empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-09-20
Produkcja oraz prefabrykacja szaf sterowniczych.

Jak to działa?

Prefabrykacja szaf sterowniczych (rozdzielczych) polega na tworzeniu zaawansowanych systemów sterowniczych, które odpowiadają za sterowanie, kontrolę oraz regulację pracy maszyn i urządzeń. Szafa rozdzielcza stanowi układ aparatury wykonawczej, który składa się z połączeń elektrycznych i mechanicznych, regulatorów, sygnalizatorów oraz elementów zabezpieczających. Cały układ umieszczony jest w specjalnej obudowie i ma na celu zapewnienie ciągłości pracy systemów technologicznych oraz niezawodności połączeń i zasilania w warunkach przemysłowych.

Szafy sterownicze są stosowane głównie w zakładach produkcyjnych przemysłu wytwórczego, spożywczego i motoryzacyjnego, które wykorzystują w swojej działalności linie produkcyjne, maszyny oraz inne zaawansowane układy elektroniczne wymagające dedykowanego sterowania. Specjalne systemy sterownicze pozwalają również na zwiększenie niezawodności parku maszynowego poprzez wczesne wykrywanie i eliminowanie awarii, a tym samym zapobieganie powstawaniu przestojów.

Produkcja szaf sterowniczych przebiega najczęściej w formie kompleksowej realizacji projektów – od opracowania dokumentacji, po prace montażowo-rozruchowe i usługę utrzymania u klienta. Projekty są wykonywane na indywidualne zlecenie i dostosowywane do wymagań oraz warunków produkcyjnych. Projektowane sterowania są oparte na szeregu rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. 

EPLAN Pro Panel. Prefabrykacja szafy sterowniczej
EPLAN Pro Panel. Prefabrykacja szafy sterowniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etapy realizacji projektu

Prefabrykacja szaf sterowniczych wymaga realizacji określonych kroków przed powstaniem produktu końcowego, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie systemu w przyszłości.


Etapy realizacji projektu:

 1. Omówienie wymagań i założeń projektu z klientem – określenie przez klienta charakterystyki zamawianego sterowania oraz przedstawienie jego oczekiwań co do funkcjonalności systemu.
 2. Przygotowanie projektu wstępnego – weryfikacja możliwości realizacji projektu w odniesieniu do wymagań i założeń klienta oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej – opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej niezbędne schematy elektryczne, rysunki połączeń, zestawienia komponentów oraz instrukcje montażu, obsługi i konserwacji szafy sterowniczej. Opcjonalnie: opracowanie cyfrowego bliźniaka.
 4. Produkcja i prefabrykacja szafy sterowniczej – wyprodukowanie szafy rozdzielczej zgodnie z dokumentacją projektową i przygotowanie jej do montażu u klienta.
 5. Montaż u klienta – montaż gotowego produktu u klienta i konfiguracja sterowania.
 6. Usługa konserwacji i serwisu – serwis szafy rozdzielczej w przypadku wystąpienia awarii.


Prefabrykacja szaf rozdzielczych
może odbywać się w charakterze makro, w odniesieniu do funkcjonowania złożonego systemu produkcyjnego (np. linii produkcyjnej) lub w charakterze mikro, w odniesieniu do pojedynczej maszyny lub urządzenia produkcyjnego.

Rola programu EPLAN w prefabrykacji szaf sterowniczych
Firma EPLAN dostarcza zaawansowane oprogramowanie inżynierskie wspomagające pracę producentów i instalatorów szaf sterowniczych na całym świecie. Oferowane rozwiązania z dziedziny efektywnej inżynierii pozwalają na zwiększenie produktywności inżynierów i automatyków, dzięki digitalizacji i prototypowaniu realizowanych przez nich zadań. Dostarczane narzędzia przyspieszają prefabrykację rozdzielnic i instalacji elektrycznych, a tym samym usprawniają proces projektowania systemów automatyki. EPLAN działa wspólnie z partnerami biznesowymi z różnych branż, aby dzięki takiej współpracy móc dostarczać zintegrowane oprogramowanie inżynierskie najwyżej jakości.

