Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2017-09-27
Największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii Wrocławia z udziałem Bosch Rexroth

Dorzecze Odry jest obszarem, w którym często występują zjawiska powodziowe. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW), którego zadaniem jest chronić mieszkańców dorzecza Odry przed powodziami i ich skutkami, to największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii Wrocławia. Dzięki modernizacji podniesiono skuteczność działania węzła i tym samym zwiększono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry oraz zabezpieczono środowisko naturalne na jego terenie.

Wrocławski Węzeł Wodny znajduje się w centralnej części dorzecza Odry na odcinku od 241,5 km Odry w rejonie Blizanowic, do 266,9 km przy ujściu Widawy. Jest to unikalny w skali kraju zespół rzek, kanałów oraz urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z pierwotnymi założeniami został zaprojektowany tak, aby bezpiecznie przeprowadzić kulminację fali o przepływie 2400 m3/s. Z odnotowanych czterech powodzi w XIX wieku i udokumentowanych dwunastu dużych powodzi w XX wieku, największa wystąpiła w lipcu 1997 r. Przepustowość WWW oszacowana została na około 2315 m3/s, tymczasem przepływ fali kulminacyjnej w roku 1997 osiągnął 3640 m3/s.

Skala oraz wielkość spowodowanych strat popowodziowych zmusiły polski rząd do opracowania wszechstronnej strategii modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Została ona opracowana w formie wstępnego Studium Wykonalności dla Programu Odra 2006. W dniu 6 lipca 2001 r. uchwalona została przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006".

W skład WWW wchodzą m.in. dwie równoległe Śluzy Rędzin, starsza ceglana wybudowana w latach 1913-1917 oraz larsenowa, która powstała na przełomie 1931-1934. Obie śluzy mają ponad 200 m długości oraz 12 m szerokości. W roku 2013 rozpoczął się proces modernizacji śluz, w którym czynny udział brała firma Bosch Rexroth, projektując montaż oraz dostarczając elementy hydrauliki siłowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wykonania segmentów przeciwpowodziowych na obu śluzach. Każdy napędzany jest dwoma agregatami o pojemności zbiornika 160 l i mocy P = 5 kW. Zasilacze umiejscowione są w obudowach ochronnych na podestach, które zabezpieczają przed warunkami atmosferycznymi i wysoką wodą. Ruch segmentu odbywa się za pomocą dwóch cylindrów o wymiarach 125/90/2800 ze zintegrowanym pomiarem drogi wysuwu tłoczysk, wykonanych w technologii Enduroq.

Powłoka Enduroq powstaje w oparciu o technologię HVOF. W przypadku siłowników dostarczonych do napędów segmentów na Rędzinie oraz Nowej Budowli Wlotowej Śluzy Miejskiej została zastosowana powłoka typu Enduroq 2000, o grubości warstwy ›250 µm, która charakteryzuje się:

  • Wysoką odpornością na ścieranie,
  • Wysoką odpornością na korozję,
  • Bardzo niską porowatością.

Śluza ceglana na głowie górnej i dolnej również posiada napędy hydrauliczne. Głową górną wrota oraz zasuwy poruszają cylindry o wymiarach 125/90/1350. Na głowie dolnej jest zabudowany dokładnie taki sam system hydrauliczny. Każdą głowę napędzają dwa agregaty o pojemności 75 l, które są zabudowane w obudowach ochronnych. Jeden zasilacz odpowiedzialny jest za napęd dwóch siłowników. W ramach realizacji przebudowy WWW przez firmę Sinohydro Corporation Limited, firma Bosch Rexroth była wykonawcą napędów hydraulicznych Kanału Miejskiego do przepuszczenia wód powodziowych. W skład inwestycji wchodzi opisana Nowa Budowla Wlotowa oraz śluza (głowa górna i dolna). Napęd wrót śluzy realizowany jest za pomocą silników hydraulicznych typu MCR 3, natomiast zasuwy kanałów obiegowych napędzane są siłownikami hydraulicznymi o wymiarach 80/45/630.

Współpraca obu firm zaowocowała pozytywnym zakończeniem kontraktu i przekazaniem do użytkowania Inwestorowi Kontraktu, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Firma Bosch Rexroth po raz kolejny udowodniła, że nie boi się wyzwań, a w pracach hydrotechnicznych ma niepodważalne doświadczenie.

Autor:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Dodał:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Czytaj także