Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2014-09-26
Przenośne urządzenia pomiarowe

Z uwagi na rosnące koszty eksploatacji w ostatnich latach z coraz większą uwagą traktowane są problemy kontroli parametrów powietrza w pomieszczeniach pod katem redukcji zużycia energii. Wiąże się to nie tylko z regulacją temperatury i wilgotności, ale przede wszystkim utrzymaniem właściwego stężenia dwutlenku węgla. Dodatkowo niska jakość wymienionych czynników przyczynia się do:

- zwiększenia awaryjność urządzeń elektronicznych (zjawiska elektrostatyczne przy
niskiej lub zwarcia związane z efektem upływności przy wysokiej wilgotności)
- obniżenia efektywności pracowników (zmęczenie i senność przy wysokim stężeniu
CO2).

W celu przeciwdziałania tym zjawiskom należy regulować lub monitorować powyższe parametry odpowiednimi urządzeniami, jak przetworniki oraz mierniki kontrolne. Do jednych z takich urządzeń należy miernik wilgotności, temperatury oraz CO2 typu CP11 firmy Rotronic AG.
Kwestia kontroli temperatury jest powszechnie znana. Nowością jest natomiast nadal monitoring poziomu wilgotności oraz poziomu stężenia CO2. Największe problemy z wilgotnością występują zimą, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu radykalnie spada. Nagle pojawiają się problemy ze sprzętem elektronicznym spowodowane nasileniem zjawisk związanych z elektrycznością statyczną. Z kolei latem, gdy wilgotność jest często bardzo wysoka, uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych wynikają z nasilenia zjawisk powiązanych z upływnością prądu. Niska wilgotność powietrza dla człowieka oznacza problem z min. suchością w ustach, paskami pod powiekami; spierzchniętymi ustami i wysuszoną śluzówka w nosie. Suche powietrze sprzyja alergii i astmie, a bakterie, wirusy i wszelakie zanieczyszczenia mają łatwiejszy dostęp do naszych oskrzeli i płuc. Pojawiają się problemy z podrażnieniem oczu i z kiepskim samopoczuciem. Poza kwestią kontroli wilgotności w pomieszczeniu, bardzo ważny jest również monitoring poziomu stężenia CO2. Liczba cząsteczek CO2 w powietrzu powinna oscylować w granicach 400....1200ppm, co jest optymalną wartością dla funkcjonowania organizmu człowieka. Z uwagi, że dwutlenek węgla wydalany jest przez ludzki organizm, zazwyczaj w pomieszczeniach w których przebywa większa ilość osób w krótkim czasie dochodzi do przekroczenia optymalnego stężenia CO2 , co wpływa negatywnie na ich samopoczucie . Dwutlenek węgla zaliczany jest do gazów „duszących biernie" i może być przyczyną wielu dolegliwości. Efektem zbyt wysokiego stężenia CO2 jest min. spadająca produktywność pracowników.
Odpowiedzialna za utrzymanie właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowana wentylacja/klimatyzacja. W naszym kraju w bardzo wielu przypadkach budynki wyposażone są w wentylacje mechaniczna ze stałą ilością dopuszczanego do budynku świeżego powietrza z jednoczesnym wyrzucaniem na zewnątrz takiej samej ilości powietrza „zużytego". Działanie tego typu instalacji można w prosty sposób kontrolować przy pomocy przenośnych urządzeń pomiarowych. Ręczny miernik z wbudowana funkcją pomiaru wilgotności, temperatury i CO2 pozwala na szybkie sprawdzenie jakości wymienionych parametrów w dowolnym pomieszczeniu. W wielu przypadkach okazuje się, że źle wyregulowana wentylacja/klimatyzacja nie zapewnia wymaganego poziomu stężenia dwutlenku węgla oraz właściwej wilgotności. Ponadto nieodpowiednia liczba wymian powietrza powoduje jego niewystarczające nawilżenie/osuszenie, w wyniku czego na skutek złego poziomu wilgotności wystąpią szkodliwe dla urządzeń elektronicznych warunki pracy.
Nadmierna, w stosunku do potrzeb wentylacja pomieszczeń oraz przesadne nawilżenie/osuszenie niesie za sobą niepotrzebne zużycie energii, a co za tym idzie, wzrost kosztów eksploatacji takiej instalacji. Przeprowadzanie szybkiego pomiaru przy pomocy miernika ręcznego jest dobrym punktem wyjścia do przeprowadzenia regulacji wentylacji mechanicznej.
W branży producentów przenośnych urządzeń do pomiarów wilgotności i temperatury jednym z liderów jest szwajcarska firma Rotronic, która właśnie dla tego typu zastosowań oferuje miernik ręczny typu CP11. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję rejestracji danych pomiarowych, których późniejszy odczyt możliwy jest na komputerze za pomocą bezpłatnie dostępnego oprogramowania SW2.1. Firma Rotronic oferuje także inne modele mierników wilgotności i temperatury o nazwie HygroPalm. Są to urządzenia cechujące się bardzo wysokimi parametrami pomiarowymi. Wszystkie dostarczane są z fabrycznymi certyfikatami kalibracji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń Rotronic znajdującą się na stronach internetowych www.bil.com.pl oraz www.rotronic.pl

Czytaj także