Wśród programów oferowanych przez firmę EPLAN można znaleźć rozwiązania wspomagające projektowanie i tworzenie dokumentacji projektowej oraz takie, które mają za zadanie ułatwić montaż szafy rozdzielczej u klienta. Stosowanie oprogramowania EPLAN pozwala na stworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka, który stanowi odzwierciedlenie rzeczywistego produktu. Model wirtualny powstaje krok po kroku, na poszczególnych etapach projektowania wyrobu. Uzyskany w ten sposób spójny zestaw danych przedstawia model 3D projektowanej szafy sterowniczej, na którym widać obudowę, niezbędne komponenty i akcesoria, a także schemat połączeń poszczególnych przewodów instalacji elektrycznej. Takie podejście pozwala na scentralizowanie wszelkich informacji projektowych w jednym miejscu i łatwy dostęp do nich na różnych etapach łańcucha dostaw, przez różnych specjalistów. Efektem tego jest możliwość łatwiejszego wprowadzania zmian w projekcie, a tym samym szybsze dostarczenie produktu do klienta i zmniejszenie kosztów działalności organizacji.

Oprogramowanie EPLAN
Firma EPLAN oferuje szereg zintegrowanych rozwiązań wspomagających pracę inżynierów przy produkcji szaf sterowniczych. Wśród nich można wyróżnić:

 • EPLAN Preplanning – program przeznaczony do gromadzenia wstępnych informacji odnośnie wymagań klienta i założeń projektu. Umożliwia generowanie początkowych arkuszy danych oraz specyfikacji dla zamówień materiałowych. Program ułatwia planowanie prac na każdym etapie projektowania wyrobu. Wszelkie dane wykorzystywane w projektowaniu mogą być importowane z zewnętrznych źródeł tabelarycznych;
 • EPLAN Electric 8 – program przeznaczony do tworzenia zaawansowanych schematów elektrycznych i dokumentacji projektowej wyrobu. Zawiera rozbudowane biblioteki symboli elektrycznych, które przyspieszają proces projektowania. Technologia makro pozwala na standaryzację procesów i ułatwia tworzenie dokumentacji technicznej. Program wyposażony jest również w międzynarodowe standardy projektowe, dzięki czemu użytkownik może generować schematy połączeń zgodnie z międzynarodowymi normami;
 • EPLAN Pro Panel – program przeznaczony do projektowania 2D oraz 3D szaf sterowniczych i systemów rozdzielnic. Umożliwia tworzenie schematów elektrycznych oraz planowanie układów montażowych okablowania. Oprogramowanie umożliwia również bezpośrednie wykorzystanie informacji projektowych w obrabiarkach CNC;
 • EPLAN Smart Wiring – program przeznaczony dla techników i instalatorów, którzy odpowiadają za montaż szaf sterowniczych u klienta. Pełni funkcję wirtualnego asystenta, który stanowi wsparcie techniczne podczas ręcznego okablowania szaf rozdzielczych. Informacje montażowe mogą być przedstawiane również w formie 3D. Dzięki oprogramowaniu posiadanie fizycznej dokumentacji projektowej nie jest konieczne, ponieważ wszelkie niezbędne schematy są dostępne w bazie projektu;
 • EPLAN Data Portal – zaawansowany katalog produktów oferowanych przez wielu producentów, które są wykorzystywane do produkcji szaf sterowniczych.

Firma EPLAN oferuje również nowoczesną Platformę EPLAN, która dostarcza zbiór najpotrzebniejszych narzędzi do szybkiego planowania i projektowania w jednym miejscu. Wszystkie informacje dotyczące danego projektu przechowywane są w chmurze, do której wgląd mają wyłącznie osoby z nadanym dostępem. Platforma EPLAN to doskonałe rozwiązanie dla inżynierów i automatyków zajmujących się prefabrykacją szaf sterowniczych.

Autor:
Agnieszka Herman
Źródło:
EPLAN Polska
Dodał:
EPLAN Sp. z o.o.

Czytaj także