obiektu menu możesz dodawać kolejne obiekty podmenu, tworząc struktury zagnieżdżone do maksymalnie 7 poziomów.

Dodatkowo dostęp do poszczególnych elementów menu możesz blokować dla operatorów nie posiadających odpowiednich uprawnień. W tym celu użyj 'rejestru zezwalającego', w którym kolejne bity odpowiadają za dostępność do poszczególnych elementów menu.

 

Programowanie w akcji!
Dzięki temu poradnikowi, w programie sterującym skonfigurujesz nowy ekran operatorski, na którym osadzisz obiekt menu i skonfigurujesz go tak, aby z jednego miejsca mieć dostęp do:

 • ustawień daty i godziny,
 • zadania stanów cieczy w zbiorniku 1 i zbiorniku 2,
 • ustawienia zaworów napełniających i opróżniających,
 • zadania czasu grzania i mieszania,
 • załączania opcji serwisu,
 • ekranów synoptycznych.

W edytorze graficznym utwórz nowy ekran operatorski i osadź na nim kontrolkę menu.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_1.png

 

Po osadzeniu kontrolki na ekranie, przystąp do jej parametryzacji.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_2.png

 

Ustaw parametry typowe dla każdego elementu. W polu Font wybierz krój czcionki San Serif 15. Następnie w oknie Legend podaj nazwę dla obiektu. Wpisz Konfiguracja.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_3.png

 

Po ustawieniu pól Font i Legend przejdź do konfiguracji zawartości obiektu. Aby to zrobić, wybierz Configure Menu Pages i przystąp do dodawania poszczególnych pozycji w menu.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_4.png

 

Dodaj datę jako pierwszą pozycję na liście menu. W tym celu wybierz Add.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_5.png

Następnie w polu Prompt Text wpisz nazwę elementu jako Data. Następnie w polu Item Type wybierz typ Date / Time Display. Jako Address podaj rejestr systemowy %SR047 odpowiedzialny za przechowywanie daty i czasu w sterowniku. W polu Time/Date Format określ, w jakim formacie ma być prezentowana data. Aby móc konfigurować datę z poziomu obiektu menu, zaznacz pole Editable.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_6.png

 

W analogiczny sposób dodaj do menu kolejny element, którym będzie godzina. W tym celu podłącz pod adres rejestr systemowy %SR44.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_7.png

 

Kolejnym elementem menu będzie poziom zbiornika 1. W polu Prompt Text podaj nazwę Zbiornik 1, a jako typ elementu wybierz Numeric Data.

W polu Address podaj rejestr %R01, a rozmiar rejestru ustaw na 32 bity.

W polu Number of Digits ustal długość ciągu liczb na 3, a w oknie Decimal Position zdefiniuj, ile liczb po przecinku zostanie wyświetlonych. W tym przypadku wpisz 1.

Jako Display Format danych ustal na Real / Floating Point, Limit Minimum na 0, natomiast Limit Maximum na 50. Jako Engineering Units podaj Litry. Zaznacz pole Editable, aby można było z poziomu menu wprowadzać i edytować wartość zbiornika.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_8.png

 

W analogiczny sposób do obiektu menu dołóż element Zbiornik 2.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_9.png

 

Dodaj kolejne pozycje menu – czas grzania i czas mieszania.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_10.png

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_11.png

 

Dodaj teraz do menu element, który przeniesie użytkownika aplikacji do podmenu. W tym celu w polu Prompt Text wprowadź nazwę, która będzie nazwą podmenu – w tym przypadku wpisz Zawory.

Jako Item Type ustaw Sub-menu Page, co spowoduje utworzenie zagnieżdżenia pierwszego poziomu w obiekcie menu. Konfiguracja podmenu przebiega analogicznie jak menu głównego.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_12.png

 

W podmenu Zawory dodaj pierwszy element. Wybierz Add, a w polu Prompt Text wpisz Zawor nap. zb. 1. Jako Item Type podaj Text Table.

Długość rejestru ustaw na 1. Na zawężonej liście zmiennych Name wskaż zmienną Zawor_napelniajacy_ZB1.

Zaznacz pole Editable, aby umożliwić zmianę wartości podczas działania aplikacji na sterowniku. W polu Number of Digits ustaw wartość 10.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_13.png

 

Przejdź do konfiguracji tablicy tekstowej w oknie Text Table. Wybierz tablicę numer 1 i przy pomocy przycisku Add i wprowadź wartości, jakie będzie przyjmować tablica:

 • dla wartości zmiennej 0 tablica ma zwrócić tekst Zamknięty,
 • dla wartości zmiennej 1 tablica ma zwrócić tekst Otwarty.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_14.png

 

W analogiczny sposób dodaj do podmenu o nazwie zawory pozostałe zawory wykorzystywane w aplikacji.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_15.png

 

Utwórz kolejne podmenu, które wykorzystywane będzie do serwisowania instalacji. Dodaj podmenu o nazwie Serwis, a do niego następujące elementy:

 • Serwisowanie – z podłączoną zmienną %M9. Element skonfiguruj jako drugą tabelę tekstową przyjmującą wartości TAK dla stanu wysokiego zmiennej i NIE dla stanu niskiego zmiennej;
 • Załączenia grzałki – z podłączoną zmienną Licznik_zalaczen_grzalki. Element skonfiguruj jako Numeric Data;
 • Załączenia mieszadła – z podłączoną zmienną Licznik_zalaczen_mieszadla. Element skonfiguruj jako Numeric Data.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_16.png

 

Jeśli potrzebujesz zmienić którąś z pozycji menu – zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Edit. Do usunięcia pozycji z menu służy przycisk Delete. Do zmiany kolejności elementów na liście służą przyciski Move Up i Move Down.

Po zakończeniu konfiguracji obiektu menu, prezentuje się on jak na grafice poniżej. Sam obiekt posiada wbudowany przycisk ESC, który służy do powrotu na ekran, z którego został wywołany. Nie musisz więc dodawać kolejnego przycisku.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_18-840x508.png

 

Na ekranie 1 umieść obiekt Jump Screen, który wywoła ekran z obiektem menu. Podczas konfiguracji wskaż ekran docelowy z obiektem menu i zaznacz w nim opcję Allow ESC to Return. Jako opis podaj Konfiguracja.

 

Szkolenie_Horner_APG_Lab_13_19-840x506.png

 

W następnym artykule skonfigurujesz obiekt alarmów bieżących i historycznych.

 

Chcesz nauczyć się programować sterowniki PLC?

Wszystkie odcinki kursu, bezpłatne oprogramowanie oraz dodatkowe materiały znajdziesz na stronie: Kurs - programowanie PLC od podstaw

Sprawdź pozostałe bezpłatne kursy i poradniki na Poradniku Automatyka.

 

Autor:
Kamil Zajdel
Źródło:
Poradnik Automatyka
Dodał:
ASTOR Sp. z o.o.